Vážený(á)  ,

Děkujeme Vám za účast v soutěži o cenu Karla Velikého pro mladé Evropany.

Vaše žádost byla přijata.

Obdrželi jsme od Vás následující přílohy:

 


 

S pozdravem,

Tým soutěže o cenu Karla Velikého pro mladé Evropany
Váš projekt bude spolu s dalšími odeslán k hodnocení Informační kanceláři Evropského parlamentu ve Vaší zemi.