skip to content

Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis veebilehe küpsisereeglistik.

Kasutame veebiküpsiseid teie kasutajakogemuse parendamiseks. Neid ei kasutata isikuandmete kogumiseks, vaid Google Analytics`i vahendusel statistilisel eesmärgil. Te võite veebiküpsiste seadeid igal hetkel muuta.

jätkama
 
 
 

Laureaadid 2010

ESIMENE AUHIND

Deutschland/SAKSAMAA Euroopa CNC-võrk - "Euroopa rong"

Selles koolide partnerlusprogrammi COMENIUS mõneti tavatus osas oli kesksel kohal "Euroopa rong". Õnnestunud projekti algatas 2006. aasta novembris Bad Kreuznachi tehnika, töönduse, kodumajanduse ja sotsiaaltöö kutsekool (BBS TGHS). Bad Kreuznachi kool oli ka projekti koordineerija. "Euroopa rong" on seni suurim Euroopa Liidu toetatud koolide partnerlusprojekt COMENIUSe raames. Kokku üle 1500 õpilase 24 Euroopa kutsekoolist osales rongi veduri osade projekteerimisel, valmistamisel ja kokkumonteerimisel. Tööjaotuses järgiti nn Airbusi põhimõtet. Vedurile lisaks tehti vagunid, millest igaüks kannab ühele projektis osalenud riigile iseloomulikke tunnuseid. "Euroopa rongi" rööpmelaius on 90 mm ja kogupikkus ligikaudu 8 meetrit. Veduri ja iga vaguni laius on 100 mm ja pikkus 300 mm. "Euroopa rong" tiirutab 12 m läbimõõduga raudtee-ringrajal. Projekti eri etappide kooskõlastamiseks ja kindlaksmääramiseks peeti kolm koosolekut - Albis (Prantsusmaa), Ivreas (Itaalia) ja Barcelonas (Hispaania). 2009. aasta suve hakul viisid projektis osalenud õpilased ja nende õpetajad oma aastatepikkuse töö edukalt lõpule. Suure põnevusega katsetati Bad Kreuznachi kooli (Saksamaa) ja selle Geelis (Belgia) asuva partnerkooli ühisel kombineeritud lõpukohtumisel, kas kõik valmistatud detailid ikka sobivad omavahel kokku ja kas "Euroopa rong" ka korralikult veerema hakkab. Nendel üritustel olid kohal mitmete ajakirjandusväljaannete esindajad ning raadio- ja TV-kanalite (muu hulgas SWR, ZDF, ZDF Infokanal ja SAT.1) võttegrupid. Aastatepikkuse ja üpriski ajamahuka ühistöö väärikas kõrgpunkt oli töötulemuse kordaläinud esitlus Euroopa Parlamendis Brüsselis. Projekt "Euroopa rong" sümboliseerib mitmeti ühtse Euroopa ideed ning tõendab mõjuvalt Euroopa koostöö mõttekust.

 

TEINE AUHIND

Éire/IIRIMAA ´´You Are Here´´

"You Are Here" ("Sa oled siin") on raamatuprojekt, mis tõi kokku 14 noort, et koostada "pantoloogia" (pan + antoloogia), milles käsitletakse Euroopas liikumisvabadust nautivate ja väljaspool kodumaad tegutsevate noorte tööd. Raamatu alguspunktiks on valitud Berliini müüri langemine ning selles vaadeldakse 1980. aastal või hiljem sündinud inimesi, kelle jaoks Berliini müür on vaid ajalooline mälestus. Raamat annab ülevaate sellest, kuidas kõnealusest asjaolust on lähtunud praegused uued tavad järgmistes valdkondades: antropoloogia, kujutav kunst, draama, poliitiline aktivism, luule- ja ilukirjandus. Tänapäeva Euroopa noored kunstnikud ja ühiskonnategelased sulandavad vorme ning reisivad töö raames, elades ühes riigis, kuid samas alati märkamatult kombates oma kodumaa traditsioone ja ootusi. Pärast müüri langemist on Euroopas täisealiseks saanud põlvkond, kes enam ei tunne kohustust tegeleda rahvuslike küsimustega, vaid lähtub oma ainulaadsest isiklikust kogemustepagasist, mis põhineb piirideta töö- ja reisivõimalustel ning mille vahendajaks on tõlked ja internet. Näited sellistest kunstilistest, intellektuaalsetest ja ühiskondlikest projektidest on kokku kogutud raamatusse "You Are Here", andes võimaluse näha, kas need noored tõesti kirjutavad 1989. aastal alguse saanud vabadusest ja valikurohkusest, jõudes välja uute, ulatuslikumate üleeuroopaliste tavadeni aastal 2009.

 

KOLMAS AUHIND

България/BULGAARIA "BEST Engineering Competition" ("BEC")

Insenerivõistlus "BEST Engineering Competition" ("BEC") on üritus, mille eesmärk on koguda kokku ja panna proovile noored eurooplased, kes on pärit erinevatest riikidest - nii kultuuri, temperamendi kui ka keele poolest. Ürituse korraldasid organisatsiooni BEST Sofia vabatahtlikest liikmed. Tänapäeval, kiiresti areneva tehnoloogiaga maailmas on väga oluline, et noored spetsialistid oleksid avatud uutele ideedele. Teisest küljest peavad nad selles protsessis suutma säilitada oma identiteedi ja ideoloogia. See paneb aluse mitmekesisusele, mis on vajalik praeguse avatud ja sidusa maailma edasiseks arenguks. Insenerivõistlusest võttis osa 21 osalejat 11 Euroopa riigist. Neile tagati majutus, toitlustus, transport ja kultuuriprogramm. Osalejad valiti välja 150 taotluse seast, mille olid saatnud tehnikaülikoolide tudengid kogu Euroopast ning nad jagati viide rahvusvahelisse meeskonda. Võistlus koosnes järgmistest osadest: juhtumiuuring, mis põhines probleemil "Prügi ja prahi kogumisel ning sorteerimisel keskkonnasõbralikke energiaallikaid kasutava roboti projekteerimine"; projekteerimine meeskonnatööna - osalejad ehitasid anduritega roboti, mis suudab automaatselt liikuda mööda looklevat joont. Esitlus korraldati Sofia tehnikaülikoolis. Publiku hulgas oli üle 100 tudengi ning ametliku külalise, nagu ettevõtete esindajad, rektor ja teaduskondade dekaanid. Üritust salvestasid riiklikud meediakanalid - BTV ja PRO-bg. Välismaalastele korraldati eriprogramm, et nad saaksid osa Bulgaaria õhustikust ja kultuurist: nädalavahetuse väljasõit Plovdivi, Bulgaaria õhtu, bulgaaria keele tund, linnaralli, rahvusvaheline õhtu. Suurepärane kooslus erinevatest kultuuridest tõi endaga kaasa tohutuid plusspunkte igas mõttes. Insenerivõistlus on suurepärane näide sellest, kuidas eurooplased suudavad töötada ja koostööd teha, et saavutada oma eesmärgid ja hoida ülal Euroopa vaimsust!

 .