skip to content

Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston evästekäytäntö

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivujemme käytettävyyttä. Emme kerää mitään henkilötietoja, vain tilastotietoja Google Analytics –ohjelmaa varten. Jos haluat estää evästeiden käytön tietokoneellasi, tutustu sivuun www.aboutcookies.org.

Jatka
 
 
 

Vuoden 2015 Kaarle Suuri -nuorisopalkinto myönnetty @RealTime WW1 -hankkeelle

Luxemburgilaiselle Twitter-hankkeelle nimeltä @RealTime WW1 myönnettiin parhaan hankkeen palkinto vuoden 2015 nuorten eurooppalaisen Kaarle Suuri -palkinnon palkintoseremoniassa Aachenin yliopistossa 12. toukokuuta 2015. Toisen palkinnon sai Fronterras - European (Border) Line -hanke (Ranska), ja kolmannen palkinnon jakoivat Social Soccer Cup (Itävalta), Yrittäjyys, ratkaisu työttömyyteen (Kypros) ja Infoactualidad (Espanja). Palkinto myönnetään vuosittain hankkeille, jotka edistävät yhteisen eurooppalaisen identiteetin kehitystä ja Euroopan integraatiota nuorten keskuudessa.

Ensimmäisen palkinnon luovutti Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz ja toisen palkinnon Euroopan parlamentin entinen puhemies Hans-Gert Pöttering, kun taas kolmannen palkinnon ojensivat Aachenin pormestari Marcel Philipp, Euroopan parlamentin kvestori Elisabeth Morin-Chartier ja Kaarle Suuri -palkinnon johtokunnan puheenjohtaja Jürgen Linden.

Ensimmäinen palkinto: Luxemburg – @RealTime WW1
@RealTime WW1 on Luxemburgin yliopiston eurooppalaisen lähihistorian maisterikoulutusohjelman opiskelijoiden hanke. He ovat vuoden 2014 alusta kertoneet elämästä ensimmäisen maailmansodan aikana muutamalla rivillä Twitter-tilillä @RealTimeWW1. He eivät kuvaa sotaa ”historiana, jossa on voittajia ja häviäjiä – vaan aikana, jolloin monet äidit kansalaisuudesta riippumatta kokivat samaa tuskaa sotilassairaaloissa makaavien poikiensa puolesta. Aikana, jolloin miehet joka rintamalla kirjoittivat samanlaisia rakkauskirjeitä tietämättä, näkisivätkö he enää koskaan rakastettuaan. Aikana, jolloin sotilaat juoksuhaudoissa lauloivat samoja joululauluja ja lausuivat saman Isä meidän -rukouksen – vain eri kielillä.”

Opiskelijat purkavat ensimmäisen maailmansodan suuren narratiivin pieniksi yksilötarinoiksi ja tekevät näin ”sodasta, joka lopettaa kaikki sodat” ymmärrettävän nykyajan ihmiselle. Käyttäen vain muutamaa virkettä joka päivä he avaavat uuden näkökulman nykypäivän poliittisiin ja sosiaalisiin avainkysymyksiin – tulkitsijoinaan sotilaat, sairaanhoitajat, koululaiset, taiteilijat, maanviljelijät ja aktivistit, jotka kaikki toivoivat yhtä lailla, että sota olisi heidän osaltaan pian ohi. @RealTime WW1 -tilillä on nyt yli 8 700 lukijaa.

https://twitter.com/RealTimeWW1

Toinen palkinto: Ranska – Fronterras - European (Border) Line
Fronterras - European (Border) Line -hankkeen käynnisti 28 eurooppalaista nuorta, joista neljä asui EU:n ulkorajoilla. He perustivat verkkosivuston, jolle kerätään kiehtovia tarinoita elämästä Euroopan rajoilla tai matkoista niiden halki.

Nuoret kuvaavat hanketta näin: ”Abstraktista käsitteestä ʼrajaʼ tulee todellisuutta, kun se nähdään niiden silmin, jotka kokevat sen päivittäin. Haluamme auttaa ihmisiä löytämään Euroopan niiden raja-aitojen läpi, jotka luotiin sille mielivaltaisesti kauan sitten ja jotka ovat tehneet siitä nykypäivän moniulotteisen maanosan.”

http://www.fronterras.com/


Kolmas palkinto, jaettu seuraavien kolmen hankkeen kesken:

Itävalta – Social Soccer Cup
Social Soccer Cup (SSC) on kansainvälinen jalkapalloturnaus nuoriso- ja sosiaalialan järjestöille koko Euroopassa. ClickIn-nuorisokeskuksen nuoret järjestävät turnauksen muiden maiden nuorille. Tavoitteena on tuoda yhteen nuoria Euroopan eri maista, voittaa ennakkoluulot ja antaa lähtölaukaus muille yhteisille hankkeille.

www.socialsoccercup.at

Kypros – Yrittäjyys, ratkaisu työttömyyteen
”Yrittäjyys, ratkaisu työttömyyteen” oli monenvälinen nuorisovaihto-ohjelma, jossa viritettiin keskustelua ohjelmaan osallistuvien nuorten keskuudessa. Tärkeimpiä aiheita olivat työttömyys, maastamuutto, yrittäjyys ja epävirallinen koulutus.

www.socialsoccercup.at


Espanja – Infoactualidad
Infoactualidad on Madridin Complutense-yliopiston tietojenkäsittelytieteiden tiedekunnan verkkosanomalehti, jonka toimittajina on 140 viestinnän opiskelijaa. Yli 400 opiskelijaa on saanut sen kautta koulutusta sen jälkeen, kun se perustettiin vuonna 2012. Infoactualidad-sanomalehdellä on Erasmus-ohjelman ”opiskelijakirjeenvaihtajien” verkosto eri puolilla Eurooppaa.

http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/carlomagnoPalkinto

Paras hanke palkitaan 5 000 eurolla, toiseksi paras 3 000 eurolla ja kolmanneksi paras 2 000 eurolla. Voittajahankkeiden edustajat pääsevät myös lähikuukausina vierailulle Euroopan parlamenttiin Brysseliin.

Kilpailuun osallistuneiden 28 hankkeen edustajat kutsuttiin palkintoseremoniaan, joka järjestettiin Aachenissa 12. toukokuuta 2015, ja heille luovutettiin kunniakirja ja mitali.

Euroopan parlamentti ja kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiö järjestivät yhdessä palkintoseremonian, joka pidettiin Aachenin yliopistossa.

Tilaisuudessa puhuivat Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz, kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiön varapuheenjohtaja Bettina Leysen ja Aachenin yliopiston rehtori Ernst Schmachtenberg.

Audiovisuaalista aineistoa seremoniasta on saatavilla pyynnöstä, ja se asetetaan saataville myös alla olevalle verkkosivustolle.

Seuraa meitä Twitterissä: @EUYouthPrize

Seuraa tapahtumaa aihetunnisteen #ECYP2015 kautta


Linkkejä

Nuorten eurooppalaisen Kaarle Suuri -palkinnon verkkosivusto, jolla on yhteenvedot kaikista 28 kansallisesta hankkeesta: http://www.charlemagneyouthprize.eu/

Lisätietoa @RealTime WW1 -hankkeesta: https://twitter.com/RealTimeWW1

Lisätietoa Fronterras - European (Border) Line -hankkeesta: http://www.fronterras.com/

Lisätietoa Itävallan Social Soccer Cup -hankkeesta: www.socialsoccercup.at

Lisätietoa Yrittäjyys, ratkaisu työttömyyteen -hankkeesta: https://www.facebook.com/kentro.agrou?fref=ts

Lisätietoa Infoactualidad-hankkeesta: http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/carlomagno

Audiovisual-verkkosivusto, jolla on aineistoa seremoniasta: http://audiovisual.europarl.europa.eu/


Lisätietoja:

Armin Wisdorff: (+32) (0)498 98 13 45 – armin.wisdorff@europarl.europa.eu