[KEY NOT FOUND : wai.to_content]

Cookies on the EU website

We use cookies to give the best experience on our site. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Lean
 
 
 

DÉAN IARRATAS ANOIS

Spriocdháta fadaithe go dtí  23 Feabhra 2015!

Faoin Duais

Tá sé mar aidhm ag Duais Eorpach Charlemagne don Óige forbairt ar fhéiniúlachta Eorpach a chothú i measc daoine óga, chomh maith lena rannpháirtíocht i dtionscadail lánpháirtíochta Eorpacha.
Tugtar an Duais do thionscadail a rinne daoine óga inar cothaíodh an chomhthuiscint, inar cuireadh forbairt ar fhéiniulachta Eorpaí chun cinn, agus inar thugadh samplaí praiticiúla d'Eorpaigh atá ag maireachtáil i dteannta a chéile mar phobal amháin.
Is iad Parlaimint na hEorpa agus Fondúireacht Dhuais Eorpach Charlemagne Aachen a chomhbhronnann go bliantúil "Duais Eorpach Charlemagne don Óige".

Is é €5000 an duais don tionscadal is fearr, €3000 don dara ceann, agus €2000 don tríú ceann. Mar chuid den duais, tabharfar cuireadh do na trí bhuaiteoir cuairt a thabhairt ar Pharlaimint na hEorpa (sa Bhruiséil nó in Strasbourg). Freisin tabharfar cuireadh d'ionadaithe ó na 28 tionscadail náisiúnta ar fad a roghnaíodh dul ar thuras ceithre lá go hAachen, an Ghearmáin.
Bronnfaidh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus ionadaí ó Fhondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne Aachen duaiseanna ar na trí thionscadal is fearr.

Treoirlínte maidir leis an bhFoirm Iarratais a chomhlánú

  • Líon isteach na mionsonraí pearsanta a bhaineann leis an duine aonair nó leis an ngrúpa. Cuir isteach ainmneacha nó bain amach iad más gá.
  • Tábhachtach: Ní mór do gach grúpa nó duine aonair a fhoirm iarratais féin a chomhlánú. Ní ghlacfar le foirmeacha arna gcomhlánú ag daoine eile (e.g. múinteoirí, daoine atá níos sine ná 30 bliain d'aois, etc). Íoslódáil an Fhoirm 'Dearbhú ag an Iarratasóir' (Dearbhú ar Mhaoiniú AE), comhlánaigh í, sínigh í, agus uaslódáil mar cheangaltán í.
  • Maidir le sonraí an tionscadail, tabhair faoi deara, le do thoil, gur gá cur síos cuimsitheach a chur i gceangal agus a uaslódáil.
  • Tábhachtach: Má chuireann tú do thionscadal i gceangal mar pdf, ní mór comhad Word den doiciméad céanna a chur leis freisin. Más gá, cuir níos mó ná comhad amháin i gceangal. Seo a leanas na formáidí a dtacaítear leo: doc(x), pdf, xls(x), ppt, odt, txt, jpg, gif.
  • Más féidir, ná cuir isteach do thionscadal ach i dteanga amháin.
  • Ná dearmad, le do thoil, achoimre de do thionscadal a chur isteach i mBéarla (EN), i bhFraincis (FR) nó i nGearmáinis (DE). Tábhachtach: Ba cheart don achoimre a bheith gearr ach cuimsitheach agus príomhghnéithe an tionscadail cumhdaithe inti. Is minic gurb í an achoimre an chéad ghné den tionscadal ar a bhféachann an coiste agus an tionscadal á mheas.
  • Tabhair faoi deara, le do thoil, i gcás tionscadail grúpa agus ilnáisiúnta, nach féidir an tionscadal a chur isteach ach in aon tír amháin.
  • Tar éis duit an fhaisnéis chuí a líonadh isteach, cliceáil ar an gcnaipe 'SEOL' agus fan go dtí go bhfeicfidh tú an teachtaireacht deimhnithe. Ina dhiaidh sin féadfaidh tú cóip de d'iarratas a phriontáil sa chás gur mian leat taifead a choimeád.
  • Déan deimhin de, le do thoil, go scriosann tú an stair bhrabhsála i do bhrabhsálaí sula gcuireann tú d'iarratas isteach. Má tá deacracht ar bith agat, chuir gabháil scáileáin den teachtaireacht earráide chugainn trí ríomhphost chuig an seoladh seo a leanas: ecyp2015@ep.europa.eu

Foirm chláraithe

*


Iatáin:

*