[KEY NOT FOUND : wai.to_content]

Cookies on the EU website

We use cookies to give the best experience on our site. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Lean
 
 
 

Dámhachtain Dhuais Eorpach Charlemagne don Óige 2015 ar @RealTime-WW1 v

Ag searmanas do Dhuais Charlemagne don Óige 2015 in Ollscoil Aachen an 12 Bealtaine, dámhadh an chéad duais ar @RealTime WW1, tionscadal Twitter ó Lucsamburg. Fuair tionscadal Fronterra – European (border)line (an Fhrainc) an dara duais, agus fuair Social Soccer Cup (an Ostair), Entrepreneurship, the Solution against Unemployment (an Chipir) agus Infoactualidad (an Spáinn) an triú duais go comhpháirteach. Bronntar an duais bhliantúil ar thionscadail a chothaíonn braistint chomhroinnte de chéannacht na hEorpa agus imeascadh i measc daoine óga.

Bhronn Uachtarán na Parlaiminte, Martin Schulz, an chéad duais, bhronn iar-Uachtarán na Parlaiminte, Hans-Gert Pöttering, an dara duais agus bhronn Méara Aachen, Marcel Phillip, Caestóir den Pharlaimint, Elisabeth Morin Chartier, agus Cathaoirleach an Bhoird Stiúrthóirí do Dhuais Charlemagne, Jürgen Linden, na tríú duaiseanna.

1ú Duais: Lucsamburg - @RealTime WW1
Is tionscadal é @RealTime WW1 le mic léinn i gcúrsa máistreachta ar Stair Chomhaimseartha na hEorpa in Ollscoil Lucsamburg. Ó thús na bliana 2014, i sleachta beaga de chúpla líne ar an gcuntas Twitter '@RealTimeWW1', tá siad ag insint faoin saol sa Chéad Chogadh Domhanda; “ní mar stair na ndaoine a bhuaigh agus a chaill”, a deir siad, “ach mar thréimhse nuair a d'fhulaing mórán máithreacha, is cuma cén náisiúntacht a bhí acu, an crá céanna faoi mhic a bhí ina luí in ospidéil mhíleata. Tréimhse nuair a scríobh fir a bhí ag gach líne thosaigh an chatha litreacha cumainn den chineál céanna gan a fhios ag aon duine acu an bhfeicfeadh sé a ghrá geal arís. Tréimhse inar chan saighdiúirí sna trinsí na carúil Nollag chéanna agus a ghuigh siad an Phaidir - ach i dteangacha difriúla.”

Roinneann na mic léinn mórscéal an Chéad Chogaidh Dhomhanda in insintí phearsanta, leis an “gcogadh le críoch a chur le cogaí” a dhéanamh intuigthe sa lá atá inniu ann, agus tá siad ag baint úsáid gach lá as dornán nathanna le meon nua a chruthú ar thosaíochtaí polaitiúla agus sóisialta an lae inniu - trí shúile na saighdiúirí, na n-altraí, na leanaí scoile, na n-ealaíontóirí, na bhfeirmeoirí agus na ngníomhaíoch a bhí ag súil go mbeadh críoch leis an gcogadh dóibh go luath. Tá níos mó ná 8,700 léitheoir ag @RealTime WW1 anois.

https://twitter.com/RealTimeWW1

2ú Duais: An Fhrainc - tionscadal ‘Fronterra – European (border)line’
Thosaigh an tionscadal ‘Fronterra – European (border)line’ le 28 saoránach óg Eorpach, a raibh ceathrar díobh ina gcónaí ar theorainn sheachtrach an Aontais Eorpaigh. Chruthaigh siad láithreán gréasáin a thiomsaíonn scéalta tarraingteacha faoin saol ar theorainneacha na hEorpa, nó faoi aistir tharstu.

Dar leis an bhfoireann: “Déantar réadúlacht den “teorainn” mar choincheap teibí nuair a fhéachtar air trí shúile na ndaoine a bhíonn cleachtach air go laethúil. Teastaíonn uainn cabhrú le daoine an Eoraip a fhionnachtain trí na teorannacha a leagadh síos go fánach uirthi fadó, agus a rinne di an ilchríoch ilghnéitheach mar atá againn sa lá atá inniu ann.

http://www.fronterras.com/


3ú Duais: bronnadh ar an trí thionscadal seo a leanas:

An Ostair - Social Soccer Cup
Is é atá in Social Soccer Cup (SSC) ná turnaimint sacair idirnáisiúnta d’eagraíochtaí óige agus leasa ar fud na hEorpa. Is daoine óga ón ionad óige ClickIn a eagraíonn é do dhaoine óga ó thíortha eile. Tá sé mar aidhm acu daoine óga ó thíortha éagsúla Eorpacha a thabhairt le chéile, chun réamhchlaonadh a chloí agus chun tionscadail chomhpháirteacha eile a thosú.

www.socialsoccercup.at

An Chipir - Entrepreneurship, the Solution against Unemployment
Ba thionscadal iltaobhach de Mhalartú Óige é Entrepreneurship, the Solution against Unemployment, a spreag plé i measc na rannpháirtithe óga. Ba iad na príomhthéamaí: Dífhostaíocht, Eisimirce, Fiontraíocht agus Oideachas seachfhoirmiúil.  

https://www.facebook.com/kentro.agrou?fref=ts


An Spáinn - Infoactualidad
Nuachtán ar líne is ea Infoactualidad do Dhámh na nEolaíochtaí Faisnéise (Ollscoil Complutense Mhaidrid), le 140 mac léinn iriseoireachta mar thuairisceoirí. Ó osclaíodh é i 2012, tá níos mó ná 400 fochéimí tar éis leas a bhaint as an oiliúint. Tá líonra de “mhic léinn chomhfhreagrais” Erasmus ag Infoactualidad atá ag saothrú ar fud na hEorpa.

http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/carlomagnoDuais

Gheobhaidh an trí thionscadal bhuaiteacha maoiniú de €5,000, €3,000 agus €2,000 faoi seach. Freisin tabharfar cuireadh dá n-ionadaithe cuairt a thabhairt ar Pharlaimint na hEorpa sa Bhruiséil sna míonna atá romhainn.

Tugadh cuireadh d’ionadaithe ón 28 dtionscadal a ghlac páirt go dtí an searmanas bronnta ar an 12 Bealtaine in Aachen agus bronnadh dioplóma agus bonn orthu.

Ba iad Parlaimint na hEorpa i bpáirt le Fondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne a d’eagraigh an searmanas bronnta. Ba í Ollscoil Aachen an t-óstach.

Thug Uachtarán na Parlaiminte, Martin Schulz, Leas-Chathaoirleach Fhondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne, Bettina Leysen, agus Reachtaire Ollscoil Aachen, Ernst Schmachtenberg, na hóráidí fáiltithe.

Tá ábhar closamhairc ón searmanas ar fáil ach é a iarraidh agus cuirfear ar fáil é ag an láithreán gréasáin thíos.

Lean sinn ar Twitter: @EUYouthPrize

Lean an t-imeacht le #ECYP2015


Naisc

Láithreán gréasáin Dhuais Charlemagne don Óige le hachoimrí de gach ceann den 28 dtionscadal náisiúnta: http://www.charlemagneyouthprize.eu/

Tuilleadh eolais ar @RealTime WW1: https://twitter.com/RealTimeWW1

Tuilleadh eolais ar thionscadal Fronterra – European (border)line: http://www.fronterras.com/

Tuilleadh eolais ar Social Soccer Cup ón Ostair: www.socialsoccercup.at

Tuilleadh eolais ar Entrepreneurship, the Solution against Unemployment: https://www.facebook.com/kentro.agrou?fref=ts

Tuilleadh eolais ar Infoactualidad: http://www.ccinf.es/infoactualidad/index.php/carlomagno

Láithreán gréasáin le hábhar closamhairc ón searmanas: http://audiovisual.europarl.europa.eu/


Chun tuilleadh eolais a fháil, téigh i dteagmháil, le do thoil, le:

Armin Wisdorff: (+32) (0)498 98 13 45  - armin.wisdorff@europarl.europa.eu