skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Vítězové z roku 2010

PRVNÍ CENA

Deutschland/NĚMECKO ´´Evropská síť CNC -Vlak pro EVROPU´´

"Vlak pro Evropu" byl ústředním bodem tohoto mimořádného programu COMENIUS partnerství škol a zdařilé myšlence projektu vdechla v listopadu roku 2006 život odborná škola BBS TGHS v Bad Kreuznachu, jež tento projekt koordinovala. "Vlak pro EVROPU" představuje dosud největší projekt programu COMENIUS partnerství škol podporovaný Evropskou unií. Přes 1500 studentů ze 24 evropských odborných škol navrhovalo a stavělo na základě principu dělby práce podobné jako při stavbě letadel Airbus jednotlivé díly lokomotivy a spojovalo je pak dohromady. K tomu se přidaly ještě vagóny reprezentující typické vlastnosti jednotlivých účastnících se zemí. Rozchod kolejnic "vlaku pro Evropu" je 90 mm a celý vlak měří 8 metrů. Lokomotiva a vagóny jsou každý 100 mm široké a zhruba 300 mm dlouhé. "Vlak pro Evropu" se pohybuje po asi 12metrové kruhové dráze. Ke koordinaci a stanovení jednotlivých kroků projektu byly zapotřebí tři schůzky: v Albi (Francie), v Ivrey (Itálie) a Barceloně (Španělsko). A na začátku léta roku 2009 už mohli zúčastnění žáci a žákyně společně se svými učiteli sklízet plody své několikaleté práce. S velkým napětím se během závěrečného setkání v Bad Kreuznachu (Německo) společně s partnerskou školou z Geelu (Belgie) testovalo, zda do sebe všechny hotové díly opravdu také zapadají a zda tak "vlak pro Evropu" bude moci svou cestu úspěšně zahájit. Akci sledovaly televizní a rozhlasové štáby i novináři z tisku (mimo jiné např. SWR, ZDF, ZDF Infokanal nebo SAT.1). Zaslouženým vrcholem několikaleté práce a skutečně intenzivní společné spolupráce na projektu byla úspěšná závěrečná prezentace v Evropském parlamentu v Bruselu. Záměr projektu "Vlak pro EVROPU" symbolizoval rozmanitými způsoby evropskou myšlenku a působivě objasňoval smysluplnost evropské spolupráce.

 

DRUHÁ CENA

Éire/IRSKO  "Jsi tu"

"Jsi tu" je knižní projekt, v jehož rámci spolupracovalo čtrnáct mladých lidí na vytvoření "pantologie" (pan + antologie) zabývající se prací mladých, kteří využívají svobody pohybu v Evropě a pracují v zemi, v níž nevyrostli. Výchozím bodem knihy je pád Berlínské zdi, přičemž vypráví o lidech, kteří se narodili v roce 1980 či později a když vyrůstali, Berlínská zeď již byla jen historickou vzpomínkou; knize se daří poskytnout přehled o tom, jak tato skutečnost vedla k novým postupům v oblasti antropologie, výtvarného a divadelního umění, politického aktivismu, poezie a beletrie. V dnešní Evropě se v práci mladých umělců a aktivistů prolínají různé formy a cestování; žijí totiž v jedné zemi, přesto se však neustále jemně zabývají tradicemi a očekáváními ve své vlasti. V Evropě dospěla po pádu Berlínské zdi generace, která se již necítí povinna hledat odpovědi na národní otázky, ale jedná v souladu se svou unikátní osobní zkušeností, jež spočívá v práci a cestování bez hranic, které jsou možné díky překladům a internetu. V knize "Jsi tu" je tomuto typu uměleckých, intelektuálních a aktivistických projektů poskytnut prostor, a my tak máme možnost posoudit, zda se v roce 2009 tito mladí profesionálové, formovaní svobodou a pluralitou zrozenou v roce 1989, prostřednictvím svého psaní skutečně vrací k nové, širší a panevropské tradici.

 

TŘETÍ CENA

България/BULHARSKO "BEST Engineering Competition BEC"

BEST Engineering Competition BEC (Inženýrská soutěž BEC organizovaná Radou evropských studentů technologie BEST) je událostí, jejímž cílem je shromažďovat a podněcovat mladé Evropany pocházející z různých zemí a lišících se kulturou, povahou a jazykem. Byla zorganizována díky dobrovolnické práci členů Rady evropských studentů technologie BEST v Sofii. V současnosti, ve světě rychle se vyvíjejících technologií, je nanejvýš důležité, aby byli mladí odborníci otevřeni novým myšlenkám. Na druhou stranu však zároveň musí být v tomto procesu schopni uchovat svou identitu a světonázor jako základ rozmanitosti, která je nezbytná pro pokrok dnešního otevřeného a vzájemně provázaného světa. Soutěž BEC dala dohromady 21 účastníků z 11 evropských zemí, kterým byly plně zabezpečeny ubytování, strava a kulturní aktivity. Všichni účastníci byli vybráni z celkového počtu 150 zájemců z řad studentů technických univerzit v celé Evropě. Vybraní účastníci soutěže byli rozděleni do pěti mnohonárodních týmů. Soutěž samotná se skládala z: - případové studie řešící úkol "Návrh robota který využívá obnovitelné zdroje energie tím, že sbírá a třídí odpad." - Týmová práce - účastníci vytvořili senzorového robota, který byl pomocí čidel schopen samostatně se pohybovat po nepravidelné trase. Předváděcí den se konal na Technické universitě v Sofii. Publikum tvořilo více než 100 studentů, oficiálních hostů - např. zástupců podniků, rektora univerzity a děkanů fakult. Akci sledovaly celostátní sdělovací prostředky - televize bTV a PRO BG. Součástí programu byl také zvláštní program, díky němuž mohli zahraniční návštěvníci poznat atmosféru a kulturu Bulharska - víkendový výlet do Plovdivu, bulharský večer, lekce bulharského jazyka, "městská rallye" a mezinárodní večer. Velkolepá kombinace různých kultur byla obrovským přínosem v každém ohledu!  Tato inženýrská soutěž je skvělým příkladem toho, jak Evropané dokáží spolupracovat, společně dosáhnout svých cílů a rozvíjet evropského ducha!

 .