Αγαπητή/αγαπητέ ,

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για το Βραβείο Νεότητας Καρλομάγνος.

Η αίτησή σας έχει πλέον καταχωρηθεί.

Μας έχετε στείλει τα ακόλουθα συνημμένα:

 


 

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
η ομάδα του Ευρωπαϊκού Βραβείου Νεότητας Καρλομάγνος

Το έργο σας θα σταλεί  στο Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη χώρα σας, το οποίο θα αξιολογήσει όλα τα έργα από τη χώρα σας.