[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Dámhtar Duais Charlemagne don Óige 2017 ar thionscadal Erasmus ón bPolainn

(From left): Farah abdi (Never Arrive); Mirko Gragnato and Rozemarijn Tiben (Juvenilia); Artur Meier and Tomasz Tomalik (Worcation)
(From left): Farah abdi (Never Arrive); Mirko Gragnato and Rozemarijn Tiben (Juvenilia); Artur Meier and Tomasz Tomalik (Worcation)
 .

Dámhadh Duais Charlemagne don Óige na bliana seo ar chlár raidió Oíche Erasmus ón bPolainn. Bhí an searmanas ar siúl in Aachen, an Ghearmáin, ar an 23 Bealtaine.

Maidir leis an duais

Tugann Pharlaimint na hEorpa agus Fondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne an duais amach gach bliain do dhaoine óga idir 16 bliana agus 30 bliain d’aois a raibh baint acu le tionscadail ina gcabhraítear le tuiscint idir daoine ó thíortha éagsúla na hEorpa a chur chun cinn.

Tugadh cuireadh d’ionadaithe ón 28 dtionscadal náisiúnta bhuaiteacha go dtí an searmanas bronnta ar an 23 Bealtaine in Aachen agus bronnadh dioplóma agus bonn orthu. Fuair na tionscadail a tháinig sa chéad, sa dara agus sa tríú áit €7,500, €5,000 agus €2,500 faoi seach.

Buaiteoirí Dhuais Charlemagne don Óige 2017

1 Oíche Erasmus (an Pholainn)

Is clár raidió ar líne é Oíche Erasmus do mhic léinn atá ag smaoineamh ar thréimhse staidéir a dhéanamh thar lear mar chuid den chlár Erasmus. Craoladh é ar stáisiún raidió na mac léinn Radio Meteor UAM ag Ollscoil Adam Mickiewicz in Poznań. Ba mhic léinn ón bPolainn ag staidéar thar lear agus eachtrannaigh ag staidéar sa Pholainn iad na haoichainteoirí. Pléadh saincheisteanna éagsúla sna hagallaimh amhail conas doiciméid a thíolacadh, conas ábhair a roghnú, árasán a aimsiú i dtír eile, na difríochtaí idir ollscoileanna agus na deiseanna a chruthaíonn siad, an córas oideachais agus an saol laethúil do mhic léinn.

2 Athaimsigh an Eoraip (an Danmhairg)

Ba imeacht é Athaimsigh an Eoraip a tharla in Aalborg i dTuaisceart na Danmhairge, a raibh mórshiúl le bratacha AE, cainteanna faoi thodhchaí na hEorpa, baile ilchultúrtha ina bhféadfaí foghlaim faoi ilchineálacht shaibhir na cathrach agus cóisir sráide mar chuid de.

3 An Sinne an Eoraip (an Ísiltír) 
Is ardán ilmheán ar líne é An Sinne an Eoraip ar ar féidir le daoine óga a scéalta a thíolacadh, ag léiriú cad atá i gceist le bheith Eorpach. Creideann cruthaitheoirí an ardáin go bhfuil sé tábhachtach, ag féachaint ar léiriú diúltach na hEorpa faoi láthair, slí nua le féachaint ar an Eoraip a léiriú d’Eorpaigh óga.

Lean an duais ar Twitter trí úsáid a bhaint as an haischlib @EUYouthPrize agus lean an ócáid le #ECYP2017.

 .

Bronntar Duais Charlemagne um an Óige ar na tionscadail is cruthaithí agus is nuálaí a rinne Eorpaigh óga. Leis an duais seo atá á eagrú ag Parlaimint na hEorpa agus ag Duais Idirnáisiúnta Charlemagne in Aachen, táthar ag iarraidh comhtháthú agus comhfhéiniúlacht Eorpach a chothú agus spreagadh a thabhairt do dhaoine óga san Eoraip.

Is féidir le daoine idir 16 agus 30 bliain d'aois cur isteach ar an gcomórtas. Is é €7,500 an duais don tionscadal is fearr, €5,000 don dara ceann, agus €2,500 don tríú ceann. Mar chuid den duais, tabharfar cuireadh do na buaiteoirí cuairt a thabhairt ar Pharlaimint na hEorpa (sa Bhruiséil nó in Strasbourg). Tabharfar cuireadh chomh maith d'ionadaithe ó na 28 tionscadail náisiúnta ar fad a roghnaíodh dul ar thuras ceithre lá go hAachen sa Ghearmáin.

Glacfar le hiarratais do chomórtas 2017 go dtí an 30 Eanáir agus beidh an searmanas bronnta ar siúl in Aachen an 23 Bealtaine. Bronnfaidh uachtarán Pharlaimint na hEorpa agus ionadaí ó Fhondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne Aachen duaiseanna ar na trí thionscadal is fearr.

Bronntar Duais Eorpach Charlemagne don Óige ar thionscadail:

  • lena gcuirtear comhthuiscint Eorpach agus idirnáisiúnta chun cinn
  • lena gcothaítear forbairt ar fhéiniúlacht chomónta Eorpach agus imeascadh
  • a fheidhmíonn mar eiseamláir do dhaoine óga atá ina gcónaí san Eoraip agus a thugann samplaí praiticiúla d’Eorpaigh atá ag maireachtáil i dteannta a chéile mar phobal amháin.

Chun cur isteach ar Dhuais Charlemagne um an Óige 2017 cliceáil ar an nasc ar dheis. Is iad Parlaimint na hEorpa agus Fondúireacht Dhuais Charlemagne in Aachen a chomhbhronnann an Duais. Seol ríomhphost chuig ECYP2017@ep.europa.eu chun tuilleadh faisnéise a fháil. Nó is féidir tuilleadh eolais a fháil ar na meáin shóisialta trí úsáid a bhaint as an haischlib #ECYP2017.