skip to content

Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston evästekäytäntö

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivujemme käytettävyyttä. Emme kerää mitään henkilötietoja, vain tilastotietoja Google Analytics –ohjelmaa varten. Jos haluat estää evästeiden käytön tietokoneellasi, tutustu sivuun www.aboutcookies.org.

Jatka
 
 
 

Vuoden 2010 voittajat

ENSIMMÄINEN PALKINTO

Deutschland/SAKSA ´´European CNC Network - Train for Europe´´

Tässä ainutlaatuisessa koulujen välisessä COMENIUS-kumppanuudessa keskeisessä asemassa oli hyvin onnistunut "Train for Europe"  hanke, jonka koordinoivana kouluna toimiva BBS TGHS Bad Kreuznach keksi marraskuussa 2006. "Train for Europe" on tähän mennessä suurin koulujen väliseen COMENIUS-ohjelmaan sisältyvä Euroopan unionin tukema hanke. Yli 1 500 harjoittelijaa 24 eurooppalaisesta ammattikoulusta jakoi keskenään työtehtävät, suunnitteli ja rakensi veturin yksittäiset osat sekä liitti ne yhteen Airbus-periaatteen mukaisesti. Veturiin liitettiin yksittäiset vaunut, jotka kuvastavat kunkin osanottajavaltion ominaispiirteitä. Tämän eurooppalaisen junan raideleveys on 90 millimetriä ja kokonaispituus noin 8 metriä. Veturin ja vaunujen leveys on 100 millimetriä ja pituus noin 300 millimetriä. Juna kiertää rataa, jonka halkaisija on 12 metriä. Hankkeen vaiheista sopimiseen ja päättämiseen tarvittiin yhteensä kolme kokousta, jotka järjestettiin Albissa (Ranska), Ivreassa (Italia) ja Barcelonassa (Espanja). Alkukesästä 2009 hankkeeseen osallistuneet koululaiset ja opettajat saivat vihdoin nauttia vuosia kestäneen työnsä hedelmistä. Bad Kreuznachissa (Saksa) Geelin (Belgia) kumppanuuskoulun kanssa järjestetyn yhdistetyn päätöskokouksen aikana testattiin erittäin jännittyneinä, sopivatko kaikki valmistetut osat käytännössä yhteen ja pääseekö eurooppalainen juna menestyksekkäästi matkaan. Tilaisuuksissa oli mukana eri lehtien sekä radio- ja televisiokanavien (mm. SWR, ZDF, ZDF Infokanal ja SAT.1) edustajia. Vuosia kestäneen ja varsin paljon aikaa vieneen yhteisen hanketyön ansaittu kohokohta oli hyvin onnistunut loppuesitys Euroopan parlamentissa Brysselissä. "Train for Europe"  hanke symboloi monella tapaa ajatusta Euroopan yhdentymisestä ja tuo selkeästi esiin eurooppalaisen yhteistyön tarkoituksenmukaisuuden.

 

TOINEN PALKINTO

Éire/IRLANTI ´´You Are Here´´

You Are Here -kirjahankkeessa 14 nuorta laati yhteistyössä "pantologian" (pan + antologia), jossa he tutkivat sellaisten nuorten työtä, jotka hyödyntävät liikkumisenvapautta EU:ssa ja työskentelevät ulkomailla. Kirja alkaa Berliinin muurin murtumisesta ja se kertoo ihmisistä, jotka ovat syntyneet vuonna 1980 tai sen jälkeen. Näille ihmisille Berliinin muuri on ollut vain historiallinen jäänne. Kirjassa luodaan onnistunut kuvaus siitä, kuinka uusia käytäntöjä on syntynyt antropologian, kuvataiteen, teatterin, poliittisen aktivismin, runouden ja fiktion aloille. Nykyajan Euroopassa nuoret taiteilijat ja aktivistit sekoittavat erilaisia toimintamuotoja ja matkoja työssään. He asuvat ulkomailla ja ottavat samalla hienovaraisesti selville oman kotimaansa tavoista ja odotuksista. Muurin murtumisen jälkeiseen Eurooppaan on syntynyt sukupolvi, joka ei enää tunne pakkoa vastata kansallisiin kysymyksiin. Sen sijaan heille tärkeitä ovat heidän omakohtaiset ainutlaatuiset kokemuksensa, rajoista riippumaton työ ja matkat, joita he voivat toteuttaa käännösten ja internetin avulla. Tällaisille taiteellisille, älyllisille ja aktivistihankkeille annetaan tilaa You Are Here -hankkeessa. Näin voidaan nähdä, vaikuttaako vuonna 2009 nuorten ammatinharjoittajien kirjoituksiin todella vuonna 1989 syntyneen uuden ja laajemman, Euroopan laajuisen perinteen vapaus ja monimuotoisuus.

 

KOLMAS PALKINTO

България/ BULGARIA ´´BEST Engineering Competition (BEC)´´

BEST Engineering Competition (BEC) on tapahtuma, jonka tarkoituksena on koota yhteen kulttuuriltaan ja kieleltään erilaisista Euroopan maista lähtöisin olevia nuoria ja haastaa heidät kilpailuun. Tapahtuman järjestämisen mahdollisti BEST Sofia  järjestön tekemä vapaaehtoistyö. Nykypäivän nopeasti kehittyvän teknologian maailmassa on erityisen tärkeää, että nuoret asiantuntijat ovat avoimia uusille ideoille. Toisaalta heidän on myös pystyttävä pitämään kiinni omasta identiteetistään ja ideologiastaan. Nämä ominaisuudet muodostavat pohjan moninaisuudelle, joka on välttämätöntä nykyajan avoimen ja tiiviisti yhteen kytkeytyneen maailman kehitykselle. BEC keräsi yhteen 21 osallistujaa 11 Euroopan maasta. Heille järjestettiin majoitus, ruokailut, kuljetukset ja kulttuuritoimintaa. Kilpailuun haki yhteensä 150 Euroopan teknillisten korkeakoulujen opiskelijaa, joiden joukosta osallistujat valittiin. Osallistujat jaettiin viiteen monikansalliseen joukkueeseen. Kilpailun osat olivat tapaustutkimus tehtävästä "suunnittele robotti, joka kerää ja lajittelee romua ja jätteitä ympäristöystävällisten energialähteiden voimalla" ja joukkue suunnittelijana: kiemurtelevaa linjaa automaattisesti seuraavan anturirobotin rakentaminen. Esittelypäivä pidettiin Sofian teknillisessä korkeakoulussa. Yleisössä oli yli sata oppilasta, virallisia vieraita, kuten yritysten edustajia, koulun rehtori ja tiedekuntien dekaanit. Kansalliset televisiokanavat, BTV ja PRO-bg, tallensivat tapahtuman. Ulkomaalaisille esiteltiin tapahtuman puitteissa bulgarialaista tunnelmaa ja kulttuuria järjestämällä erityistä ohjelmaa: viikonloppumatka Plovdiviin, bulgarialainen ilta, bulgarian kielen oppitunti, kaupunkiralli ja kansainvälinen ilta. Erinomainen eri kulttuurien yhdistelmä toi esiin huomattavia etuja joka näkökulmasta.  Suunnittelukilpailu on mainio esimerkki siitä, miten eurooppalaiset voivat työskennellä yhdessä tavoitteidensa saavuttamiseksi ja eurooppalaisen hengen ylläpitämiseksi.

 .