skip to content

Политика за използване на cookies

Ние използваме cookies, за да осигурим най-доброто преживяване на нашата страница. Ако продължите без да променяте настройките си, ще получавате cookies. Можете да промените настройките си по всяко време.

Продължете
 
 
 

КАНДИДАТСТВАЙ СЕГА!

Срокът за изпращане на заявления за кандидатстване се удължава до 23 февруари 2015 г.!

 

Наградата

Европейската младежка награда "Карл Велики" има за цел насърчаване на развитието на европейско съзнание сред младите хора, както и тяхното участие в проекти, свързани с европейската интеграция.
Наградата се присъжда на осъществявани от млади хора проекти, с които се поощрява разбирателството, насърчава се изграждането на споделено усещане за европейска идентичност и се предлагат практически примери за европейци, живеещи съвместно като една общност.
Европейската младежка награда "Карл Велики" се присъжда ежегодно, съвместно от Европейския парламент и Фондацията за международната награда "Карл Велики" в Аахен.

Наградата за най-добър проект е 5000 евро, втората награда е 3000 евро, а третата награда е 2000 евро. Като част от наградата тримата лауреати ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург). Също така, представителите на всички 28 национални проекта финалисти ще бъдат поканени на четиридневно пътуване до Аахен, Германия.
Наградите за трите най-добри проекта ще бъдат връчени от председателя на Европейския парламент и представител на Фондацията за международната награда "Карл Велики" в Аахен

 

Упътвания за попълване на формуляра за кандидатстване

  1. Попълнете личните данни на отделния участник или групата участници. Ако е необходимо, добавете или заличете имена. Важно! Всяка група участници или отделен участник трябва собственоръчно да попълни формуляра. Формуляри, попълнени от други лица (например учители, лица над 30-годишна възраст и т.н.), няма да бъдат приемани.
  2. Изтеглете формуляра "Декларация на кандидата" (Декларация за финансиране от ЕС), попълнете го, подпишете го и го прикачете като приложение.
  3. Относно подробностите по проекта, моля, обърнете внимание, че е необходимо да прикачите пълното му описание в приложение. Важно! Ако прикачвате описанието на своя проект в pdf формат, моля също така включете и файл в Word на същия документ. При необходимост прикачете повече от един файл. Поддържани формати: doc(x), pdf, xls(x), ppt, odt, txt, jpg, gif
  4. При възможност внасяйте своите проекти само на един език.
  5. Моля, не забравяйте да представите резюме на своя проект на английски (EN), френски (FR) или немски (DE) език.Важно! Резюмето следва да бъде кратко, но изчерпателно, като обхваща всички основни аспекти на проекта. Много често резюмето е първият елемент, който журито разглежда при оценката на проекта.
  6. Моля, отбележете, че в случай на групови и многонационални проекти, съответният проект може да бъде подаден само в една държава.
  7. След като попълните цялата необходима информация, натиснете бутона ИЗПРАТИ и изчакайте съобщението за потвърждение на операцията. След това може да разпечатате копие на заявлението за кандидатстване за своя архив.

Project registration

*


Прикачени:

*

Моля, използвайте само букви на латиница в имената на файловете