[KEY NOT FOUND : wai.to_content]

Cookies on the EU website

We use cookies to give the best experience on our site. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Lean
 
 
 

Buaiteoirí 2014

Buann "Ár nEoraip" Duais Eorpach Charlemagne don Óige 2014

Bronnadh an chéad duais ar Ár nEoraip, tionscadal taistil Danmhargach, ag searmanas do Dhuais Charlemagne don Óige 2014 in Ollscoil Aachen ar an 27 Bealtaine.  Bhuaigh comhdháil óige JouwDelft & Co ón Ísiltír an dara duais agus bhuaigh Employment 4U, tionscadal traenála ón gCipir, an tríú duais. Bronntar Duais Eorpach Charlemagne don Óige go bliantúil ar thionscadail lena gcothaítear féiniúlacht Eorpach agus imeascadh i measc daoine óga.

Bhronn Leas-Uachtarán PE Anni Podimata an chéad duais, iar-uachtarán PE Hans-Gert Pöttering an dara duais agus Méara Aachen Marcel Philip an tríú duais.

An Danmhairg - Ár nEoraip

Leis an tionscadal Ár nEoraip tá eolas nua agus ábhartha, scéalta agus tuairimí ó ghlúin óg na hEorpa á n-aimsiú agus á gcur in iúl.  Tá baint ag na mílte daoine óga ó 24 tír le Ár nEoraip agus cuireann sé comhthuiscint Eorpach agus idirnáisiúnta chun cinn trí iniúchadh a dhéanamh ar an méid atá ar siúl ag Eorpaigh óga agus thart orthu.

Chaith foireann ó Ár nEoraip bliain ag taisteal trína 24 tír Eorpach. Chuir siad fúthu i dtithe daoine óga agus rinne siad agallaimh uair an chloig leo faoi dhálaí eiseiacha, oideachais agus oibre agus chuir siad cláir raidió, scannáin, ailt, agallaimh agus pictiúir ar láithreán gréasáin an tionscadail. Is é an aidhm atá acu ná "an chomhthuiscint i measc daoine óga a mhéadú mar gur féidir leis an úsáideoir bualadh le fear homaighnéasach ó Sevillae, le fiontraí sóisialta ón Aithin, agus le cailín dífhostaithe ó Amstardam atá sáite i ngéarchéim pearsanta, i measc daoine eile lena chloisteáil uatha faoin a dtuairimí agus faoin a gcúinsí". Anuas air sin, d'éirigh go maith le seisiún Skype trialach i gcomhpháirt le 21 scoil sa Danmhairg inar labhair Ár nEoraip le 2,800 scoláire óg ón Danmhairg.

Mar chur síos orthu féin deir Ár hEoraip gur "fiontraithe cultúir agus polaitíochta a dteastaíonn uainn daoine eile a thabhairt ar thuras taiscéalaíoch i gcroílár ghlúin óg na hEorpa" iad.

Leis an tionscadal Ár nEoraip tá eolas nua agus ábhartha, scéalta agus tuairimí ó ghlúin óg na hEorpa á n-aimsiú agus á gcur in iúl. Tá baint ag na mílte daoine óga ó 24 tír le Ár nEoraip agus cuireann sé comhthuiscint Eorpach agus idirnáisiúnta chun cinn trí iniúchadh a dhéanamh ar an méid atá ar siúl ag Eorpaigh óga agus thart orthu.

Chaith foireann ó Ár nEoraip bliain ag taisteal trína 24 tír Eorpach. Chuir siad fúthu i dtithe daoine óga agus rinne siad agallaimh uair an chloig leo faoi dhálaí eiseiacha, oideachais agus oibre agus chuir siad cláir raidió, scannáin, ailt, agallaimh agus pictiúir ar láithreán gréasáin an tionscadail. Is é an aidhm atá acu ná "an chomhthuiscint i measc daoine óga a mhéadú mar gur féidir leis an úsáideoir bualadh le fear homaighnéasach ó Sevillae, le fiontraí sóisialta ón Aithin, agus le cailín dífhostaithe ó Amstardam atá sáite i ngéarchéim pearsanta, i measc daoine eile lena chloisteáil uatha faoin a dtuairimí agus faoin a gcúinsí". Anuas air sin, d'éirigh go maith le seisiún Skype trialach i gcomhpháirt le 21 scoil sa Danmhairg inar labhair Ár nEoraip le 2,800 scoláire óg ón Danmhairg.


http://www.voreseuropa.dk

An Ísiltír - JouwDelft & Co

Comhdháil óige is eaJouwDelft & Co a bhí ar siúl ón 19 go dtí an 24 Samhain 2012. Rinne sé iarracht teacht ar réitigh ar bhonn áitiúil chun an dífhostaíocht i measc na n-óg a laghdú. Thug JouwDelft & Co. saoránaigh óga gníomhacha Eorpacha agus comhairleoirí beartais le chéile chun teacht ar réiteach ar an bhfadhb seo atá ag fás i gcónaí. Ina dhiaidh sin, glacadh le rún faoin óg-dhífhostaíocht agus faoi na beartais a mhol na hógánaigh agus seoladh é go dtí Parlaimint na hEorpa i Samhain 2013. Ina theannta sin bunaíodh líonra óige Eorpach a nascann le chéile deich dtír Eorpacha éagsúla ar féidir é a úsáid do thionscadail ar nós JouwDelft & Co. amach anseo.

http://jouwdelft.nl/

An Chipir - Fostaíocht4U

Bhí Dinimic na nÓgmar óstaigh do chúrsa traenála ón 13 go dtí an 20 Aibreán 2013.  Ar an gclár seachtaine bhí seimineáir, léirithe, ceardlanna, cuairteanna agus cainteanna bunaithe ar théama na hÓg-Dhífhostaíochta. Ghlac 26 rannpháirtí ó 9 dtír (An Chipir, An Ghréig, An Rómáin, An Spáinn, An Phortaingéil, An Liotuáin, An Pholainn, An Iodáil) páirt. Ba é cuspóir foriomlán an chúrsa traenála, infhostaitheacht na n-óg a chur chun cinn, infhostaitheacht an duine óig féin a fheabhsú, malartú a dhéanamh ar straitéisí le poist a chuardach agus líonrú a chur chun cinn.

https://www.facebook.com/youthdynamicscy

Duais

Gheobhaidh na trí thionscadal a bhuann maoiniú de €5,000, €3,000 and €2,000 faoi seach. Tabharfar cuireadh dá n-ionadaithe cuairt a thabhairt ar Pharlaimint na hEorpa sa Bhruiséil sna míonna atá romhainn.

Tugadh cuireadh d'ionadaithe ón 28 tionscadal a ghlac páirt freastal ag an ócáid bhronnta ar an 27 Bealtaine in Aachen agus bronnadh dioplóma agus bonn orthu.

D'eagraigh Parlaimint na hEorpa agus Fondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne an ócáid bhronnta i gcomhpháirt. Ba í Ollscoil Aachen an t-óstach.

Thug Leas-Uachtarán PE Anni Podimata, Cathaoirleach Fhondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne Michael Jansen agus Reachtaire Ollscoil Aachen Ernst Schmachtenberg óráidí fáiltithe.

Tá ábhar closamhairc ón searmanas ar fáil ach é a iarraidh agus cuirfear ar fáil é ar an láithreán gréasáin thíos.

Lean sinn ar Twitter: @EUYouthPrize

Lean an ócáid trí #ECYP2014

Naisc

Láithreán gréasáin Dhuais Charlemagne don Óige le hachoimrí ar na 28 tionscadal náisiúnta ar fad:http://www.charlemagneyouthprize.eu/

Breis eolais ar Ár nEoraip: http://www.voreseuropa.dk

Breis eolais ar JouwDelft & Co: http://jouwdelft.nl/

Breis eolais ar Fostaíocht4U: https://www.facebook.com/youthdynamicscy

Láithreán gréasáin closamhairc: http://audiovisual.europarl.europa.eu/


Breis eolais:

Armin Wisdorff: +32 4 98 98 13 45 -
Armin.wisdorff@europarl.europa.eu