skip to content

Vores politik om cookies på Europa-Parlamentets Kontor i Danmarks hjemmeside.

Vi bruger cookies for at give brugerne af vores hjemmeside den bedst mulige oplevelse. Vi bruger dem ikke med henblik på at indsamle personlige oplysninger, men udelukkede med statistisk formål i forhold til Google Analytics.

Fortsæt
 
 
 

Konkurrenceregler

Artikel 1: Tema for konkurrencen

Europa-Parlamentet og Stiftelsen for Den Internationale Karlspris i Aachen opfordrer unge fra alle EU-medlemsstater til at deltage i en konkurrence om spørgsmål vedrørende EU's udvikling, integration i EU og europæisk identitet.

Den Europæiske Karlspris for Unge gives til projekter, der

 • fremmer europæisk og international forståelse
 • fremmer udvikling af en fælles følelse af europæisk identitet og integration
 • tjener som forbillede for unge, der bor i Europa, og giver praktiske eksempler på europæere, der lever sammen som ét fælles samfund.

Projekterne kan fokusere på tilrettelæggelse af forskellige arrangementer for unge, udveksling af unge eller internetprojekter med en europæisk dimension.

Artikel 2: Ansøgningsfrist

Frist for indlevering af projekter forlænget til den 18. februar 2019!

Ansøgninger skal udfyldes online på webstedet for Den Europæiske Karlspris for Unge (www.charlemagneyouthprize.eu).

For yderligere information om konkurrencen bedes du kontakte Sekretariatet for Den Europæiske Karlspris på ECYP2019@ep.europa.eu

Artikel 3: Betingelser for deltagelse

Deltagerne skal være i alderen 16-30 år og skal være statsborgere eller bosiddende i en af de 28 EU-medlemsstater.

Deltagere kan ansøge enten individuelt eller gruppevis.I forbindelse med gruppeprojekter og projekter på tværs af grænserne må projektet kun indsendes i et enkelt land, som har en tæt tilknytning til projektet.
Ansøgninger på alle officielle EU-sprog kan komme i betragtning.


De projekter, der deltager i konkurrencen, skal være påbegyndt og


a) være afsluttet mellem den 1. januar 2018 og den 28. januar 2019 eller
b) stadig være i gang.


Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

 • Ansøgerens for- og efternavn (eller for- og efternavn på den ansvarlige kontaktperson, hvis det vedrører en gruppe eller en organisation)
 • Bopælsland
 • Nationalitet
 • Fødselsdato
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Websted (hvis et sådant findes)
 • Projektets titel
 • En sammenfatning på engelsk, fransk eller tysk
 • Det land, hvor projektet er indsendt
 • En fuldstændig projektbeskrivelse
 • En erklæring om EU-finansiering

Kun projekter, der indsendes via onlineformularen, vil blive accepteret.

Artikel 4: Udelukkelse fra deltagelse

Følgende projekter kan ikke komme i betragtning (accepteres ikke):

 • Projekter, som stadig befinder sig på planlægningsstadiet, og som endnu ikke er påbegyndt
 • Projekter, som indsendes af personer, der arbejder i EU-institutionerne og i Stiftelsen for Den Internationale Karlspris i Aachen
 • Akademiske afhandlinger og publikationer
 • Projekter, som finansieres med mere end 50 % gennem EU's institutioner til at dække udgifter vedrørende projektets konkrete gennemførelse (eksklusive løbende udgifter som f.eks. deltageromkostninger) 
 • Projekter, som allerede har modtaget en pris fra en EU-institution. Dette indbefatter de tre endelige europæiske vindere af de tidligere års konkurrence om Den Europæiske Karlspris for Unge.
 • Projekter, der indgives personligt eller sendes pr. post, projekter, der indsendes sammen med ufuldstændige ansøgninger, eller ansøgninger sendt i flere dele.

Artikel 5: Vurderingskriterier

Projekterne bliver vurderet i henhold til følgende principper:

 • De skal opfylde målene med konkurrencen, fremme europæisk og international forståelse, fremme udviklingen af en fælles følelse af europæisk identitet og give konkrete eksempler på europæere, der lever sammen som ét fælles samfund.
 • Projekter, der er skabt sammen af unge mennesker fra flere medlemsstater, vil blive prioriteret.
 • Der vil blive lagt vægt på projekter, der gennemføres på frivillig basis.

Artikel 6: Udvælgelsesprocedure

Vinderen af Den Europæiske Karlspris for Unge bliver udvalgt ved hjælp af en totrinsprocedure.

Første trin: Nationale juryer bestående af mindst to medlemmer af Europa-Parlamentet og en repræsentant for en ungdomsorganisation udvælger senest den 15. marts 2019 én national vinder fra hver af de 28 medlemsstater.

Andet trin: Den europæiske jury bestående af tre medlemmer af Europa-Parlamentet, formanden for Europa-Parlamentet og fire repræsentanter for Stiftelsen for Den Internationale Karlspris i Aachen udvælger senest den 11. april 2019 vinderen blandt de 28 projekter, som de nationale juryer har indsendt.

Den europæiske jurys afgørelse er endelig. Juryen forbeholder sig ret til at afvise alle projekter, der ikke opfylder konkurrencekravene.

Artikel 7: Præmie

Præmien for det bedste projekt er på 7 500 EUR, for det næstbedste 5 000 EUR og for det tredjebedste 2 500 EUR.

En repræsentant for hver af de 28 nationale projekter vil blive inviteret til overrækkelsesceremonien den 28. maj 2019 og tilbringe et par dage i Aachen i Tyskland.

Priserne for de tre bedste projekter bliver overrakt af Europa-Parlamentets formand og en repræsentant for Stiftelsen for den Internationale Karlspris i Aachen.

Som en del af præmien vil prismodtagerne blive inviteret til at besøge Europa-Parlamentet (i Bruxelles eller Strasbourg).

Artikel 8: Ophavsret

Europa-Parlamentet og Stiftelsen for Den Internationale Karlspris i Aachen forbeholder sig ret til at gengive det indsendte materiale i forbindelse med udstillinger, medier og pr-formål.

Artikel 9: Ansvar

Arrangørerne kan ikke drages til ansvar for aflysning, udsættelse eller ændring af konkurrencen på grund af uforudsete omstændigheder. Det anbefales kraftigt ikke at vente til sidste øjeblik med at sende ansøgningen. Et langsomt internet, serverproblemer og andre faktorer uden for arrangørernes kontrol kan forekomme og resultere i, at projektet først når frem efter fristens udløb.

Artikel 10: Accept af bestemmelserne

Deltagelse i konkurrencen forudsætter, at nærværende regler accepteres fuldstændigt.