[KEY NOT FOUND : wai.to_content]

Cookies on the EU website

We use cookies to give the best experience on our site. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Lean
 
 
 

Buann Clár Raidió ‘Europhonica IT’ Duais Charlemagne don Óige 2019

 

Roghnaíodh clár raidió ón Iodáil ‘Europhonica IT’ mar bhuaiteoir Dhuais Charlemagne don Óige na bliana seo. Roghnaíodh é as 285 thionscadal le linn searmanas bríomhar i halla an bhaile in Aachen an 28 Bealtaine. Ina óráid chomhghairdis, dúirt Leas-Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, Rainer Wieland: “Is sárshampla é Europhonica den chaoi ar féidir institiúidí an Aontais Eorpaigh a thabhairt níos gaire do na saoránaigh, trí rannchuidiú lena dtuiscint ar fheidhmíocht an Aontais agus trí fheabhas a chur ar na dálaí le haghaidh a rannpháirtíochta sibhialta araon”.

 

Bronnann Parlaimint na hEorpa agus Fondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne an duais i gcomhpháirt lena chéile. Tá an duais oscailte do thionscnaimh a ritheann daoine óga idir 16 bliana agus 30 bliain d’aois agus atá rannpháirteach i dtionscadail ina gcabhraítear le tuiscint a chur chun cinn i measc daoine ó thíortha éagsúla na hEorpa. Ó 2008 i leith, chuaigh níos mó ná 3000 tionscadal in iomaíocht don duais.

 

 

Tugadh cuireadh do 28 n-ionadaí tionscadail náisiúnta chun teacht chuig Aachen idir an 27 agus an 30 Bealtaine agus bronnadh dioplóma agus bonn orthu. An 30 Bealtaine, thug siad cúnamh ag Searmanas Bronnta Dhuais Charlemagne in Aachen, a bronnadh ar António Guterres, Ardrúnaí na Náisiún Aontaithe. Bronntar onóir air as bheith ‘ina thacadóir sármhaith do shamhail Eorpach na sochaí.’

 

An chéad duais: An Iodáil - Europhonica IT (RadUni - Associazione Operatori Radiofonici Universitari) - www.raduni.org

Comhchlár raidió is ea Europhonica IT ar a dtugtar guth do mheáin neamhspleácha na mac léinn agus do mheáin neamhspleácha na hollscoile. Léiríonn mic léinn agus gairmithe óga an tuiscint atá acu ar an Eoraip trí fhoireann eagarthóirí a chruthú atá comhdhéanta de dhaoine óga ón bhFrainc, ón Iodáil, ón Spáinn, ón bPortaingéil, ón nGréig agus ón nGearmáin. Craoltar an clár uair sa mhí i bParlaimint na hEorpa in Strasbourg.

An dara duais: An Fhionlainn - Do Shaoránacht Eorpach (Parlaimint Óige na hEorpa) www.eypfinland.org

Tríd an tionscadal ‘Do Shaoránacht Eorpach’, is féidir le haos óg na Fionlainne foghlaim faoin bpróiseas cinnteoireachta in AE agus faoi chultúir na hEorpa ar bhealach spreagúil is féidir leo a thuiscint i gcomhthéacs a saoil féin. A bhuíochas don tionscadal, bhí daltaí meánscoile agus daltaí gairmscoile, a raibh mionlaigh theangeolaíocha agus eitneacha go mór ina measc, in ann cumann fónta a dhéanamh le chéile. D’fhreastail tuairim is 500 duine óg ar cheithre imeacht idirnáisiúnta i dtaobh an tionscadail chun dul i mbun plé agus díospóireachta, agus chun teacht ar a dtuairimí féin ar ábhair i leith na hEorpa atá i mbéal an phobail faoi láthair.

An tríú duais: An Ostair - Moslamaigh i gcoinne an fhrith-Sheimíteachais, Muslimische Jugend Österreich - www.mjoe.at

Is é is aidhm don treoirthionscadal dar teideal ‘Moslamaigh i gcoinne an fhrith-Sheimíteachais’ ná feasacht a mhúscailt i measc Moslamaigh óga, idir fhir agus mhná, agus is é an chéad chlár é ina ndéantar iarracht ar éachtaint a thabhairt ar fhadhb an fhrith-Sheimíteachais de réir dhearcadh géarchúiseach an Mhoslamaigh féin. Chuige sin, eagraíodh ceardlanna le saineolaithe agus aimsíodh ionaid ina bhféadfadh Moslamaigh agus Giúdaigh teacht le chéile chun féiniúlacht choiteann Ostarach agus Eorpach a chur chun cinn.

Na meáin shóisialta - @EUYouthPrize #ECYP2019