skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

10. ročník soutěže o cenu Karla Velikého byl zahájen a je možné podávat přihlášky

 .

Je třeba ocenit mladé lidi, kteří vykonávají záslužnou práci ve svých komunitách. Evropský parlament a Nadace mezinárodní ceny Karla Velikého proto každý rok udílejí cenu Karla Velikého. Od dnešního dne je možné podávat přihlášky do desátého ročníku soutěže o tuto cenu. Pokud je Vám 16 až 30 let a realizujete projekt s evropským rozměrem, neváhejte a přihlaste se do naší soutěže. Vítězné projekty budou oceněny a získají pozornost sdělovacích prostředků i finanční cenu na svůj další rozvoj.

Cena

Soutěž o cenu Karla Velikého pro mladé Evropany pořádá Evropský parlament společně s Nadací mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách. Tato cena je každoročně udělována projektům realizovaným mladými lidmi ve věku od 16 do 30 let. Vítězné projekty by měly mladým lidem žijícím v Evropě sloužit jako vzor a ukázat praktické příklady soužití Evropanů v rámci jednoho společenství.

Z 28 projektů nominovaných národními porotami v jednotlivých členských státech EU budou vybrány 3 vítězné projekty. Tento rok budou ceny vyšší než v předchozích letech: vítězný projekt získá 7 500 EUR, projekt na druhém místě 5 000 EUR a projekt na třetím místě pak 2 500 EUR.

Autoři všech 28 nominovaných národních projektů budou pozváni na slavnostní vyhlášení ceny Karla Velikého pro mladé Evropany, které proběhne v květnu 2017 v Cáchách.

Pravidla

Účast v soutěži je podmíněna několika kritérii, která musí projekty splňovat. Musí podporovat evropské i mezinárodní porozumění, přispívat k rozvoji pocitu společné evropské identity a integrace a musí být vzorem pro mladé obyvatele Evropy a poskytovat praktické příklady soužití Evropanů v rámci jednoho společenství

Pokud byste měli další dotazy, můžete se obrátit písemně přímo na sekretariát této ceny na adrese ECYP2017@EP.europa.eu.

Sociální média

Zapojte se do diskuse v sociálních médiích prostřednictvím hashtagu #ECYP2017.