skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
 

Laureaadid 2008


    
    
    

ESIMENE AUHIND

Programm "Piirideta õpilased"

Programmi "Piirideta õpilased" kaasatakse igal aastal 135 Slovakkia, Rumeenia, Ukraina ja Serbia õpilast, kes osalevad juhtimisalastel seminaridel. Programmi kaudu edendatakse kogemuste vahetamist õpilaste vahel niisugustes küsimustes nagu õppimisvõimalused Euroopas, ELi laienemine ning ühised fondid. Kahenädalase laagri käigus saadakse osa ka üksteise kultuuripärandist. Pärast programmi lõppu naastakse koju ning jätkatakse kogemuste vahetamist ning ühtsete huvide edendamist interneti vahendusel.
Suvelaagris on tähtsal kohal ka inimõiguste seminar ning ajalooseminarid, mille käigus arendatakse Euroopa identiteedi ja integratsiooni terviklikku tunnetamist.
Projektiosalised valitakse esitatud esseede alusel, milles käsitletakse igal aastal eri teemat, näiteks "Euroopa kultuuridevahelise dialoogi aasta 2008". Osalejad saavad esitada oma essee seminaridel ja algatada arutelu päevakajalistel teemadel. Valik tehakse viie riigi esindajate ühise otsuse alusel.
ELi piirideta ühiskonna loomise eesmärgid sarnanevad programmi "Piirideta õpilased" eesmärkidega: ELi, kandidaatriikide ja võimalike kandidaatriikide noorte põlvkond, kes elab Euroopa kogukonnana kultuuriliselt mitmekesises Euroopas. Laager kujutab endast seega foorumit Euroopa väärtuste, näiteks kultuuride, etnilise olemuse ja usundite mõistmise õpetamiseks noortele juhtidele.
Programm "Piirideta õpilased" on eeskujuks Euroopa koostööle, sest selle abil edendatakse Euroopa integratsiooni: pärast suveprogrammi lõppemist lähevad õpilased koju ning tutvustavad programmi kohalikele kogukondadele.
Varem osalenud ehk siis viie riigi 1500 õpilast moodustavad praegu kogukonna nimega Rákóczi perekond, mis on praktiline näide Euroopas ühtse kogukonnana elamisest, kujutades endast ühtlasi internetikogukonda kui foorumit töökohtade loomiseks, kollektiivsete toetuse taotluste esitamiseks, haridusprojektide ja õigusküsimuste jaoks.

 

TEINE AUHIND

Projekt "Londoni Euroopa festival"

Londoni Euroopa festival on iga-aastane kahenädalane üritus, mille käigus toimuvad tasuta avalikud loengud, väitlused ja kunstiüritused mitmes Londoni kõige mainekamas kohas. Seeläbi edendatakse nii noorte kui ka teiste inimeste osalemist Euroopa asjades ning tõstetakse esile Euroopa kultuure. Programmi puhul tehakse koostööd mitme partneriga, kaasa arvatud Londoni majanduskool, Tate Modern, Chelsea kunsti- ja disainikolledž, Federal Trust, opendemocracy.net, cafebabel.com, Institut Français ja Rumeenia kultuuri instituut.
Esimene festival toimus 2007. aasta märtsis, et tähistada Rooma lepingu 50. aastapäeva. Kümnest festivaliüritusest võttis osa üle 1500 inimese, kaasa arvatud 250 inimest, kes osalesid aastapäeval ehk 25. märtsil toimunud Euroopa väärtusi käsitleval põhiväitlusel.
Festivalile panid aluse Lorenzo Marsili ja Niccolò Milanese ning festivali korraldusmeeskonna moodustavad üheksa Euroopa riigi 11 noort, kes kõik on vabatahtlikud ning töötavad kodanikukohustuse täitmise ja seikluste otsimise nimel. Korraldusmeeskonna juht on Ségolène Pruvot. Festivali korraldusmeeskond töötab kogu aasta vältel eri kohtades ning erinevaid suhtlusvahendeid kasutades, sest kogu rühm liigub pidevalt Euroopas ringi. Festival edendab suhteid Ühendkuningriigi ja teiste riikide üliõpilasseltsidega ning toetab aktiivselt teiste noorte algatusi.
Festival soodustab nii kultuurierinevuste kui ka -sarnasuste esiletoomist ning töötab ühise Euroopa identiteedi sügava tunnetuse edendamise nimel. Festivalist on saanud iga-aastane sündmus Londoni kultuuriürituste kalendris, veelgi rikkalikuma programmiga Londoni Euroopa festival leidis aset 2008. aasta märtsis.

 

KOLMAS AUHIND

Byroni nimeline 1. keskkool (Ateena)

Juba 30 aastat (alates 1979. aastast) püütakse Byroni nimelises 1. keskkoolis anda õpilastele teavet Euroopa Liidu kohta ja arendada neis Euroopa identiteedi tunnetust. Me suurendasime oma jõupingutusi ELiga seotud tegevustes pärast 1981. aastat, kui Kreeka sai Euroopa Liidu liikmeks, ning pärast 1996. aastat, selleks et veelgi enam edendada vastastikust mõistmist erinevate Euroopa riikide rahvaste vahel, arendada ühist Euroopa identiteeti ning tutvustada praktiliste näidete abil Euroopa inimesi, kes elavad ühise kogukonnana.

Kõigi nimetatud tegevuste tulemusel võtsime kooli õppekavasse uue õppeaine - Euroopa Liitu tutvustava kursuse. See on midagi, mida Kreeka haridusministeeriumil ei ole siiani õnnestunud riigi tasandil teha.
2008. aasta tegevused hõlmasid järgmist:
i) sõlmisime sidemed Poolas Rzeszówi linnas asuva 10. gümnaasiumiga;
ii) valmistusime märtsis toimuvaks ürituseks "Euroopa kevad", mille raames keskendutakse kultuurilise mitmekesisuse küsimustele;
iii) juba neljandat korda järjest kutsusime külla Madalmaades Rotterdami linnas asuva Emmause kolledži 22 õpilast, selleks et 6. mail tähistada ühiselt Euroopa päeva.

Aastaid kestnud ühendatud jõupingutuste abil on meil õnnestunud tõsta Euroopa Liidu alast teadlikkust mõne tuhande õpilase seas. Me jätkame jõupingutusi, sest me usume, et kõige paremini saab inimestele Euroopa Liidu ideid lähemale tuua hariduse abil. Juhindume alati Jacques Delors'i sõnadest: tuleb õppida teadma, õppida tegema ja õppida koos teistega elama ... tuleb õppida olema.

 .