skip to content

Vores politik om cookies på Europa-Parlamentets Kontor i Danmarks hjemmeside.

Vi bruger cookies for at give brugerne af vores hjemmeside den bedst mulige oplevelse. Vi bruger dem ikke med henblik på at indsamle personlige oplysninger, men udelukkede med statistisk formål i forhold til Google Analytics.

Fortsæt
 
 
 

Vindere 2008


    
    
    

FØRSTEPRÆMIE

"Studerende uden grænser"

Programmet "Studerende uden grænser" er for 135 studerende fra Slovakiet, Rumænien, Ukraine, Serbien hvert år, som deltager i lederskabsworkshops. Programmet fremmer udveksling af erfaring blandt studerende om spørgsmål som f.eks. uddannelsesmuligheder i Europa, udvidelse af EU og fælles midler. I de to uger lejren varer, udveksler de også kulturarv. Når programmet er slut, vender de hjem og fortsætter deres udveksling af erfaringer og samfundsopbygning online.
Sommerlejren byder på en menneskerettighedsworkshop og historieworkshops til udvikling af en fælles følelse af at have en europæisk identitet og integration.
Valget af deltagere overvejes på grundlag af deres indsendte essays om forskellige emner hvert år, såsom "Det Europæiske År for Interkulturel Dialog 2008". Deltagerne har mulighed for at præsentere deres essays på de workshops, der afholdes, hvorved de starter en diskussion om aktuelle emner. Valget af fremgangsmåde træffes af et samarbejde af repræsentanter fra fem lande.
EU's mål om udvikling af et samfund uden grænser er i overensstemmelse med målene i programmet "Studerende uden grænser". Medlemmer af den unge generation fra EU og fra ansøgerlande og potentielle ansøgerlande omsætter i praksis at leve som et europæisk samfund i det multikulturelle Europa. Lejren er således et forum for uddannelse i europæiske værdier som f.eks. kulturel, etnisk og religiøs forståelse indbyrdes mellem unge ledere.
programmet "Studerende uden grænser" er en rollemodel for europæisk samarbejde, idet det fremmer europæisk integration. Når sommerprogrammet er afsluttet, vender de studerende hjem og integrerer deres lokalsamfund i programmet.
De tidligere deltagere, dvs. 1.500 studerende fra fem lande, udgør i dag et samfund, som betegnes Rákóczifamilien, som er et samfund, der viser praktiske eksempler på, hvordan man i Europa kan leve sammen som et samfund, og det er også et online samfund, et forum for jobskabelse, kollektiv ansøgning om midler, uddannelsesprojekter og juridiske anliggender.

 

ANDENPRÆMIE

"London Festival of Europe"

"London Festival of Europe" er en årlig række af gratis offentlige foredrag, debatter og kunstbegivenheder, som finder sted over to uger på nogle af Londons mest ansete mødesteder. Festivalen fremmer deltagelse i europæiske anliggender blandt unge mennesker og andre og fejrer kulturerne i Europa. Den arbejder sammen med en lang række partnere, bl.a. London School of Economics, TATE modern, Chelsea College of Art and Design, the Federal Trust, opendemocracy.net, cafebabel.com, Institut Francais og Det Rumænske Kulturinstitut.
Den første festival blev afholdt i marts 2007 for at fejre 50-året for Romtraktaten. Over 1.500 mennesker deltog i dens 10 begivenheder, herunder deltog 250 i hoveddebatten om Europas værdier på datoen for Rom-traktatens ikrafttræden, den 25. marts.
Festivalen blev startet af Lorenzo Marsili og Niccolo Milanese, og Festivalteamet består af 11 unge mennesker, der repræsenterer ni forskellige lande i Europa, som alle er frivillige og arbejder i en ånd af borgerpligt og oplevelser. Segolene Pruvot er blevet leder af teamet. Festivalteamet arbejder hele året forskellige steder og via forskellige kommunikationsmidler, da hele teamet ofte flytter rundt i Europa. Festivalen fremmer aktivt relationer til elevorganisationer i Det Forenede Kongerige og i udlandet samt initiativer fra andre unge mennesker.
Festivalen fremmer markeringen af både kulturelle forskelle og ligheder og arbejder hen imod udvikling af en god fornemmelse af en fælles europæisk identitet. Festivalen er blevet en årlig begivenhed i Londons kulturkalender, og London Festival of Europe 2008 har et endnu bredere program og finder sted i marts.

 

TREDJEPRÆMIE

The 1st High School of Byron (Athen)

I hele 30 år (siden 1979) har The 1st High School of Byron forsøgt at oplyse sine elever om Den Europæiske Union og udvikle en europæisk identitet i dem. Vores bestræbelser vedrørende EU-relaterede aktiviteter blev styrket efter 1981, hvor Grækenland blev medlem af Den Europæiske Union, og efter 1996 for i endnu højere grad at fremme den indbyrdes forståelse mellem folk fra forskellige europæiske lande; udvikle en fælles europæisk identitet samt give nogle praktiske eksempler på europæere, der bor sammen som ét samfund.

Alle disse aktiviteter førte til indførelsen af et helt nyt fag i vores læseplan - et kursus i europæiske studier. Dette er noget, som det græske undervisningsministerium endnu mangler at opnå på nationalt plan.
For 2008 omfatter vores aktiviteter:
1) Vi har etableret kontakter med gymnasium nr. 10 i Rzeszow (Polen).
2) Vi forbereder en begivenhed, "Europas Forår", som fokuserer på spørgsmålene i forbindelse med multikulturalisme, i marts.
3) Vi har inviteret 22 elever fra gymnasiet Emmaus College i Rotterdam (Nederlandene) for fjerde gang i træk, for at de sammen med os kan fejre Europadagen den 6. maj.

Med vores kombinerede aktiviteter i alle årene er det lykkedes os at øge bevidstheden i Den Europæiske Union blandt nogle få tusinde af vores elever. Vi fortsætter vores bestræbelser, fordi vi mener, at den mest effektive måde at forbinde folk med de europæiske ideer er gennem uddannelse. Vi husker altid Jacques Delors' udtalelse: "Vi bør lære at vide, vi bør lære at handle, vi bør lære at leve sammen... Vi bør lære at leve".

 .