skip to content

Vores politik om cookies på Europa-Parlamentets Kontor i Danmarks hjemmeside.

Vi bruger cookies for at give brugerne af vores hjemmeside den bedst mulige oplevelse. Vi bruger dem ikke med henblik på at indsamle personlige oplysninger, men udelukkede med statistisk formål i forhold til Google Analytics.

Fortsæt
 
 
 

Vindere 2010

FØRSTEPRÆMIE

Deutschland/TYSKLAND ´´Europæisk CNC-netværk - Tog til Europa´´

Den vellykkede idé bag dette usædvanlige Comenius-skolepartnerskab var at bygge et "Tog til Europa". Planen blev sat i værk i november 2006 af den tyske erhvervsskole TGHS Bad Kreuznach som koordinerende skole. "Tog til Europa" er det hidtil største Comenius-skolepartnerskab, EU har støttet. Arbejdet var fordelt efter samme princip som Airbus-samarbejdet, idet mere end 1.500 elever fra 24 europæiske erhvervsskoler konstruerede og byggede de enkelte dele til et lokomotiv, som de så derefter samlede. Hertil kom så de individuelle vogne, som hver især repræsenterede karakteristiske træk ved de deltagende lande. "Toget til Europa" har en sporvidde på 90 mm og en samlet længde på ca. 8 m. Lokomotivet og vognene er 100 mm bredde og ca. 300 mm lange. Toget kører på en skinnebane med en diameter på 12 m. For at aftale og fastlægge de enkelte trin i projektet var det nødvendigt med i alt tre projektmøder i Albi (Frankrig), Ivrea (Italien) og Barcelona (Spanien). I forsommeren 2009 kunne de deltagende elever og deres lærere endelig høste frugterne af flere års arbejde. Under stor spænding blev det ved det kombinerede afsluttende møde i Bad Kreuznach (Tyskland) og partnerskolen i Geel (Belgien) testet, om alle de fremstillede dele nu også passede til hinanden, og om "toget for Europa" virkelig kunne køre. Begivenhederne blev fulgt af forskellige presse-, radio- og tv-hold (bl.a. de tyske tv-kanaler SWR, ZDF, ZDF Infokanal og SAT.1). Det velfortjente højdepunkt på dette mangeårige og også temmelig tidskrævende fælles projektarbejde var en vellykket afsluttende præsentation i Europa-Parlamentet i Bruxelles. Idéen bag projektet "Tog til Europa" symboliserer på mangfoldig måde den europæiske tanke og tydeliggør på imponerende vis nytten af et europæisk samarbejde.

 

ANDENPRÆMIE

Éire/IRLAND  ´´You Are Here´´

"You Are Here" er et bogprojekt, hvor 14 unge har arbejdet sammen om at producere en "pantologi" (pan- + antologi), der beskriver, hvordan unge mennesker, der nyder fri bevægelighed i Europa og arbejder i et andet land end det, de voksede op i, arbejder. Bogen tager udgangspunkt i Berlinmurens fald og omhandler mennesker, der er født i 1980 eller senere, og som derfor er vokset op med Berlinmuren som blot et historisk minde, og den formår at give et overblik over, hvordan dette i dag har resulteret i nye fremgangsmåder inden for antropologi, billedkunst, drama, politisk aktivisme, poesi og fiktion. I dagens Europa blander unge kunstnere og aktivister former og rejser i deres arbejde, idet de lever i ét land, mens de hele tiden diskret sætter spørgsmålstegn ved deres hjemlands traditioner og forventninger. Efter murens fald er der vokset en generation op i Europa, som ikke længere føler sig forpligtet til at finde svar på de nationale spørgsmål, men i stedet reflekterer på deres egne personlige erfaringer med arbejde og rejser uden grænser, godt hjulpet af oversættelser og internettet. Sådanne eksempler på kunstneriske, intellektuelle og aktivistiske projekter får plads i bogen "You Are Here" og giver dermed offentligheden mulighed for at se, om disse unge aktører virkelig skriver med udgangspunkt i den frihed og mangfoldighed, der opstod i 1989, og derfra bevæger sig ind i den nye, bredere og paneuropæiske tradition, der var opstået i 2009.

 

TREDJEPRÆMIE

България/BULGARIEN ´´BEST Engineering Competition (BEC)´´

BEST Engineering Competition (BEC) er en event, der har til formål at samle og udfordre unge europæere fra forskellige lande med forskellig kultur, temperament og sprog. Den blev tilrettelagt takket være det frivillige arbejde, som medlemmerne af BEST Sofia har udført. I en verden med en hurtig teknologisk udvikling er det yderst vigtigt, at unge specialister er åbne for nye idéer. Men i denne proces skal de kunne bevare deres egen identitet og ideologi. Det er grundlaget for en mangfoldighed, som er nødvendig for udviklingen af dagens åbne og indbyrdes afhængige verden. BEC samlede 21 deltagere fra 11 europæiske lande. De fik kost, logi, transport og kulturelle aktiviteter gratis. Alle deltagerne var tidligere blevet udvalgt blandt i alt 150 ansøgninger fra studerende ved tekniske universiteter over hele Europa. Deltagerne blev inddelt i 5 multinationale team. Konkurrencen bestod af: - Et casestudie baseret på problemstillingen"Lav en robot  til indsamling og sortering af skrot og affald, som anvender miljøvenlige energikilder." - Team design - deltagerne byggede en robot med sensorer, som kunne følge en snoet linje automatisk. Præsentationen fandt sted på det tekniske universitet i Sofia. Publikum bestod af over 100 studerende, officielle gæster såsom virksomhedsrepræsentanter, rektor og dekanerne for fakulteterne. Eventen blev dokumenteret af de nationale medier - BTV og PRO-bg. Der var et særligt program, så udlændingene kunne opleve den bulgarske atmosfære og kultur - weekendtur til Plovdiv, bulgarsk aften, undervisning i det bulgarske sprog, byrally, international aften. Den fremragende kombination af forskellige kulturer var et enormt plus i alle henseender. Denne ingeniørkonkurrence er et perfekt eksempel på, hvordan europæere kan arbejde og samarbejde for at nå deres mål og holde den europæiske ånd levende!

 .