skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Cenu Karla Velikého pro mladé Evropany za rok 2015 získal projekt @RealTime WW1

První cenu obdržel na slavnostním předávání Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany za rok 2015, které se konalo 12. května na Univerzitě v Cáchách, twitterový projekt z Lucemburska nazvaný @RealTime WW1. Druhou cenu získal evropský (po)hraniční projekt Fronterras z Francie a třetí cena byla udělena společně rakouskému projektu Social Soccer Cup, kyperskému projektu Podnikání – řešení problematiky nezaměstnanosti (Entrepreneurship, the Solution against Unemployment) a projektu Infoactualidad ze Španělska. Každoročně udělovanou cenou se oceňují projekty, které u mládeže podporují společný smysl pro evropskou identitu a integraci.

První cenu předal předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, druhou bývalý předseda EP Hans-Gert Pöttering a třetí starosta Cách Marcel Philip, kvestorka EP Elisabeth Morinová Chartierová a předseda správní rady Ceny Karla Velikého Jürgen Linden.

1. cena: Lucembursko – @RealTime WW1
@RealTime WW1 je projekt studentů magisterského studia současných evropských dějin na Univerzitě v Lucemburku. Od jeho zahájení v roce 2014 zachycují studenti na twitterovém účtu „@RealTimeWW1“ vždy v několika větách životní příběhy z období první světové války, a to, jak sami říkají, nikoli jako „dějiny vítězů a poražených, ale jako vyprávění o době, kdy mnoho matek bez ohledu na to, z jaké země pocházely, ochromil tentýž strach o jejich syny ležící ve vojenských nemocnicích“. O době, kdy muži na všech frontách psali stejné zamilované dopisy, aniž by věděli, zda se se svou láskou ještě kdy znovu setkají. O době, kdy vojáci v zákopech zpívali stejné vánoční koledy a ve svých modlitbách se obraceli k Bohu – jen v různých jazycích.“

Studenti rozdělili mohutný příběh první světové války na krátké osobní příběhy, tak aby bylo možné „válku vedenou k ukončení všech válek“ dnes pochopit, a každý den přispěli několika větami s cílem ozřejmit nový pohled na soudobé politické a sociální priority, ať už z hlediska vojáků, zdravotních sester, žáků, umělců, zemědělců či aktivistů, z nichž všichni doufali, že válka pro ně co nevidět skončí.  Stránka @RealTime WW1 má nyní více než 8 700 čtenářů.

https://twitter.com/RealTimeWW1

2. cena: Francie – Evropský (po)hraniční projekt Fronterras
Evropský (po)hraniční projekt Fronterras zahájilo 28 mladých evropských občanů, z nichž čtyři žijí na vnějších hranicích Evropské unie. Vytvořili internetovou stránku, na níž shromažďují poutavé příběhy ze života na evropských hranicích nebo z cestování přes ně.

Slovy tvůrčího týmu: „Abstraktní pojem hranice se stává skutečností, pohlíží-li se na ni očima těch, kteří se s ní setkávají každý den. Chceme pomoci lidem poznat Evropu prostřednictvím hranic, které byly uměle vytvořeny před dávnými dobami a které vedly k tomu, že se z ní stal mnohostranný kontinent, tak jak jej známe dnes.“

http://www.fronterras.com/

3. cena byla udělena těmto třem projektům:

Rakousko – projekt Social Soccer Cup
Social Soccer Cup je mezinárodní fotbalový turnaj pro mládež a dobročinné organizace z celé Evropy. Organizují jej mladí lidé z mládežnického centra ClickIn pro mládež z jiných zemí. Cílem je setkávání mládeže z různých evropských zemí, překonávání předsudků a spouštění dalších společných projektů.

http://www.socialsoccercup.at

Kypr – projekt Podnikání – řešení problematiky nezaměstnanosti
„Podnikání – řešení problematiky nezaměstnanosti“ byl mnohostranný projekt výměny mládeže, který podporoval diskuze mezi jeho mladými účastníky. Hlavními tématy byly nezaměstnanost, emigrace, podnikání a neformální vzdělávání.

https://www.facebook.com/kentro.agrou?fref=ts


Španělsko – projekt Infoactualidad
Projekt Infoactualidad je internetovým deníkem fakulty informatiky madridské Universidad Complutense, pro který ve funkci zpravodajů pracuje 140 studentů žurnalistiky. Od svého zahájení v roce 2012 mohlo této stáže využít více než 400 studentů fakulty. Projekt Infoactualidad má síť „studentů dopisovatelů“, kteří působí v rámci programu Erasmus po celé Evropě.

http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/carlomagnoCena

Vítězné projekty získají 5 000 EUR, 3 000 EUR a 2 000 EUR. V nadcházejících měsících budou jejich autoři kromě toho pozváni do Evropského parlamentu v Bruselu.

Autoři zúčastněných 28 projektů byli pozváni na slavnostní předávání cen, které proběhlo dne 12. května v Cáchách a kde jim byl předán diplom a medaile.

Slavnostní předávání cen, které zorganizoval Evropský parlament společně s Nadací pro Mezinárodní cenu Karla Velikého, se konalo v prostorách Univerzity v Cáchách.

Uvítací projev pronesli předseda Evropského parlamentu Martin Schulz, místopředsedkyně Nadace pro Mezinárodní cenu Karla Velikého Bettina Leysenová a rektor Univerzity v Cáchách Ernst Schmachtenberg.

Audiovizuální materiál ze slavnostního předávání je k dispozici na požádání a bude zpřístupněn na níže uvedené internetové stránce.

Sledujete nás na Twitteru: @EUYouthPrize

Sledujte tuto událost prostřednictvím #ECYP2015.


Odkazy

Internetová stránka Ceny Karla Velikého, na níž je shrnuto 28 projektů z jednotlivých členských států: http://www.charlemagneyouthprize.eu/

Více informací o projektu @RealTime WW1 naleznete na stránce: https://twitter.com/RealTimeWW1

Více informací o evropském (po)hraničním projektu Fronterras naleznete na stránce: http://www.fronterras.com/

Více informací o projektu Social Soccer Cup z Rakouska naleznete na stránce: http://www.socialsoccercup.at

Více informací o projektu Podnikání – řešení problematiky nezaměstnanosti naleznete na stránce: https://www.facebook.com/kentro.agrou?fref=ts

Více informací o projektu Infoactualidad naleznete na stránce: http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/carlomagno

Audiovizuální stránka s materiálem ze slavnostního předávání ceny: http://audiovisual.europarl.europa.eu/


Další informace Vám poskytne:

Armin Wisdorff: (+32) (0)498 98 13 45 - armin.wisdorff@europarl.europa.eu