skip to content
 
 
 

Лауреати - 2010 г.

ПЪРВА НАГРАДА

Deutschland/ ГЕРМАНИЯ  "Европейска CNC мрежа - Влак за ЕВРОПА"

"Влак за Европа" беше в центъра на това изключително партньорство между училища COMENIUS, с успешно осъществения проект, началото на който беше поставено през ноември 2006 г. от BBS TGHS Bad Kreuznach като координиращо училище. "Влак за ЕВРОПА" е най-голямото досега партньорство между училища COMENIUS, подпомагано от Европейския съюз. Над 1 500 ученици от 24 професионални училища в Европа конструираха и разпределяйки труда помежду си, изработиха на принципа на самолетите "Airbus" детайлите на един локомотив и ги сглобиха. Към него бяха прикачени отделните вагони, чрез които се представят съответно характерните особености на участващите страни. "Влак за ЕВРОПА" е с междурелсие 90 мм и обща дължина приблизително 8 метра. Локомотивът и вагоните са съответно с 100 мм широчина и приблизително 300 мм дължина. "Влак за ЕВРОПА" прави своите обиколки на релсов път с диаметър приблизително 12 метра. За съгласуване и конкретизиране на стъпките по изпълнението на проекта бяха необходими общо три срещи: в Алби (Франция), Ивреа (Италия) и Барселона (Испания). През пролетта на 2009 г. участващите ученици със своите учители най-накрая успешно пожънаха плодовете на своя дългогодишен труд. На съвместната заключителна среща в Bad Kreuznach (Германия) и училището партньор в Geel (Белгия) с голямо вълнение беше направен тест дали всички готови детайли в действителност пасват един към друг и дали "Влак за Европа" ще предприеме успешно своето пътуване. Мероприятията бяха съпроводени от различни екипи на пресата, радиото и телевизията (между тях също и SWR, ZDF, ZDF Infokanal и SAT.1). Заслужена кулминация на дългогодишната и отнемаща наистина много време съвместна работа по проекта беше успешната заключителна презентация в Европейския парламент в Брюксел. Проектът "Влак за ЕВРОПА" символизира по много начини европейската идея и онагледява по внушителен начин, че европейското сътрудничество има своя смисъл.

 

ВТОРА НАГРАДА

Éire/ ИРЛАНДИЯ "Тук си"

"Тук си" е проект за написване на книга, за който заедно работиха четиридесет души, които създадоха "пантология" (пан + антология), изследвайки работата на млади хора, които се радват на свободата на движение в Европа и работят в страна, в която не са отраснали. Книгата, чието начало е поставено с падането на Берлинската стена, се отнася до хора, родени през 1980 г. или след това, и които следователно са израснали единствено с историческия спомен за Берлинската стена, и съумява да представи преглед на начина, по който тази промяна днес поражда нови практики в областта на: антропологията, визуалното изкуство, драмата, политическата дейност, поезията и фикцията. В съвременна Европа младите артисти и активисти смесват форми и пътуване в своята работа, като живеят в определена страна и същевременно непрестанно завоалирано поставят под въпрос традициите и очакванията на своите родни страни. Поколението в Европа след Стената достигна възраст, на която вече не чувства задължение да отговаря на национални въпроси, а вместо това отговаря на своя уникален  личен опит, който се характеризира с работа и пътувания без граници, опосредени чрез превода и интернет.  В "Тук си" са поместени примери за артистични, интелектуални проекти и проекти за дейности, като се предоставя възможност да се види дали тези млади професионалисти действително пишат за свободата и плурализма, които се родиха през 1989 г. и през 2009 г. се превърнаха в нова, по-мащабна и паневропейска традиция.  

 

ТРЕТА НАГРАДА

България´´BEST Инженерно състезание (BEC) ´´

BEST Инженерно състезание (BEC) е събитие, което има за цел да събере заедно и да покани да се състезават млади европейци, идващи от различни страни, които се различават по култура, темперамент и език. То е организирано благодарение на доброволната работа на членовете на организацията BEST София. Днес, в света на бързо развиващите се технологии е изключително важно младите специалисти да са отворени за нови идеи. От друга страна, в този процес те трябва да могат да запазят собствената си идентичност и идеология. Това стои в основата на многообразието, което е необходимо за напредъка на днешния отворен и взаимосвързан свят. BEC събра 21 участници от 11 европейски страни. Беше им осигурено пълно настаняване, храна, транспорт и културни дейности. Всички те бяха предварително избрани от общо 150 кандидатури на студенти от технически университети в Европа. Участниците бяха разделени на 5 многонационални екипа. Състезанието включваше: - ситуационен анализ, основан на конкретна задача: "Проектиране на робот, който да използва екологични източници на енергия при разделното събиране на скрап и отпадъци"; - екипен проект - участниците конструираха сензорен робот, който може да следва автоматично извита линия. Представянето се проведе в Технически университет-София. Публиката се състоеше от 100 студенти, официални гости, като например представители на различни компании, ректора и деканите на факултетите. Събитието беше отразено от националните медии - bTV и PRO-bg. Имаше специална програма, за да могат чужденците да почувстват българската атмосфера и култура - екскурзия в края на седмицата до Пловдив, българска вечер, урок по български език, градско рали, международна вечер. Чудесната комбинация от различни култури донесе изключително много плюсове във всяко отношение! Това инженерно състезание е идеален пример за това как европейците могат да работят заедно и да си сътрудничат за постигане на своите цели и за запазване на високия европейски дух!

 .