skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Tisková zpráva z roku 2010

První cena v soutěži Karla Velikéhopro mládež 2010 putuje do Německa!

První místo ceny Karla Velikého pro mládež 2010 byla 11. května v Cáchách udělena německému projektu "European CNC Network - Train for Europe" (Evropská síť CNC - Vlak pro Evropu). Druhé místo připadlo knižnímu projektu z Irska "You are here" (Jste tady) a cena za třetí místo putuje do Bulharska za projekt "BEST Engineering Competition BEC". Tato cena hodnotí projekty, které podporují společný smysl pro vytváření evropské identity a integrace mezi mladými lidmi.

Po uvítacích projevech předsedy EP Jerzyho Buzka, a předsedy Nadace mezinárodní ceny Karla Velikého Michaela Jansena následovalo předání cen. Třetí cenu předal laureátovi z Bulharska Marcel Philipp, starosta města Aachen. Druhou cenu zástupci irského knižního projektu předal Hans-Gert Pöttering, poslanec a bývalý předseda Evropského parlamentu. První cena byla předána předsedou Evropského parlamentu Jerzy Buzkem. Hostitelem slavnostního předání cen Karla Velikého pro mládež 2010 byla RWTH univerzita v Cáchách.

Vítězné projekty jsou z Německa, Irska a Bulharska

Německo - "Train for Europe" ("Vlak pro Evropu")

"Projekt "Vlak pro Evropu", který vyhrál první cenu, přesně dokládá podstatu evropské myšlenky: "jednat společně, překonávat hranice, objevovat rozmanitost a její potenciál", prohlásil předseda EP Jerzy Buzek.

Na projektu "Vlak pro Evropu" (program Comenius partnerství škol), který vznikl v listopadu 2006 a je koordinován odbornou školou z Bad Kreuznach, se podílelo více než 1500 účastníků z 24 odborných škol, kteří postavili lokomotivu a vagóny na principu budování letadel Airbus - rozdělení dodávek pro velký projekt mezi více států. Vlak měří na délku 8 metrů, rozchod kolejnic je 90 mm a pohybuje se na 12ti metrové kruhové dráze.

Předseda Jerzy Buzek dodal, že tento projekt výborným způsobem zachycuje naši moderní Evropu, Evropu tvořenou lidmi, kteří společně překonávají hranice a řeší velké problémy.

Irsko - "You are here" ("Jste tady")

"Jste tady" (Irsko) je knižní projekt, v rámci kterého 14 mladých lidí společně vytvořilo sborník o lidech, kteří se narodili po roce 1980, a kteří žijí a pracují na uměleckých, intelektuálních nebo aktivistických projektech v zemi, ve které nevyrůstali.

Kniha se zabývá tím, zda v době od pádu Berlínské zdi skutečně mladí lidé profitují ze svobody a plurality, která se zrodila v roce 1989.

Hans-Gert Pöttering, poslanec a bývalý předseda Evropského parlamentu, poznamenal, že "projekt "Jste tady" je svědectvím okouzlení mladých lidí pádem berlínské zdi a pokusu určení identity mladé generace v nové, mladé a nerozdělené Evropě."

Bulharsko - "BEST Engineering Competition BEC"

A konečně třetí cena putuje bulharskému projektu "BEST Engineering Competition BEC." Jedná se o událost, jejíž cílem je shromažďovat a podněcovat mladé Evropany. Tato soutěž, organizovaná Radou evropských studentů technologie BEST, dala dohromady 21 Evropanů tvořících 5 týmů z 11ti zemí, kteří měli za úkol vytvořit robota, který využívá obnovitelné zdroje energie tím, že sbírá a třídí odpad.

Ceny a výběrové řízení

Tři vítězné projekty budou oceněny finanční částkou ve výši 5000 €, 3000, a 2000 €. Zástupci vítězných projektů budou také v příštích měsících pozváni k návštěvě Evropského parlamentu.

Národní poroty složené z nejméně dvou poslanců a jednoho zástupce mládežnické organizace vybraly vždy jednoho výherce národního kola ve všech 27 členských státech. V dubnu Evropská porota, složená ze tří europoslanců, předsedy Evropského parlamentu, Jerzy Buzka, a čtyř zástupců Nadace mezinárodní ceny Karla Velikého, vybrala tři absolutní vítěze ze 27 projektů.

Zástupci všech 27 projektů byly pozváni na slavnostní předání cen v Cáchách.

Audiovizuální materiál z obřadu je k dispozici na vyžádání.

Kontakt :

Ayla Sultan CICEK
Pro další informace prosím kontaktujte
E-mail: ayla.cicek@europarl.europa.eu
PORT: +32 498 98 13 37

 .