skip to content

Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston evästekäytäntö

Käytämme evästeitä parantaaksemme sivujemme käytettävyyttä. Emme kerää mitään henkilötietoja, vain tilastotietoja Google Analytics –ohjelmaa varten. Jos haluat estää evästeiden käytön tietokoneellasi, tutustu sivuun www.aboutcookies.org.

Jatka
 
 
 

Kilpailun säännöt

1 artikla: Kilpailun aihe

Euroopan parlamentti ja Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiö kutsuvat nuoria kaikista Euroopan unionin jäsenvaltioista osallistumaan kilpailuun, jonka aiheena on Euroopan unionin kehitys, Euroopan integraatio ja eurooppalainen identiteetti.

Nuorten eurooppalainen Kaarle Suuri -palkinto voidaan myöntää hankkeille, jotka

 • edistävät keskinäistä ymmärrystä Euroopassa ja kansainvälisesti
 • edistävät yhteisen eurooppalaisen identiteetin kehitystä ja Euroopan integraatiota
 • tarjoavat Euroopan nuorille roolimallin ja käytännön esimerkkejä siitä, kuinka eurooppalaiset voivat elää yhdessä yhteisönä.

Hankkeissa voi olla kyse sellaisten nuorisotapahtumien, nuorisovaihdon tai internethankkeiden järjestämisestä, joilla on eurooppalainen ulottuvuus.

2 artikla: Hakemusten jättämisen määräaika

Viimeistä jättöaikaa jatkettu 18. helmikuuta 2019 saakka!

Hakulomakkeet on täytettävä sähköisessä muodossa Nuorten eurooppalaisen Kaarle Suuri -palkinnon verkkosivustolla (www.charlemagneyouthprize.eu).

Lisätietoja kilpailusta saa sähköpostitse palkinnon sihteeristöstä osoitteesta ECYP2019@ep.europa.eu

3 artikla: Osallistumisedellytykset

Osallistujien on oltava 16–30-vuotiaita jonkin Euroopan unionin 28 jäsenvaltion kansalaisia tai asukkaita.

Osallistujat voivat osallistua kilpailuun yksin tai ryhmänä. Jos kyseessä on ryhmän hanke tai rajatylittävä hanke, hankkeen voi ilmoittaa kilpailuun ainoastaan yhdessä maassa, joka liittyy tiiviisti hankkeeseen.

Hakemuksen voi jättää millä tahansa Euroopan unionin virallisella kielellä.

Kilpailuun voidaan ilmoittaa vain jo aloitettuja hankkeita, jotka
a) ovat päättyneet 1. tammikuuta 2018 ja 29. tammikuuta 2019 välisenä aikana tai
b) ovat yhä meneillään.
Kaikissa hakemuksissa on oltava seuraavat tiedot:

 • osallistujan sukunimi ja etunimi tai, jos kyseessä on ryhmä tai järjestö, vastuuhenkilön sukunimi ja etunimi
 • asuinmaa
 • kansalaisuus
 • syntymäaika
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • verkkosivusto (jos sellainen on käytössä)
 • hankkeen nimi
 • tiivistelmä englannin, ranskan tai saksan kielellä
 • maa, jossa hanke ilmoitetaan kilpailuun
 • hankkeen kattava kuvaus
 • ilmoitus Euroopan unionin antamasta tuesta.

Ainoastaan verkkolomaketta käyttäen kilpailuun ilmoitetut hankkeet hyväksytään.

4 artikla: Kilpailusta pois sulkeminen

Seuraavanlaisia hankkeita ei hyväksytä:

 • hankkeet, jotka ovat vasta suunnitteluvaiheessa ja jotka eivät ole vielä käynnistyneet
 • Euroopan unionin toimielimessä tai Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiössä työskentelevien henkilöiden ehdottamat hankkeet
 • akateemiset opinnäytteet ja julkaisut
 • hankkeet, jotka saavat yli 50 prosenttia rahoituksestaan Euroopan unionin toimielimiltä, tapauksissa, joissa rahoitus on tarkoitettu kattamaan hankkeen varsinaiseen toteutusvaiheeseen liittyviä menoja (lukuun ottamatta juoksevia menoja, kuten osallistujien kustannuksia)
 • hankkeet, joille jokin Euroopan unionin toimielin on jo myöntänyt palkinnon: tämä koskee myös aiempien Nuorten eurooppalaisten Kaarle Suuri -palkintokilpailujen eurooppalaisia voittajakolmikkoja
 • henkilökohtaisesti tai postitse kilpailuun toimitetut hankkeet sekä hankkeet, joiden hakemus on puutteellinen tai toimitettu useissa osissa.

5 artikla: Arviointiperusteet

Hankkeet arvioidaan seuraavin perustein:

 • niiden on oltava kilpailun tavoitteiden mukaisia eli edistettävä keskinäistä ymmärrystä Euroopassa ja kansainvälisesti hankkeen on edistettävä yhteisen eurooppalaisen identiteetin kehitystä ja tarjottava käytännön esimerkkejä siitä, kuinka eurooppalaiset voivat elää yhdessä yhteisönä
 • kilpailussa arvostetaan etenkin eri jäsenvaltioiden nuorten yhteishankkeita
 • erityistä huomiota kiinnitetään vapaaehtoisvoimin toteutettaviin hankkeisiin.

6 artikla: Valintamenettely

Nuorten eurooppalaisen Kaarle Suuri -palkinnon voittaja valitaan kaksivaiheisessa menettelyssä.

Ensimmäinen vaihe: vähintään kahdesta Euroopan parlamentin jäsenestä ja yhdestä nuorisojärjestöjen edustajasta koostuvat kansalliset tuomaristot valitsevat kansallisen kilpailun voittajan jokaisesta 28 jäsenvaltiosta 15. maaliskuuta 2019 mennessä.

Toinen vaihe: kolmesta Euroopan parlamentin jäsenestä, Euroopan parlamentin puhemiehestä ja neljästä Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiön edustajasta koostuva eurooppalainen tuomaristo valitsee voittajan kansallisten tuomaristojen valitsemista 28 hankkeesta 11. huhtikuuta 2019 mennessä.

Eurooppalaisen tuomariston päätös on lopullinen. Tuomaristo pidättää itselleen oikeuden hylätä ehdotettu hanke, jos se ei ole kilpailun vaatimusten mukainen.

7 artikla: Palkinto

Paras hanke palkitaan 7 500 eurolla, toiseksi paras 5 000 eurolla ja kolmanneksi paras 2 500 eurolla.

Yksi edustaja kustakin valituksi tulleesta 28 kansallisesta hankkeesta kutsutaan palkintoseremoniaan, joka järjestetään Saksassa Aachenissa 28. toukokuuta 2019.

Euroopan parlamentin puhemies ja Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiön edustaja luovuttavat kolmelle parhaalle hankkeelle myönnetyt palkinnot.

Voittajat saavat osana palkintoa kutsun vierailulle Euroopan parlamenttiin (Brysseliin tai Strasbourgiin).

8 artikla: Tekijänoikeudet

Euroopan parlamentti ja Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiö pidättävät itselleen oikeuden jäljentää toimitettua aineistoa esittelyä, tiedotusvälineitä ja toimintansa tunnetuksi tekemistä varten.

9 artikla: Vastuukysymykset

Kilpailun järjestäjä ei vastaa odottamattomista olosuhteista johtuvasta kilpailun peruuntumisesta, lykkäämisestä tai muuttamisesta. On erittäin suositeltavaa olla lykkäämättä hakemusten jättämistä viime hetkeen. Internetin hitaus, palvelinongelmat tai muut järjestäjästä riippumattomat seikat voivat aiheuttaa sen, että hakemusta ei pystytä jättämään määräaikaan mennessä.

10 artikla: Sääntöjen hyväksyminen

Osallistujan katsotaan hyväksyvän nämä säännöt kokonaisuudessaan osallistuessaan kilpailuun.