[KEY NOT FOUND : wai.to_content]

Cookies on the EU website

We use cookies to give the best experience on our site. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Lean
 
 
 

CUR ISTEACH AR ANOIS!

Spriocdháta: 29 Eanáir 2018

Nuair a bheidh an t-iarratas curtha isteach ní féidir é a athrú. Más gá duit uimhir theileafóin, seoladh ríomhphoist, nó teagmhálaí a athrú, is féidir leat ríomhphost a chur chugainn anseo: ecyp2018@ep.europa.eu

Tábhachtach! Déan deimhin de go scriosfaidh tú an stair bhrabhsála i do bhrabhsálaí sula gcuirfidh tú d’iarratas isteach.

Go n-éirí leat le d’iarratas!!

Tá na réimsí marcáilte le “*” riachtanach.

FAISNÉIS MAIDIR LEIS AN IARRATASÓIR

FAISNÉIS MAIDIR LE DO THIONSCADAL

MAOINIÚ TIONSCADAIL

Tá maoiniú faighte ag mo thionscadal ó institiúid nó ó ghníomhaireacht AE (amhail an Coimisiún Eorpach, Parlaimint na hEorpa, an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir etc.)*


IARSCRÍBHINNÍ

Féadfaidh tú na hítimí seo a leanas a chur i gceangal le d’iarratas (in .pdf, .jpg nó .gif)

• Pictiúir
• Cuir i láthair Powerpoint
• Sleachta as nuachtáin
• Míreanna eile a léiríonn do thionscadal

Ní féidir le huasmhéid do cheangaltán a bheith níos mó ná 15MB.

o Tá na rialacha a bhaineann le Comórtas Dhuais Eorpach Charlemagne don Óige léite agam agus dearbhaím go bhfuil an t-eolas atá san iarratas seo ceart*

Nuair a bheidh éirithe leat do thionscadal a chur isteach, gheobhaidh tú dearbhú ríomhphoist.

Má bhíonn aon deacracht agat, cuir gabháil scáileáin chugainn de do theachtaireacht earráide trí ríomhphost ag ecyp2018@ep.europa.eu.