[KEY NOT FOUND : wai.to_content]

Cookies on the EU website

We use cookies to give the best experience on our site. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Lean
 
 
 

CEISTEANNA COITIANTA FEIDHMCHLÁIR LEICTREONACHA

TÁBHACHTACH: Bain úsáid as ceann de na brabhsálaithe seo a leanas nuair a bheidh do thionscadail á gcur isteach agat. Internet Explorer, Firefox, Google nó Safari. Seiceáil thíos chun eolas níos mionsonraithe a fháil faoi chiste an bhrabhsálaí agus na fianáin a ghlanadh.

Ba cheart iarratas a chur isteach in aon iarracht amháin: ní féidir an t-iarratas a shábháil agus teacht ar ais chuige níos déanaí.

Cén tír ar cheart dom mo thionscadal a chur chuici?

I gcás tionscadal grúpa agus ilnáisiúnta, níor cheart an tionscadal a chur isteach ach i gceann de na tíortha ina raibh sé ar siúl, ar tír í a bhfuil dlúthnasc aici leis an tionscadal.

Cad é an spriocdháta chun tionscadail a chur isteach?

Tá an spriocdháta fada fada go dtí 18 Feabhra 2019!

Cén teanga inar cheart dom mo thionscadal a chur isteach?

Beidh iarratais i ngach teanga oifigiúil den Aontas Eorpach incháilithe, ach ná cuir isteach do thionscadal ach i dteanga amháin.

Cathain ba cheart don tionscadal a bheith tarlaithe?

Níl ach na tionscadail a críochnaíodh idir an 30 Eanáir 2018 agus an 28 Eanáir 2019, nó atá fós ar siúl incháilithe.  Níl tionscadail atá fós ag céim na pleanála ná nach bhfuil tosaithe go fóill incháilithe le hiarratas a dhéanamh chuir mé.

Tionscadal isteach cheana anuraidh, ach níor bhuaigh mé. An féidir liom iarratas a chur isteach arís?

Tig le daoine nach bhfuil i measc an triúr buaiteoirí deiridh de na babhtaí roimhe sin de Chomórtas Dhuais Eorpach Charlemagne don Óige tionscadal a chur isteach arís.

Nílim cinnte an mbeadh mo chineál tionscadail incháilithe. Conas is féidir liom seiceáil?

Féach ar rannán “na mbuaiteoirí roimhe seo” chun a fháil amach cén cineál tionscadal a bhuaigh an Duais san am a caitheadh.

Conas a dhéanaim iatáin a chruthú agus a uaslódáil?

Chun do chomhaid a uaslódáil agus a chur i gceangal, cliceáil ar "Brabhsáil", roghnaigh an comhad is mian leat a chur i gceangal, cuir teideal sa réimse "Tuairiscigh comhad", agus ansin cliceáil ar "Ceangail". Tig leat comhaid a cheangal sna formáidí seo a leanas: PDF, JPG nó GIF.

Tá teachtaireacht "Earráid Freastalaí" á fáil agam nuair a dhéanaim iarracht m'iarratas a chur isteach. Cad ba cheart dom a dhéanamh?

  1. Déan deimhin de nach mó na hiatáin go léir ná 15 MB. Usáid “Comhbhrúigh Pictiúir”, “bearr” agus roghanna eile chun comhadmhéid pictiúr i ndoiciméid Office a laghdú cliceáil anseo chun breis eolais a fháil)
  2. Seiceáil conas a ainmníonn tú do chomhaid: níor cheart aon spásanna a bheith idir na heilimintí in ainm an chomhaid, aon cheannlitreacha ná aon chomharthaí speisialta. Is féidir leat fostríoca nó fleiscíní a úsáid, rud a fhágann nár cheart: "M'Iarratas Tionscadail” ach "m'iarratas_tionscadail"
  3. Beidh ort ciste agus fianáin do bhrabhsálaí a ghlanadh (rialú + F5). Má tá Internet Explorer nó Firefox á úsáid agat, lean na nósanna imeachta thíos atá sonrach ó thaobh an bhrabhsálaí de chun do chiste agus d'fhianáin a ghlanadh, dún fuinneog an bhrabhsálaí go hiomlán, atosaigh an brabhsálaí, téigh ar ais chuig leathanach na n-iarratas agus déan iarracht do dhoiciméid a uaslódáíl arís.

Firefox: Roghnaigh "Stair" ón mbarra roghchláir, agus ansin "Glan an Stair is Déanaí". Bí cinnte bosca na "gCistí" agus na "bhFianán" a sheiceáil, agus roghnaigh an t-amscála chun glanadh a dhéanamh (molaimid "Gach Ní" a roghnú). Ansin cliceáil ar "Glan Anois". Murar ghlan tú do chiste ná d'fhianáin riamh cheana, b'fhéidir go dtógfadh sé cúpla nóiméad.

 Internet Explorer 8 nó 9: Téigh go dtí an roghchlár "Uirlisí", roghnaigh "Roghanna Idirlín", agus cliceáil ar an táb "Ginearálta" (mura mbeidh sé roghnaithe duit cheana). Sa rannán "Stair Bhrabhsála", cliceáil ar "Scrios". Déan deimhin de na "Comhaid Shealadacha Idirlín" agus boscaí na "bhFianán" a sheiceáil, ansin cliceáil ar "Scrios" ag an mbun. Murar ghlan tú do chiste ná d'fhianáin riamh cheana, b'fhéidir go dtógfadh sé cúpla nóiméad.

Safari 5: Cliceáil ar an bhfocal "Safari" ag cúinne na láimhe clé ag an mbarr, roghnaigh "Ciste Folamh", ansin "Folamh". Cliceáil ar "Safari" arís roghnaigh "Roghanna". Ansin sa bhosca "Idirphlé Slándála", cliceáil ar "Príobháideacht", agus ansin ar "Mionsonraí", agus scrollaigh síos chun  www.charlemagneyouthprize.eu a roghnú. Cliceáil ar "Bain", agus ansin ar "Déanta", agus dún fuinneog na "Roghanna". Cliceáil ar "Safari" arís eile, agus ansin ar "Scoir de Safari". Oscail an brabhsálaí agus logáil isteach chuig do chuntas chun leanúint ar aghaidh.

Safari 6: Cliceáil ar an bhfocal "Safari" ag cúinne na láimhe clé ag an mbarr, roghnaigh "Roghanna", ansin cliceáil ar "Príobháideacht" sa bhosca "Idirphlé Slándála". Cliceáil ar "Mionsonraí agus scrollaigh síos chun  www.charlemagneyouthprize.eu.a roghnú. Cliceáil ar "Bain", agus ansin ar "Déanta", agus dún fuinneog na "Roghanna". Cliceáil ar "Safari" arís eile, agus ansin ar "Scoir de Safari". Oscail an brabhsálaí agus logáil isteach chuig do chuntas chun leanúint ar aghaidh.

Google Chrome: Cliceáil ar chúinne na láimhe deise ag an mbarr chun féachaint ar an mbosca anuas. Cliceáil ar an bhfocal "Stair". Ansin cliceáil ar "Scrios stair Bhrabhsála".

Conas a bheidh a fhios agam go bhfuil mo thionscadal curtha isteach?

Gheobhaidh tú deimhniú ríomhphoist á rá go bhfuil do chomhad curtha isteach.

Cé chomh luath is gá dom m'iarratais a chur isteach?

Moltar go mór gan fanacht go dtí an lá deiridh chun iarratas a chur isteach. D'fhéadfadh deacrachtaí a bheith ann, e.g. an t-idirlíon a bheith mall, fadhbanna le freastalaí nó nithe eile nach bhfuil aon neart ag an lucht eagair air, arb é an toradh a bheadh orthu an spriocdháta a bheith istigh agus gan an tionscadal a bheith curtha isteach roimh an spriocdháta sin.

An amhlaidh nach bhfuair tú freagra ar do cheist? Déan teagmháil linn ag ecyp2019@ep.europa.eu i mBéarla, i nGearmáinis nó i bhFraincis.