skip to content
 
 
 

Лауреати - 2009 г.

ПЪРВА НАГРАДА

"YOUrope needs YOU!" AEGEE Краков

Проектът "YOUrope needs YOU!" е планиран и създаден от членове на Европейския студентски форум AEGEE. Той има за цел да даде възможност на гимназиални ученици от цяла Европа да станат активни членове на обществото. Чрез организиране на семинари ние ще задълбочим разбиранията им по европейските въпроси, ще разкрием предлаганите от Европа възможности и ще насърчим младежите да се възползват от тези възможности, използвайки методи на неформално образование. Проектът е замислен от международен екип по време на Европейско училище 2, курс на обучение за напреднали, насочен към разработването на проекти на европейско равнище. По време на едно проучване инициаторите на проекта установяват, че в учебните часове Европа често е представяна като нещо изкуствено, свеждащо се до история и географски граници. Фактът, че не се прилагат интерактивни или неформални методи на преподаване, засилва липсата на интерес към Европа, европейските въпроси и ценности сред гимназиалните ученици. За да се промени това положение, "YOUrope needs YOU!" се обръща към студенти, които са склонни да споделят знанията си чрез организиране на семинари в училищата, и ги обучава за обучаващи. Първите обучения са проведени в Германия и Нидерландия, а още три ще се проведат в Полша, Испания и Турция. Подсигурени със създадена от екипа на проекта брошура, която съдържа обобщена информация с важни факти за Европа и ЕС, културното многообразие, европейската идентичност и ценности, както и указание за това, как се организира семинар, и обучени от експерти в областта, участниците ще организират семинари в училищата. През декември 2008 г. в Gostyn, Полша, се състоя първият училищен семинар. Европа и възможностите, които тя предлага, бяха представени на ученици от Полша, както и на 30 ученици от Франция, участващи в програма за обмен. Учениците демонстрираха голям интерес към темата и използваните методи и приветстваха промяната в учебния план. Понастоящем екипът на проекта разполага с представители на 7 различни националности от държави-членки на ЕС и трети държави, работещи заедно на доброволни начала, които имат силно желание да споделят с учениците от гимназиите виждането си за толерантно и активно общество.

 

ВТОРА НАГРАДА

Европейски фестивал на университетския театър в Алби (Festival Européen de Théâtre Universitaire d'Albi)
"Acthéa"

"Acthéa" е европейски фестивал на университетския театър и уличните представления. "Acthéa" е седмица, изпълнена с културни фойерверки - международен театър, концерти в различни стилове, улични представления. Надграждайки опита, натрупан за своето десетгодишно съществуване, с времето фестивалът се е оформил и е разширил своя обхват, а успехът му днес доказва какво е постигнал - "Acthéa" се е превърнал в най-голямото организирано от студенти културно явление в Алби. Този фестивал се провежда в рамките на една седмица през април. Всяка вечер публиката има възможност да види две пиеси в театъра в Алби, представени със страст от талантливи млади студенти от цяла Европа. Цялата седмица е изпълнена с различни мероприятия, включително ден, посветен на децата, през който те биват запознавани с Европа и нейните култури чрез музика и улични представления.

Екипът на "Acthéa" е създаден шест години след основаването на Университета по минно инженерство в Albi-Carmaux от г-н Mathieu Lauras, който по това време е бил студент там. Днес това е студентско сдружение с нестопанска цел, част от студентския съвет (BDE) на Университета по минно инженерство в Алби. Състои се от около 30 студенти от различни курсове в Университета. Студентите по инженерство решават да се включат в свободното си време на доброволен принцип, за да гарантират, че събитието ще бъде успешно. Натрупаният от предишните десет фестивала опит е от огромна помощ.

"Acthéa", едно културно събитие, отворено за всички. Повече от 100 европейски комедийни актьори играят представления през седмицата и допринасят за оживлението в града и за развитието на фестивала. Основната цел на фестивала е да отвори вратите на света на забавлението за публиката като цяло, за да насърчи обмена между европейските изпълнители и френската публика. Ето защо сме определили входната такса на символичното 1 евро, а концертите са безплатни. За истинските почитатели е определена специална цена от 3 евро за цялата седмица. Всяка студентска трупа може да изнесе представление на своя собствен език и да сподели страстта си към театъра. Сценичното поведение, начинът на говорене, движението на тялото и жестовете са ключови, за да бъдат актьорите разбрани от чуждестранната публика.
През 2009 г. фестивалът ще бъде с по-широко международно участие от всякога - няколко френски и чуждестранни студентски трупи ще изнесат представления в общинския театър в Алби. Тази година ще се състезават осем трупи. По-специално, за пръв път ще видим представления на сръбска и на руска трупа. Трупа, съставена от млади хора с увреждания - Papillons Blancs (Бели пеперуди) - ще участва с представление за трети път. Тази година фестивалът "Acthéa 2009" отново може да се обобщи с няколко цифри: бюджет от 18 680 евро, 8 състезаващи се френски и чуждестранни трупи, 100 комедийни актьори, театрална публика от над 200 души всяка вечер, 1 000 плаката и 8 000 брошури, публика на концертите, достигаща до 200 души.

 

ТРЕТА НАГРАДА

"Oberkannte Unterlippe"´ Die Diplomaten in Gummistiefeln

"Oberkante Unterlippe" (до гуша) е каламбурно название на екологично-ориентиран практически и образователен проект за провеждане на изследване, в който млади хора от Нидерландия, Полша и Унгария заедно с домакините си от Soest работят по предмет с глобално политическо измерение. Във всекидневния език изразът "Oberkante Unterlippe" означава, че мярката е пълна догоре, че съдът се кани да прелее, а тук се отнася за увеличаващия се риск от високи водни нива и наводнения в гъсто населените културни райони на Централна Европа, където се твърди, че индустриалният напредък е превърнал естествените речни корита в канали. Но в същото време "Oberkante Unterlippe" е и името на специфично проучване, свързано с регионалното планиране на долната част на река Lippe, приток на Рейн.

Проектът се занимава с политическото предизвикателство на защитата срещу наводнения като демократично предизвикателство за местните органи и като задача, която излиза извън териториалните граници. Наводненията от лятото на 2007 г. отново ни напомниха факта, че защитата срещу наводнения следва да се третира като належащ въпрос, така че по време на периоди на влошаване на времето хората, които живеят в близост до реки, да не бъдат преследвани от постоянния страх, че тези реки ще излязат от бреговете си. Като се има предвид, че хората са основна причина за изменението на климата и оттам за свързаните с това наводнения, ние сме задължени да намерим решения на този проблем. Тъй като разглеждаме наблюденията си върху наводненията не само като местен проблем, се свързахме с млади хора от нашите побратимени градове Strzelce Opolskie (Полша), Sárospatak (Унгария) и Kampen (Нидерландия), съобщихме им резултатите от нашето проучване на река Lippe и ги поканихме да обсъдят въпроса с нас от практическа гледна точка и на място, тъй като природата и защитата на околната среда нямат граници: проблемите следва да се анализират и мерките да се разработват на трансгранична основа. След това те направиха сравнителни проучвания на положението с наводненията в техните държави: на река Одер близо до Strzelce Opolskie, на река Bodrog в Sárospatak и на река IJssel в Kampen. Впоследствие използвахме тези проучвания като сравнителни данни за съвместното ни проучване на онези части от ниските блатисти площи покрай река Lippe, които са възстановени до естественото им състояние.
През есента на 2007 г. всички се събрахме като международна работна група на бреговете на Lippe и извършихме съвместни екологични и биологични проучвания на място. "Съществуват ли местни отговори на глобални проблеми?" Това беше въпросът, който приехме за основна тема на проекта, в който се прави връзка между местните действия и социалните задачи в световен мащаб. Ние сме си поставили за цел да демонстрираме, че резултатите от глобализацията винаги се чувстват и на местно равнище и че те се отразяват на отделните човешки същества, но също така и преди всичко се стремим да определим насоки на действие, които да доведат до демократична ангажираност от страна на гражданското общество. Това, което искаме да постигнем, е не примирение пред глобализацията, а по-скоро насърчаване за участие и активна ангажираност. Това са бъдещите цели на нашия проект. Освен това общата насока, продиктувана от заплахата от наводнения, преживявана от общностите, в които се намират участващите училища, е нещо, което свързва тези общности по отношение на предмета на изследването, като го превръща в нещо повече от партньорство между училища. След като всеки отбор представи своето местно екологично проучване, прекарахме десет дни в ниската блатиста местност край река Lippe, като проучвахме нагледния ефект от осъществения по тези места проект, за да ги възстанови до естественото им състояние. Това стана, като сформирахме подгрупи със смесени националности, които проучиха отделните въпроси по-подробно, например анализ на водата и проучване на флората и фауната, както и графично и нагледно представяне на положението и на околната среда. Биологичните доклади бяха придружени от творческа, медийно базирана обработка и представяне на резултатите. Резултатите от проучванията показват, че възстановяването на Lippe е било успешно, доколкото нововъзникналата естествена флора и фауна се оказват ефективно средство за справяне с ниски и средни нива на наводнение. Но те също така показват, че резултатите от глобалното затопляне се забелязват в биологичните индикатори на района на река Lippe. За да завършим проекта, организирахме панелно обсъждане, в която взеха участие както лица, вземащи решения, така и участници в проекта. Накрая изпратихме копие от практическите резултати и списък с искания за политически и екологични действия до парламентите и компетентните министри във всички участващи държави. Благодарение на д-р Peter Liese, член на Европейския парламент, който взе участие в панелното обсъждане, Европейският парламент и отговорният член на ЕК също са информирани. Проектът беше високо оценен от експертите, като му беше присъдена екологичната награда на Северен Рейн-Вестфалия в конкурса "Jugend forscht" (Младежки изследвания), в който някои от нашите участници представиха проекта. В момента се подготвяме за продължение на проекта: през есента на 2009 г. ще организираме събитие в Нидерландия под надслов "Отражение на изменението на климата в Нидерландия" (работно заглавие) под ръководството на нашите нидерландски приятели. В него ще участват млади хора от пет държави (Нидерландия, Полша Унгария, Швеция и Германия). Това ще бъде нашият петнадесети съвместен европейски проект.

 .