skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
 

Laureaadid 2011

ESIMENE AUHIND

Suurbritannia "Europe & Me" ("Euroopa ja mina")

Europe & Me on Euroopa noorte loodud ja noortele mõeldud elustiili online-ajakiri, mille motoks on "Muudame Euroopa isiklikuks", sest liiga tihti nähakse Euroopat pelgalt poliitika ja bürokraatia kaudu. Ajakiri asutati 2007. aasta septembris, esimene number ilmus juulis 2008. Iga kolme kuu tagant ilmub uus number veebiaadressil www.europeandme.eu. 2011. aasta jaanuaris loodi ajakirja kolmekuise avaldamistsükli täiendamiseks blogi 6th Sense (Kuues meel), mida uuendatakse regulaarselt. Ajakirja asutasid kaheksa inimest kuuest erinevast rahvusest ja artiklite autorid ja lugejad on pärit kahekümnest erinevast riigist. Vähem kui kolme aasta jooksul on ajakiri avaldanud üksteist numbrit, jõudnud rohkem kui kahekümne tuhande Euroopa lugejani, võitnud rahalisi auhindu, mida on kasutatud noorte Euroopa ajakirjanike tööseminari korraldamiseks, hääletanud pöidlaküüdiga läbi Euroopa, et avastada Euroopa mitmekesisust ja ehitanud üles online-kogukonna, kuhu kuulub rohkem kui tuhat ükssada inimest. Ajakirjale on teinud kaastöid üle saja inimese. Toimetajad, autorid ja kogukond töötavad vabatahtlikult koos ühise eesmärgi nimel - tabada ja jäädvustada uue rahvusvahelise elustiili tunnetust. Europe & Me on varemgi Karl Suure auhinnale kandideerinud, kuid ei ole Euroopa tasandi auhinda veel pälvinud. Ometi usume, et asjaolu, et teeme jätkuvalt kõvasti tööd ja et tegemist ei ole ühekordse projektiga, räägib pigem meie kasuks kui meie vastu. Meid julgustati uuesti kandideerima ja eelmisest aastast alates on projekt kasvanud palju suuremaks, kui me eales oskasime arvata, ning omandanud täiesti uued mõõtmed. Aasta eest oli Europe & Me lihtsalt lahe ajakiri, mille kallal inimesed koos töötasid. Täna on see platvorm, mis pakub noortele võimalust haarata initsiatiiv, ennast arendada ja leida sarnaselt mõtlevaid inimesi. Seda näitab ehk see, et eelmise aastaga võrreldes on meie rakenduse lehekülgede arv kahekordistunud. Võttes arvesse kõiki neid uusi algatusi, ühendades sadu inimesi rohkem kui enne ning arvestades kõike seda, mida me eelmisel aastal korda saatsime, soovime uuesti üritada.

TEINE AUHIND

Kreeka "Balkans Beyond Borders" ("Piirideta Balkan")

Balkans beyond Borders 2010 - BBB projekt sai alguse 2009. aastal lühifilmide võistluse ja sellele järgnenud lõpptseremooniaga Belgradis. Projekt on mõeldud Kagu-Euroopa noortele, kes on huvitatud piirkondliku koostöö ja filmitegemise poliitilistest, sotsiaalsetest, majanduslikest ja kultuurilistest aspektidest. Põhieesmärk oli kutsuda noori arutlema oma piirkonna olukorra üle ja süvendada nende arusaama piirkondliku koostöö tähtsusest oma riikide tulevase arengu jaoks. Lõpptseremooniale valiti ja seal näidati kümmet lühifilmi, võidufilm esitati Naoussa filmifestivalile Kreekas ning see on linastunud ka mitmel korral hiljem.
Balkans beyond Borders 2011 - 2010. aastal projekt laienes ja nüüd koosneb see neljast osast. BBB põhitegevus on endiselt iga-aastase temaatilise lühifilmifestivali korraldamine erinevates Balkani piirkonna linnades. 2010. aastal oli festivali teema "Kes kardab suurt kurja kriisi" ("Who is afraid of the Big Bad Crises"). Noori oodati osalema filmiga, mis käsitleb üht kriisi aspekti. Võitnud filme reklaamitakse kogu aasta jooksul, edendades nii Balkani noorte kultuuri ja loovust. Teise osa moodustavad kolm tööseminari. Erinevatest riikidest pärit kümme noort kohtusid üheks nädalaks ühes piirkonna pealinnas, et luua ühine lühifilm, mis on alternatiiviks tavapärastele filmitegemise meetoditele. Kõik kolm filmi algavad samal kriisihetkel ja on ehitatud üles samade pidepunktide najal, kajastades kaudselt, kuidas erinevad kultuurid ja rühmad kriisi käsitlevad. Kõik filmid linastuvad ka festivalil. Kolmandaks osaks on Balkani piirkonnast pärit ühiste eesmärkide ja huvidega isikute võrgustiku toetamine. "BBB saadikud" reklaamivad projekti ja selle eesmärke oma riikides, teavitades meie tegevusest kohalikes keeltes, pakkudes välja ideid ja võttes endale vastutuse nende elluviimise eest. Korraldatakse ka akadeemilisi seminare, kus käsitletakse Balkani piirkonnale olulisi teemasid, ja pärast festivalil linastunud lühifilmide vaatamist korraldatakse arutelu, mis peaks algatama osalejatevahelise diskussiooni. Eesmärgiks on julgustada üliõpilasi spetsialiseeruma oma ülikooliõpingutes Balkani piirkonnale.

KOLMAS AUHIND

Hispaania "Escena Erasmus Project" ("Escena Erasmuse projekt")

2009. aastal algatatud Escena Erasmuse projekt on teedrajav Euroopa projekt eelkõige Erasmuse üliõpilaste jaoks. Projekti eesmärgiks on luua teatrite võrgustik, mis edendaks kultuurivahetust Euroopa üliõpilasteatrite vahel, s.t luua loov keskkond kultuuri- ja keelevahetuseks. Kuna praegu on väljatöötamisel ühine Euroopa kõrgharidusruum, usume, et Euroopat peaks ühendama ka muud haridusega seotud kogemused, mis peaksid olema ka igasuguse kõrgharidusruumi osaks. Leiame, et akadeemiline maailm peaks võtma initsiatiivi sellise Euroopa vahetusprogrammide kogemust rikastava tegevuse edendamisel, mis loob keskkonna erinevate inimeste, kultuuride ja keelte vahelise integratsiooni ja üksteise mõistmise jaoks Euroopas. Escena Erasmus toetab seepärast ülikoolide võrgustiku loomist, mis võimaldaks peamiselt Erasmuse üliõpilaste kaudu vahetada teatrikogemusi. Tegemist on ju samuti Euroopaga, kus erinevatest riikidest pärit näitlejad mängivad võõras keeles Euroopa publikule. Escena Erasmuse töötasid välja ja seda juhivad ülikooli lõpetanud ja doktorikraadiga noored, kes alustasid üliõpilasteatris ja on nüüdseks asutanud kutselise teatritrupi CRIT (Companyia de Recerca i Innovació Teatral). Escena Erasmuse põhilava asub València ülikoolis, mis on Erasmuse üliõpilaste arvu poolest Euroopas teisel kohal. Kokkuvõttes pakub Euroopa teatriprojekt Escena Erasmus järgmist:
- Erasmuse üliõpilastele ja kohalikele üliõpilastele (70% Erasmuse üliõpilased / 30% kohalikud üliõpilased) mõeldud ühe semestri või ühe õppeaasta kestvaid teatri tööseminare koos kokkuvõtva lavastusega,
- teatritrupi loomist, kuhu kuuluvad üliõpilased võtavad osa tööseminaridest, mille tegevuse põhjal luuakse kord aastas lavastus ja esinetakse sellega partnerülikoolides,
- kestva kultuurivahetusvõrgustiku loomist Euroopa üliõpilasteatrite vahel, põhiasukohaga València ülikoolis.