skip to content
 
 
 

Лауреати - 2011 г.

ПЪРВА НАГРАДА

Обединеното кралство "Europe & Me"

"Europe & Me" (Европа & аз) е онлайн списание, създадено от млади европейци за млади европейци. Мотото на списанието е "да придадем личен характер на Европа", тъй като Европа често пъти се отъждествява с политика и бюрокрация.  Списанието е учредено през септември 2007 г. и издадено за първи път през юли 2008 г. Новите броеве излизат на всеки три месеца на адрес www.europeandme.eu. През януари 2011 г. беше открит редовно обновяван блог, "the 6th Sense" (6-то чувство), с което се допълва тримесечният цикъл на издаване на списанието. Екипът, който учреди списанието, се състои от осем души от шест различни националности, а нашите автори и читатели са от двадесет различни държави. За по-малко от три години списанието издаде единадесет броя, които достигнаха до европейска публика от над двадесет хиляди читатели, спечели средства и организира работни срещи за млади европейски журналисти, обиколи на автостоп цяла Европа, за да открие многото й различни изражения, и изгради онлайн общност от над хиляда и сто участници. Повече от сто автори написаха статии за списанието. Редактори, автори и общност работят заедно на доброволен принцип за постигането на обща цел: да уловят духа на един нов начин на живот, който надхвърля националните граници. "Europe & Me" преди е кандидатствала за наградата "Карл Велики", но не е получавала награда на европейско равнище. Въпреки това ние считаме, че фактът, че все още работим усилено и не сме краткосрочен проект, говори в наша полза, а не срещу нас. Насърчиха ни да кандидатстваме отново за наградата. От миналата година насам проектът се разрасна повече, отколкото можехме да си представим, и придоби напълно нови измерения. Преди една година "Europe & Me" беше преди всичко неангажиращо списание, за което хората работеха заедно. Днес "Europe & Me" е платформа, която им дава възможност да осъществяват инициативи, да се развиват и да откриват други хора със сходни идеи. Показателно за това е може би следното: броят на страниците, с които участваме в конкурса, е двоен в сравнение с миналата година. С представянето на тези нови инициативи, които свързват много повече хора от преди, наред с всичко, което направихме през изминалата година, бихме искали да опитаме отново.

ВТОРА НАГРАДА

Гърция "Балкани отвъд границите"

Балкани отвъд границите 2010 г. Проектът "Балкани отвъд границите" стартира през 2009 г. като конкурс за късометражно кино със заключителна церемония в Белград. Той беше насочен към младите хора от Югоизточна Европа, които се интересуват от политическите, социални, икономически и културни аспекти на регионалното сътрудничество и създаването на филми. Основната цел на проекта беше да прикани младите хора да разсъждават върху положението на техния регион и да задълбочат разбирането си за значението на регионално сътрудничество за бъдещото развитие на техните страни. Десет късометражни филма бяха предварително подбрани и показани по време на заключителната церемония, а най-добрият филм беше представен на филмовия фестивал Naoussa в Гърция и прожектиран няколко пъти след това. Балкани отвъд границите 2011 г. През 2010 г. проектът се разшири и сега обхваща 4 различни компонента. Основната дейност на "Балкани отвъд границите" продължава да бъде организирането на ежегоден тематичен фестивал за късометражно кино в различен град на Балканите всяка година. През 2010 г. темата на фестивала е "Кой се страхува от Големи лоши кризи." Младите хора са поканени да участват с филм, който да разглежда даден аспект на "криза". Отличените филми ще бъдат рекламирани през цялата година, като по този начин се представят културата и творческите способности на младите хора от региона. Вторият компонент е организирането на три работни срещи. Десет младежи от различни държави ще се срещнат за една седмица в една от столиците в региона, за да създадат колективно късометражен филм, експериментален в сравнение с традиционните кинематографични методи. И трите филма ще започват от един и същ момент на криза и ще бъдат структурирани въз основа на едни и същи "ключови моменти", като косвено представят отношението на различните групи в различни културни условия към кризата. Филмите ще бъдат показани по време на фестивала. Третият компонент е поддържането на регионална мрежа от хора с общи цели и интереси. Посланиците на "Балкани отвъд границите" ще рекламират инициативата и нейните цели в своята страна чрез представянето на нашите дейности на местния език, както и чрез предоставянето на идеи и поемането на отговорност за тяхното осъществяване. Ще бъдат организирани също така и академични семинари, на които ще се разглеждат свързани с региона теми, както и обсъждания след прожектирането на късометражен филм от фестивалната програма, предназначено да предизвика дискусия сред участниците. Целта е да се насърчат студентите да специализират в изучаването на региона по време на своето следване.

ТРЕТА НАГРАДА

Испания Проект "Escena Erasmus"

Проектът "Escena Erasmus" (Сцена Еразъм), започнал през 2009 г., е първият по рода си европейски проект, насочен основно към студенти по програма "Еразъм". Той има амбицията да се превърне в театрална мрежа, която насърчава обмена между театралните трупи на европейските университети. По този начин проектът си поставя за цел да бъде творческо пространство за културен и езиков обмен. Тъй като се разработва общо европейско пространство в областта на висшето образование, ние считаме, че Европа следва да бъде обединена и чрез друг вид преживявания, които също са свързани с образованието. Тези преживявания следва също така да бъдат част от всяко пространство за висше образование. Ние считаме, че академичната общност следва да поеме инициативата по насърчаване на дейностите, които обогатяват съдържанието на европейския обмен и създават пространства за интеграция и разбиране между различни народи, култури и езици в Европа. Поради тази причина "Escena Erasmus" насърчава създаването на университетска мрежа, която дава възможност за обмен на театрален опит и която да е разработена основно от студенти по програма "Еразъм". Защото Европа е и това: актьори от различни страни, които изпълняват роли на различни езици за европейска публика. "Escena Erasmus" е разработен и ръководен от млади абсолвенти и докторанти. Те произхождат от средите на университетското театрално движение и вече имат своя професионална театрална трупа, наречена CRIT (Companyia de Recerca i Innovació Teatral). Основната сцена на "Escena Erasmus" е Университетът на Валенсия, който е вторият университет в Европа по брой на студентите по програма "Еразъм". Европейският театрален проект "Escena Erasmus" предлага: - театрални семинари с продължителност един семестър или една година със заключително представление за студенти по програма "Еразъм" и местни студенти (70 % студенти по програма "Еразъм" / 30 % местни студенти); - създаването на театрална трупа от студенти, които участват в семинарите, подготвяща ежегодно представление, с което се прави обиколка на университетите-партньори; - създаването на дълготрайно съществуваща мрежа за театрален обмен между европейските университети с основна сцена в Университета на Валенсия.