skip to content

Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston evästekäytäntö

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivujemme käytettävyyttä. Emme kerää mitään henkilötietoja, vain tilastotietoja Google Analytics –ohjelmaa varten. Jos haluat estää evästeiden käytön tietokoneellasi, tutustu sivuun www.aboutcookies.org.

Jatka
 
 
 

Vuoden 2011 voittajat

ENSIMMÄINEN PALKINTO

Yhdistynyt kuningaskunta "Europe & Me"

"Europe & Me" on verkossa ilmestyvä elämäntapalehti, jonka nuoret eurooppalaiset ovat luoneet nuorille eurooppalaisille. Sen mottona on tehdä Euroopasta henkilökohtainen, koska Eurooppa samaistetaan usein pelkästään politiikkaan ja byrokratiaan. Lehti perustettiin syyskuussa 2007 ja se julkaistiin ensimmäistä kertaa heinäkuussa 2008. Uusi numero ilmestyy kolmen kuukauden välein osoitteessa www.europeandme.eu. Lehti aloitti tammikuussa 2011 säännöllisesti päivitettävän "the 6th Sense" -blogin täydentääkseen kolmen kuukauden julkaisusykliään. Perustajajäsenemme olivat kahdeksan henkilöä, jotka edustivat kuutta eri kansallisuutta, ja kirjoittajamme ja lukijamme ovat kotoisin kahdestakymmenestä eri maasta. Lehti on julkaissut alle kolmessa vuodessa yksitoista numeroa, saavuttanut yli kahdenkymmenen tuhannen eurooppalaisen lukijakunnan, voittanut rahoitusta nuorten eurooppalaisten toimittajien työpajaa varten ja toteuttanut sen sekä luonut yli tuhannen ja sadan jäsenen verkkoyhteisön, minkä lisäksi sen henkilökunta on liftannut ympäri koko Euroopan löytääkseen sen monet kasvot. Lehdessä on julkaistu yli sadan henkilön kirjoituksia. Toimittajat, kirjoittajat ja yhteisö tekevät yhdessä vapaaehtoista työtä saman tavoitteen eteen: uuden, rajat ylittävän elämäntyylin ytimen tavoittamiseksi. "Europe & Me" on aikaisemminkin hakenut "Charlemagne"-palkintoa, mutta se ei saanut palkintoa eurooppalaisella tasolla. Uskomme kuitenkin, että kovan työmme jatkaminen ja se, ettei hankkeemme ole kertaluontoinen, pitäisi laskea hyväksemme eikä meitä vastaan. Meitä rohkaistiin hakemaan palkintoa uudelleen. Hankkeemme on viime vuodesta kasvanut suuremmaksi kuin olisimme voineet kuvitellakaan ja saanut aivan uusia ulottuvuuksia. Vuosi sitten "Europe & Me" oli pääasiassa päheä lehti, jota ihmiset tekivät yhteistyössä. Nykyään "Europe & Me" on foorumi, jonka avulla ihmiset voivat tehdä aloitteita, kehittää itseään ja tutustua toisiin samanmielisiin ihmisiin. Tästä osoituksena voisi olla esimerkiksi se, että hakemuksemme sivumäärä on kaksinkertaistunut viime vuodesta. Halusimme yrittää uudelleen, koska meillä on viimevuotisten toiminnan lisäksi monia uusia aloitteita ja tuomme yhteen satoja ihmisiä enemmän kuin ennen.

TOINEN PALKINTO

Kreikka "Balkans Beyond Borders"

Balkans beyond Borders 2010 BBB-hanke alkoi vuonna 2009 lyhytelokuvakilpailuna, jonka loppukilpailu pidettiin Belgradissa. Sillä pyrittiin tavoittamaan nuoria kaakkoiseurooppalaisia nuoria, jotka ovat kiinnostuneita alueellisen yhteistyön ja elokuvan poliittisista, yhteiskunnallisista ja kulttuurisista näkökohdista. Hankkeen päätavoite oli kutsua nuoria pohtimaan alueensa tilannetta ja syventämään ymmärrystään alueellisen yhteistyön tärkeydestä maidensa tulevan kehityksen kannalta. Loppukilpailuun valittiin esitettäväksi kymmenen elokuvaa, ja voittanut elokuva lähetettiin Kreikkaan Naoussan elokuvafestivaaleille, minkä lisäksi sitä on esitetty monessa muussa yhteydessä. Balkans beyond Borders 2011 Hanke on laajentunut vuonna 2010 ja se koostuu nykyään neljästä eri osasta. BBB:n toiminnan lippulaiva on edelleen vuosittaisten tiettyä aihetta käsittelevien lyhytelokuvafestivaalien järjestäminen joka vuonna eri Balkanin kaupungissa. Vuoden 2010 festivaalien aihe on "Who is afraid of the Big Bad Crisis", eli kuka pelkää isoa pahaa kriisiä. Nuoria kutsutaan osallistumaan festivaaleihin elokuvalla, joka käsittelee jotakin "kriiseihin" liittyvää näkökohtaa. Voittavien elokuvien näkyvyyttä edistetään koko vuoden ajan, millä tuodaan esille alueen nuorten kulttuuria ja luovuutta. Hankkeen toinen osa on kolmen työpajan järjestäminen. Kymmenen eri maista kotoisin olevaa nuorta kokoontuu viikon ajaksi johonkin alueen pääkaupungeista tuottaakseen yhteisen lyhytelokuvan, mikä haastaa perinteisiä elokuvanteon menetelmiä. Kaikki kolme elokuvaa alkavat samasta kriisihetkestä ja ne rakennetaan samojen ratkaisevien hetkien ympärille, mikä johtaa epäsuorasti sen pohtimiseen, miten eri kulttuuriset taustat ja ryhmät suhtautuvat kriiseihin. Elokuvat esitetään festivaalien aikana. Hankkeen kolmas osa on tukea alueen ihmisistä koostuvan verkostoa, jolla on yhteiset tavoitteet ja kiinnostuksenaiheet. "BBB:n lähettiläät" edistävät BBB:n näkyvyyttä ja sen tavoitteita maissaan kertomalla toiminnastamme maan kielellä ja tuottavat ideoita sekä ottavat vastuun niiden toteuttamisesta. Lisäksi järjestetään akateemisia seminaareja, joissa käsitellään alueen kannalta tärkeitä aiheita, sekä keskusteluja, joita ennen esitetään festivaaleille osallistunut lyhytelokuva luomaan keskustelua osallistujien välillä. Tällä pyritään kannustamaan opiskelijoita erikoistumaan alueen tutkimiseen yliopistoissa.

KOLMAS PALKINTO

Espanja "Escena Erasmus Project"

Vuonna 2009 käynnistetty Escena Erasmus Project on pääasiassa Erasmus-opiskelijoille kohdistettu pilottihanke. Siitä on tarkoitus tulla teatteriverkosto, joka edistää vaihtoja eurooppalaisten ylioppilasteattereiden välillä. Siten sen tavoitteena on muodostaa tuottava alue kulttuurin ja kielten vaihdolle. Koska yhteistä eurooppalaista korkeakoulutusaluetta ollaan jo kehittämässä, katsomme, että Euroopan pitäisi yhdentyä myös muiden koulutukseen liittyvien kokemusten kautta. Korkeakoulutusalueisiin pitäisi aina sisältyä tällaisia kokemuksia. Katsomme, että akateemisen maailman pitäisi tehdä aloite sellaisen toiminnan edistämisessä, jolla rikastetaan eurooppalaisiin vaihtoihin kuuluvia kokemuksia, sekä luoda foorumeja Euroopan eri kansojen, kulttuurien ja kielten välistä yhdentymistä ja ymmärrystä varten. Tästä syystä Escena Erasmus edistää sellaisen yliopistoverkoston luomista, joka mahdollistaa pääosin Erasmus-opiskelijoiden luomien teatterikokemusten vaihdon. Tämä siksi, että Eurooppaan kuuluu myös se, että eri maista kotoisin olevat näyttelijät esiintyvät vieraalla kielellä eurooppalaiselle yleisölle. Escena Erasmus on nuorten yliopisto- ja tohtoritutkintoja suorittaneiden henkilöiden kehittämä ja johtama hanke. He aloittivat toimintansa ylioppilasteatteriliikkeessä ja ovat nyt perustaneet ammattiteatteriryhmän nimeltä CRIT (Companyia de Recerca i Innovació Teatral). Escenan päätoimipaikka on Valencian yliopistossa, johon saapuu Euroopassa toiseksi eniten Erasmus-opiskelijoita. Eurooppalainen teatterihanke Escena Erasmuksen toiminta sisältää: - Erasmus-opiskelijoille ja paikallisille opiskelijoille (70 prosenttia Erasmus-opiskelijoita ja 30 prosenttia paikallisia opiskelijoita) yhden lukuvuoden tai täyden vuoden kestäviä teatterityöpajoja, joissa tuotetaan teatteriesitys. - Sellaisen teatteriryhmän perustamisen työpajaan osallistuvien opiskelijoiden kanssa, joka tuottaa vuosittain yhden myös yhteistyöyliopistoissa kiertävän esityksen. - Päätoimipaikkaansa Valencian yliopistossa pitävän pitkäkestoisen teatterivaihtoverkoston luomisen Euroopan yliopistojen välille.