skip to content

Политика за използване на cookies

Ние използваме cookies, за да осигурим най-доброто преживяване на нашата страница. Ако продължите без да променяте настройките си, ще получавате cookies. Можете да промените настройките си по всяко време.

Продължете
 
 
 

Състезание „Евроскола“ за областите Видин, Враца, Монтана и Плевен

15/09/2017
 .

Информационното бюро на Европейския парламент в България организира регионално състезание „Евроскола“ за средни училища от областите Видин, Враца, Монтана и Плевен, което ще се състои в гр. Монтана 14 октомври 2017 г. Отборите, класирани на първите места, ще получат дати за участие за своите училища в програма „Евроскола“ в гр. Страсбург (Франция) през 2017 и 2018 г. В състезанието могат да участват отбори от ученици на възраст 16—18 години. Училищата от четирите области, които желаят да вземат участие в състезанието, трябва да заявят това до 12:00 часа на 2 октомври 2017 г.

 .
Евроскола - опознайте Европейския парламент и станете депутати за 1 денРегионално състезание за участие в програма Евроскола на ЕП - визия с момиче пред ЕП в Страсбург
Евроскола - опознайте Европейския парламент и станете депутати за 1 ден
 .

От 2006 г. насам повече от 100 български училища и над 3 000 български младежи са участвали в програма „Евроскола“ на ЕП. Тя има за цел да насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се „включат“ чрез симулирани заседания в работата му и дори да „гласуват“ неговите резолюции. Чрез нея ученици от училища във всички страни членки на ЕС прекарват 1 ден в ЕП в Страсбург, където участват в симулация на неговата работа, разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на „Младежкия европейски парламент“.

Отборите трябва да се състоят от 5-има ученици, ръководени от един учител. Преподавателите не могат да участват в самото състезание и да се намесват в подготовката и представянето на учениците си по време на състезанието. Информационното бюро на Европейския парламент в България възстановява транспортните разходи до град Монтана и обратно на учениците от други населени места в трите области на състезанието – вж. „Регламент за участие“.

Въпросите в състезанието ще бъдат по текущи теми от национален и европейски интерес: вж. „Теми и примерни материали за подготовка“.

В състезанието могат да участват ученици на възраст 16—18 години (вж. „Регламент за участие“) от училища, които не са спечелили участие в програмата „Евроскола“ в Страсбург през 2015, 2016 и 2017 година. Доброто владеене на един от трите работни европейски езика – английски, френски или немски – е измежду главните условия за участието на училищата в програма „Евроскола“ и ще се проверява по време на състезанието.

Молим заявките за участие да бъдат изпратени до 12:00 часа на 2 октомври 2017 г. на адрес: epsofia@europarl.europa.eu. Имената на участниците в конкретния отбор и на придружаващия преподавател трябва да бъдат изпратени едновременно със заявката за участие (вж. „Регламент за участие“).

Информационното бюро на Европейския парламент си запазва правото за промени в датата в случай на непредвидени обстоятелства, като всички участници ще бъдат известени своевременно. Окончателната програма ще бъде изпратена след приключване на регистрацията.

 .