skip to content

Политика за използване на cookies

Ние използваме cookies, за да осигурим най-доброто преживяване на нашата страница. Ако продължите без да променяте настройките си, ще получавате cookies. Можете да промените настройките си по всяко време.

Продължете
 
 
Съобщения за пресатаПредставители на медиите - група от фотографи
Съобщения за пресата
 

Семинар за училища посланици в Брюксел

26/09/2017
 .

На 18 и 19 септември Европейският парламент организира семинар в Брюксел за преподаватели, които участват в Програмата за училища посланици на ЕП.

 .
Участници в семинара за училища посланици на ЕППреподаватели, които участват в семинара за училища посланици на Европейския парламент, септември 2017 г.
Участници в семинара за училища посланици на ЕП
 .

Семинарът премина успешно, като събра 94 учители от участващите в Програмата и сертифицирани през учебната година 2016/2017 училища от целия ЕС. От България присъстваха представители на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ - Златица, 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“ - София, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - Радомир и ЧПГ „Образователни технологии“ - София. Г-жа Катрин Рурман, директор на Дирекция „Информационни бюра“, приветства групата и благодари на учителите за тяхното участие и интерес към Програмата, както и за активното им ангажиране в обсъждането на европейските въпроси в училище. Тя ги насърчи да обменят идеи с колеги от други държави членки на ЕС по време на семинара. Заместник-председателят на Европейския парламент г-н Райнев Виланд даде началото на диалог с участниците във вторник, като отговори на техните въпроси по теми, свързани със законодателните правомощия и функционирането на Европейския парламент, настоящата политическа ситуация в държавите членки и ролята на образованието в европейски контекст.

 

По време на първия ден преподавателите взеха участие в специализирана работна група за старши посланици „Съвети и вдъхновение за изпълнението на Програмата за училища посланици“. Семинарът също така включваше много интерактивни дейности, съвети и данни за европейската парламентарна демокрация, които учителите биха могли да използват, когато дават уроци, както и възможности за обмен на добри практики и мрежи помежду им. На втория ден учителите бяха запознати с ролята и правомощията на Европейския парламент и посетиха Дома на европейската история.

Голяма част от участниците отбелязаха, че семинарът е бил много полезен и изразиха задоволство от „иновативния му поглед към образованието“. Следващият семинар, който ще се проведе през ноември, също ще приветства учителите от сертифицирани училища посланици на Европейския парламент от 26 държави членки и ще се стреми да надгради върху натрупания вече опит. Дотогава може да намерите някои от заключенията на отминалото събитие в двата документа по-долу.

 .