[KEY NOT FOUND : wai.to_content]

Cookies on the EU website

We use cookies to give the best experience on our site. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Lean
 
 
 

Duais Charlemagne don Óige 2019 ag glacadh le hiarratais anois!

An bhfuil tú in aois 16-30? Cuir isteach ar Dhuais Charlemagne don Óige mar sin, agus d’fhéadfá turas go hAachen na Gearmáine a bhuachan!

Tá sé mar aidhm ag Duais Charlemagne don Óige forbairt ar fhéiniúlacht Eorpach a chothú i measc daoine óga, chomh maith lena rannpháirtíocht i dtionscadail lánpháirtíochta Eorpacha. Bronntar an Duais ar thionscadail a rinne daoine óga inar cothaíodh an chomhthuiscint.

Leathdháileadh an spriocdháta go dtí an 18 Feabhra 2019!

Bronntar Duais Charlemagne um an Óige ar na tionscadail is cruthaithí agus is nuálaí a rinne Eorpaigh óga. Leis an duais seo atá á eagrú ag Parlaimint na hEorpa agus ag Duais Idirnáisiúnta Charlemagne in Aachen, táthar ag iarraidh comhtháthú agus comhfhéiniúlacht Eorpach a chothú agus spreagadh a thabhairt do dhaoine óga san Eoraip.

Is féidir le daoine idir 16 agus 30 bliain d'aois cur isteach ar an gcomórtas. Is é €7,500 an duais don tionscadal is fearr, €5,000 don dara ceann, agus €2,500 don tríú ceann. Mar chuid den duais, tabharfar cuireadh do na buaiteoirí cuairt a thabhairt ar Aachen na Gearmáine, áit a mbeidh an searmanas bronnta ar siúl an 28 Bealtaine 2019.

Bronntar Duais Eorpach Charlemagne don Óige ar thionscadail:

  • lena gcuirtear comhthuiscint Eorpach agus idirnáisiúnta chun cinn
  • lena gcothaítear forbairt ar fhéiniúlacht chomónta Eorpach agus imeascadh
  • a fheidhmíonn mar eiseamláir do dhaoine óga atá ina gcónaí san Eoraip agus a thugann samplaí praiticiúla d’Eorpaigh atá ag maireachtáil i dteannta a chéile mar phobal amháin.

Chun cur isteach ar Dhuais Charlemagne um an Óige 2019 cliceáil anseo. Is iad Parlaimint na hEorpa agus Fondúireacht Dhuais Charlemagne in Aachen a chomhbhronnann an Duais. Seol ríomhphost chuig ECYP2019@ep.europa.eu chun tuilleadh faisnéise a fháil. Nó is féidir tuilleadh eolais a fháil ar na meáin shóisialta trí úsáid a bhaint as an haischlib #ECYP2019. (Twitter & Instagram)