skip to content

Vores politik om cookies på Europa-Parlamentets Kontor i Danmarks hjemmeside.

Vi bruger cookies for at give brugerne af vores hjemmeside den bedst mulige oplevelse. Vi bruger dem ikke med henblik på at indsamle personlige oplysninger, men udelukkede med statistisk formål i forhold til Google Analytics.

Fortsæt
 
 
 

Konkurrenceregler

Artikel 1: Tema for konkurrencen

Europa-Parlamentet og Stiftelsen for Den Internationale Karlspris i Aachen opfordrer unge fra alle EU-medlemsstater til at deltage i en konkurrence om spørgsmål vedrørende EU's udvikling, integration i EU og europæisk identitet.

Den Europæiske Karlspris for Unge gives til projekter, der

• fremmer europæisk og international forståelse
• fremmer udviklingen af en fælles følelse af europæisk identitet og integration
• tjener som forbillede for unge, der bor i Europa, og giver konkrete eksempler på europæere, der lever sammen som ét fælles samfund.

Projekterne kan fokusere på tilrettelæggelse af forskellige arrangementer for unge, udveksling af unge eller internetprojekter med en europæisk dimension.

Artikel 2: Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2020 kl. 00.00 CET. Ansøgninger skal indsendes online på webstedet for Den Europæiske Karlspris for Unge (www.charlemagneyouthprize.eu).
For yderligere information bedes du kontakte Sekretariatet for Den Europæiske Karlspris på ECYP2020@ep.europa.eu

Artikel 3: Deltagelsesbetingelser

Deltagerne skal være i alderen 16-30 år og skal være statsborgere eller bosiddende i en EU-medlemsstat.
Deltagere kan ansøge enten individuelt eller i grupper. I forbindelse med gruppeprojekter og projekter på tværs af grænserne må projektet kun indsendes i et enkelt land, som har en tæt tilknytning til projektet.
Der kan indsendes projekter på alle officielle EU-sprog. De projekter, der deltager i konkurrencen, skal være påbegyndt og

a) være afsluttet mellem den 1. januar 2019 og den 31. januar 2020 eller
b) stadig være i gang.

Alle ansøgninger skal indeholde følgende oplysninger:

- Ansøgerens for- og efternavn (eller for- og efternavn på den ansvarlige kontaktperson, hvis der er tale om en gruppe eller en organisation)
- bopælsland
- nationalitet
- fødselsdato
- e-mailadresse
- telefonnummer
- websted (hvis et sådant findes)
- projektets titel
- en sammenfatning på engelsk, fransk eller tysk
- en fuldstændig projektbeskrivelse
- en erklæring om EU-finansiering.

Kun projekter, der indsendes online via online-formularen, vil blive accepteret.

Artikel 4: Udelukkelseskriterier

Følgende projekter kan ikke komme i betragtning:

• Projekter, som stadig befinder sig på planlægningsstadiet, og som endnu ikke er påbegyndt
• Projekter, der indsendes af personer, som arbejder i EU-institutionerne og i Stiftelsen for Den Internationale Karlspris i Aachen
• Akademiske afhandlinger og publikationer
• Projekter, som allerede har modtaget en EU-pris eller mere end 75 % EU-finansiering (som f.eks. under Horisont 2020, Erasmus+, Jean Monnet eller et andet EU-støtteprogram)
• De sidste tre europæiske vindere af de foregående års udgaver af Den Europæiske Karlspris for Unge.


Artikel 5: Bedømmelseskriterier

Projekterne bliver bedømt i henhold til de følgende principper:

• De skal opfylde målene med konkurrencen, fremme europæisk og international forståelse, fremme udviklingen af en fælles følelse af europæisk identitet og give konkrete eksempler på europæere, der lever sammen som ét fælles samfund.
• Projekter, der er skabt i fællesskab af unge mennesker fra flere medlemsstater, vil blive prioriteret.
• Der vil blive lagt vægt på projekter, der gennemføres på frivillig basis.

Artikel 6: Udvælgelsesproces

Vinderne af Den Europæiske Karlspris for Unge bliver udvalgt gennem en proces bestående af to faser.
Først udvælger nationale juryer bestående af mindst to medlemmer af Europa-Parlamentet og en repræsentant for en ungdomsorganisation én national vinder fra hver EU-medlemsstat senest den 20. marts 2020.

Dernæst udvælger den europæiske jury bestående af tre medlemmer af Europa-Parlamentet, Europa-Parlamentets formand og fire repræsentanter for Stiftelsen for Den Internationale Karlspris i Aachen i april 2020 vinderen blandt alle de nationale vinderprojekter, som de nationale juryer har indsendt.
Den europæiske jurys afgørelse er endelig. Juryen forbeholder sig ret til at afvise ethvert indsendt projekt, som ikke opfylder konkurrencekravene.

Artikel 7: Prisen

Prisen for det bedste projekt er på 7 500 EUR, for det næstbedste 5 000 EUR og for det tredjebedste 2 500 EUR.
En repræsentant for hvert af de nationale vinderprojekter vil blive inviteret til prisuddelingsceremonien den 19. maj 2020 og tilbringe et par dage i Aachen i Tyskland.
Priserne for de tre bedste projekter bliver overrakt af Europa-Parlamentets formand og en repræsentant for Stiftelsen for Den Internationale Karlspris i Aachen.
Som en del af præmien vil prismodtagerne blive inviteret til at besøge Europa-Parlamentet (i Bruxelles eller Strasbourg).

Artikel 8: Ophavsret

Europa-Parlamentet og Stiftelsen for Den Internationale Karlspris i Aachen forbeholder sig ret til at gengive det indsendte materiale i forbindelse med udstillinger, medier og PR-formål.

Artikel 9: Ansvar

Arrangørerne kan ikke drages til ansvar for aflysning, udsættelse eller ændring af konkurrencen på grund af uforudsete omstændigheder.

Artikel 10: Accept af regler

Deltagelse i konkurrencen forudsætter, at ovennævnte regler accepteres fuldt ud.