skip to content

Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston evästekäytäntö

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivujemme käytettävyyttä. Emme kerää mitään henkilötietoja, vain tilastotietoja Google Analytics –ohjelmaa varten. Jos haluat estää evästeiden käytön tietokoneellasi, tutustu sivuun www.aboutcookies.org.

Jatka
 
 
 

Vuoden 2008 voittajat


    
    
    

ENSIMMÄINEN PALKINTO

"The Students Without Boundaries" (Opiskelijat ilman rajoja)

Opiskelijat ilman rajoja  tapahtuma järjestetään vuosittain 135:lle Slovakiasta, Romaniasta, Ukrainasta ja Serbiasta kotoisin olevalle opiskelijalle, jotka osallistuvat johtajuutta käsitteleviin työpajoihin. Ohjelma edistää opiskelijoiden välistä tiedonvaihtoa esimerkiksi Euroopassa tarjottavista koulutusmahdollisuuksista, EU:n laajentumisesta ja yhteisistä varoista. Kaksiviikkoisen leirin aikana he tutustuvat myös toistensa kulttuureihin. Tapahtuman päätyttyä opiskelijat palaavat kotiin ja jatkavat kokemusten vaihtoa ja yhteisön muodostamista Internetin välityksellä.

Kesäleirillä järjestetään ihmisoikeuksia käsittelevä työpaja ja historia-aiheisia työpajoja sekä edistetään yhteistä käsitystä eurooppalaisesta identiteetistä ja Euroopan yhdentymisestä.

Osallistujat valitaan heidän toimittamiensa esseiden perusteella. Essee laaditaan joka vuosi eri aiheesta, josta voidaan mainita esimerkkinä "Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi 2008". Osallistujat voivat esitellä esseensä työpajoissa ja aloittaa keskustelun ajankohtaisista asioista. Valintamenettely toteutetaan viiden valtion edustajien kesken.

Rajattoman yhteisön muodostamista koskevat EU:n tavoitteet sopivat yhteen Opiskelijat ilman rajoja  hankkeen tavoitteiden kanssa: EU:n jäsenvaltioiden, ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden nuoren sukupolven edustajat elävät konkreettisesti eurooppalaisena yhteisönä monikulttuurisessa Euroopassa. Leiri on näin ollen foorumi, jossa nuorille johtajille opetetaan eurooppalaisia arvoja, kuten kulttuurien, etnisten ryhmien ja uskontojen välistä ymmärtämystä.

Opiskelijat ilman rajoja  hanke näyttää esimerkkiä eurooppalaisessa yhteistyössä, koska se edistää Euroopan yhdentymistä. Kesäleirin päätyttyä opiskelijat palaavat kotiin ja liittävät paikallisyhteisönsä ohjelmaan.

Hankkeeseen aiemmin osallistuneet viittä eri maata edustavat 1 500 opiskelijaa muodostavat nykyään Rákóczin perhe  nimisen yhteisön. Se on käytännön esimerkki elämisestä yhdessä eurooppalaisena yhteisönä, joka toimii myös online-periaatteella sekä muodostaa foorumin, jossa luodaan työpaikkoja, käytetään yhdessä varoja, toteutetaan koulutushankkeita ja käsitellään oikeudellisia asioita.

 

TOINEN PALKINTO

London Festival of Europe (Lontoon Eurooppa-festivaali)

Lontoon Eurooppa-festivaali on vuotuinen kaksi viikkoa kestävä tapahtuma, jossa Lontoon arvostetuimmissa paikoissa järjestetään ilmaisia yleisöluentoja, keskustelutilaisuuksia ja taidetapahtumia. Se edistää nuorten ja myös muiden osallistumista Euroopan laajuisiin asioihin ja tuo esiin Euroopan kulttuureja. Tapahtumalla on lukuisia yhteistyökumppaneita, esimerkiksi London School of Economics, Tate Modern  museo, Chelsea College of Art and Design, Federal Trust, opendemocracy.net, cafebabel.com, Institut Français ja Romanian kulttuuri-instituutti.

Ensimmäinen festivaali järjestettiin maaliskuussa 2007 Rooman sopimuksen 50-vuotispäivän kunniaksi. Festivaalin kymmenessä tapahtumassa kävi kaikkiaan yli 1 500 ihmistä. Pelkästään Rooman sopimuksen vuosipäivänä 25. maaliskuuta järjestetyssä eurooppalaisia arvoja käsitelleessä keskustelutilaisuudessa oli 250 kuulijaa.

Festivaalin perustivat Lorenzo Marsili ja Niccolo Milanese, ja festivaalityöryhmä koostuu yhdestätoista yhdeksää eri Euroopan valtiota edustavasta nuoresta, jotka tekevät vapaaehtoistyötä kansalaisvelvollisuuden hengessä ja seikkailumielellä. Segolene Pruvot on nimitetty työryhmän johtajaksi. Festivaalityöryhmä työskentelee koko vuoden eri paikoissa ja käyttää erilaisia viestintävälineitä, koska koko ryhmä matkustaa säännöllisesti ympäri Eurooppaa. Festivaali edistää aktiivisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muissa maissa toimivien opiskelijayhdistysten välisiä suhteita sekä muiden nuorten tekemiä aloitteita.

Se tuo esiin kulttuurien eroja ja yhtäläisyyksiä sekä edistää voimakkaan yhteisen eurooppalaisen identiteetin kehittymistä. Festivaalista on tullut Lontoon jokavuotinen kulttuuritapahtuma, ja maaliskuussa järjestettävän vuoden 2008 Lontoon Eurooppa-festivaalin ohjelma on entistä monipuolisempi.

 

KOLMAS PALKINTO

The 1st High School of Byron (Ateena)

The 1st High School of Byron perustettiin jo 30 vuotta sitten (vuonna 1979), ennen kuin Kreikasta tuli ETY:n täysimääräinen jäsen. Sen alkuperäisenä tavoitteena oli tiedottaa opiskelijoille eurooppalaisesta identiteetistä ja kehittää sitä heissä. Ennen vuotta 1981 koulu toimi koeluontoisesti. Kreikan liityttyä ETY:yn se alkoi toimia aktiivisemmin ja vuoden 1989 jälkeen järjestelmällisesti. Vuonna 1996 aloitettiin toimet, joilla edistetään keskinäistä ymmärtämystä, kehitetään eurooppalaista identiteettiä ja tarjotaan eläviä esimerkkejä eurooppalaisista, jotka elävät yhdessä yhteisönä.

Kaikkien näiden toimien avulla koulussa tavallaan otettiin käyttöön uusi Euroopan unioniin liittyvä oppiaine, mitä opetusministeriö ei ole vielä tehnyt. Tänä vuonna olemme saavuttaneet seuraavaa:

i) Olemme aloittaneet yhteydenpidon Puolan Rzeszowissa toimivan Gimnazium Nr 10  koulun kanssa.

ii) Valmistaudumme maaliskuussa järjestettävään tunnettuun "Euroopan kevät"  tapahtumaan, jonka aiheena on monikulttuurinen vuoropuhelu.

iii) Valmistaudumme neljännen kerran peräkkäin majoittamaan (4.-11. toukokuuta) 22 opiskelijaa, jotka opiskelevat Rotterdamin Emmauscollegessa Alankomaissa, ja 9. toukokuuta vietämme heidän kanssaan Eurooppa-päivää.

Kaikkien toimiemme ja valtavien ponnistelujemme ansiosta olemme onnistuneet välittämään Euroopan unionin hengen tuhansille opiskelijoille vaikeina aikoina (kuten 1980-luvun alussa) sekä myös viime vuosina, kun EU:sta on keskusteltu hyvin vähän. Kaikki toimintamme perustuu ajatukseen siitä, että koulutus on paras tapa saada ihmiset ymmärtämään Euroopan unionin merkitys. Muistamme aina Jacques Delorsin sanat: "Meidän on opittava tietämään, meidän on opittava toimimaan, meidän on opittava elämään yhdessä - - ja meidän on opittava elämään."

 .