skip to content

Политика за използване на cookies

Ние използваме cookies, за да осигурим най-доброто преживяване на нашата страница. Ако продължите без да променяте настройките си, ще получавате cookies. Можете да промените настройките си по всяко време.

Продължете
 
 
 

Събития (календар)

 .

Календар на предстоящите публични събития в Дома на Европа и архив на отминалите събития.

 
 .
 
 .

В периода 12 - 16 юни 2017 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития:

 

В периода 12 – 16 юни 2017 г. Домът на Европа ще домакинства следните събития:

13.06.2017 г., 10:30 – 16:30 ч.: Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия организира конференция на тема „ROMACT в действие в България“. Като съвместна инициатива на Съвета на Европа (СЕ) и Европейската Комисия (ЕК), мисията на програма ROMACT е подпомагането и координацията на националните дейности за подкрепа на ромските общности. Тази съвместна инициатива цели да съдейства на кметовете и общинските власти да работят заедно с местните ромски общности по посока разработване на политики и обществени услуги за всички, включително ромите. ROMACT се фокусира върху създаването на дългосрочен и устойчив политически ангажимент, изискващ трайното придържане на държавите-членки към мерките за приобщаване на ромските общности.

Събитието не е отворено за граждани.

15.06.2017 г., 10:30 – 15:45 ч.: Фондация „Конкордия България“ организира семинар на тема „Социално включване на уязвими групи – опит и добри практики“. Семинарът е част от проект „София – културна столица на Европа през детските очи“ финансиран от Програма „Култура“ на Столична община и цели да постави въпроси за равенството и солидарността в обществото, като общо-европейски ценности, както и да посочи добрия опит в работата за интеграцията и приобщаването на маргинализираните групи.

Събитието не е отворено за граждани.

16.06.2017 г., 13:00 – 17:00 ч.: Министерство на икономиката организира национална кампания за провеждане на тазгодишното издание на конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачество. Целта на конкурса е да бъдат отличени най-успешните дейности и инициативи, подкрепящи предприятията и предприемачеството, в Европа и в частност - в България, служат за пример при прилагането на политики и практики в тази област, повишават вниманието относно значимостта на предприемачеството, насърчават и вдъхновяват бъдещите предприемачи.

Събитието не е отворено за граждани.

 .

Архив:

 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .