[KEY NOT FOUND : wai.to_content]

Cookies on the EU website

We use cookies to give the best experience on our site. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Lean
 
 
 

Ocht n-iarrthóir is fiche do Dhuais Charlemagne don Óige 2014

02/06/2014

Fógraíodh na buaiteoirí náisiúnta do Dhuais Eorpach Charlemagne don Óige atá ann anois le seacht mbliana anuas. Roghnaíodh ocht dtionscadal is fiche as an 370 tionscadal san iomlán. Tá an comórtas seo ar oscailt do dhaoine óga idir 16 agus 30 bliain d'aois a raibh baint acu le tionscadail trína gcabhraítear leis an gcomhthuiscint idir dhaoine ó thíortha éagsúla na hEorpa a chur chun cinn. Fógrófar na trí bhuaiteoir Eorpacha ag searmanas bronnta in Aachen (An Ghearmáin) ar an 27 Bealtaine 2014.

Chomh maith le comhthuiscint Eorpach agus idirnáisiúnta a chur chun cinn, ba cheart go mbeadh na tionscadail ina n-eiseamláirí do dhaoine óga atá ina gcónaí san Eoraip agus samplaí a thabhairt d'Eorpaigh ag atá maireachtáil i dteannta a chéile, ar nós ócáidí don óige, malartú óige nó tionscadail Idirlín le gné Eorpach. Chuir iarrthóirí na bliana seo isteach tionscadail ó réimsí éagsúla, ar nós conas an óg-dhífhostaíocht a throid, féilte ealaíon Eorpacha agus campaí don óige Eorpach a eagrú agus a thuilleadh nach iad.

Roghnú na 28 buaiteoir náisiúnta as an 370 tionscadal san iomlán

Roghnaigh giúiréithe ó gach ceann de na 28 Ballstáit, ar a raibh ar a laghad beirt FPE agus ionadaí amháin ó eagraíocht óige, buaiteoir náisiúnta. San iomlán cuireadh 370 tionscadal ó 28 Ballstát faoi bhráid na ngiúiréithe násiúnta. Is é seo an dara toradh is fearr ó seoladh an Duais in 2008 ach an chéad uair riamh a raibh 28 buaiteoir náisiúnta againn!

Roghnú deireanach na mbuaiteoirí Eorpacha.

Roghnóidh giúiré Eorpach, ar a mbeidh Uachtarán Pharlaimint na hEorpa, triúr FPE, agus ceathar ionadaí ó Fhondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne, na trí bhuaiteoir Eorpacha deiridh, as 28 tionscadal a cuireadh faoi bhráid na ngiúiréithe náisiúnta. Fógrófar na trí bhuaiteoir Eorpacha ag searmanas bronnta in Aachen (An Ghearmáin) ar an 27 Bealtaine 2014.

Ag cothú féiniúlacht Eorpach

Is iad Parlaimint na hEorpa agus Duais Idirnáisiúnta Charlemagne don Óige in Aachen a d'eagraigh an comórtas agus bronnfar €2,000, €3,000 agus €5,000 don tríú don dara agus don chéad duais faoi seach, do thionscadail atá ann cheana lena gcothaítear féiniúlacht agus comhoibriú Eorpach.

Tabharfar cuireadh d'ionadaithe ó gach ceann de na 28 Ballstát den AE go dtí Aachen, ar an 27 Bealtaine 2014, chun páirt a ghlacadh sa searmanas bronnta. Glacfaidh na buaiteoirí páirt freisin i Searmanas Charlemagne a bhronnfaidh Herman Van Rompuy, Uachtarán Chomhairle na hEorpa dhá lá ina dhiaidh sin ar an 29 Bealtaine.

Is féidir an Duais a leanúint trí Twitter ag @EUyouthPrize agus tríd an haischlib #ECYP2014


Liosta na 28 buaiteoir náisiúnta:

Láithreán gréasáin Dhuais Charlemagne don Óige le hachoimrí ar na 28 tionscadail náisiúnta ar fad: http://www.charlemagneyouthprize.eu/
Breis eolais ar Ár nEoraip: http://www.voreseuropa.dk
Breis eolais ar JouwDelft & Co: http://jouwdelft.nl/
Breis eolais ar Fostaíocht4U: https://www.facebook.com/youthdynamicscy
Láithreán gréasáin closamhairc http://audiovisual.europarl.europa.eu/

 

Teagmháil
Constanze BECKERHOFF

BXL: (+32) 2 28 44302
STR: (+33) 3 881 73780
PORT: (+32) 498 98 35 50
R-PHOST: constanze.beckerhoff@europarl.europa.eu