[KEY NOT FOUND : wai.to_content]

Cookies on the EU website

We use cookies to give the best experience on our site. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Lean
 
 
 

Buaiteoirí 2016

Agus téann Duais Charlemagne don Óige 2016 chuig...

Tá tionscadal Iodáileach dar teideal InteGREAT chun tacaíocht a thabhairt do lánpháirtíocht na ndídeanaithe ainmnithe mar bhuaiteoir Dhuais Charlemagne don Óige don bhliain seo. Tugann Pharlaimint na hEorpa agus Fondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne an duais amach gach bliain do dhaoine óga idir 16 bliana agus 30 bliain d’aois a raibh baint acu le tionscadail ina gcabhraítear le tuiscint idir daoine ó thíortha éagsúla na hEorpa a chur chun cinn. Bhí an searmanas ar siúl in Aachen, An Ghearmáin, ar an 3 Bealtaine.

Maidir leis an duais

Tá sé mar aidhm ag Duais Eorpach Charlemagne don Óige forbairt ar fhéiniúlacht Eorpach a chothú i measc daoine óga, chomh maith lena rannpháirtíocht i dtionscadail lánpháirtíochta Eorpacha. Is í Parlaimint na hEorpa agus Fondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne in Aachen a dhámhann í gach bliain.

Tugadh cuireadh d’ionadaithe ón 28 dtionscadal náisiúnta bhuaiteacha go dtí an searmanas bronnta ar an 3 Bealtaine in Aachen agus bronnadh dioplóma agus bonn orthu. Fuair na tionscadail a tháinig sa chéad, sa dara agus sa tríú áit €5,000, €3,000 agus €2,000 faoi seach.

Buaiteoirí 2016

1. InteGREAT (An Iodáil)

Is tionscadal é InteGREAT a chruthaigh AIESEC agus a bhfuil sé mar aidhm aige daoine óga ar fud na hEorpa a spreagadh chun cabhrú le lánpháirtíocht ndídeanaithe. Eagraíonn an tionscadal ceardlanna, gníomhaíochtaí fóillíochta, seimineáir agus imeachtaí eile agus bíonn saorálaithe idirnáisiúnta, eagraíochtaí neamhrialtasacha áitiúla agus pobail áitiúla bainteach leis an tionscadal.

2. Sa Tóir Ar Charlemagne (An Ghréig)

Tionscadal a rinne mic léinn ó lyceum i Pyrgetos, An Ghréig, a chum cluiche táibléid faoi Carlos Magnus (742-814 AD), nó Charlemagne mar a tugadh air, bunaitheoir impireacht na bhFranc. Glaodh “Athair na hEorpa” air mar gheall ar an iarracht a rinne sé aontas a chruthú.

3. Comhairle Eorpach na nÓg (An Ríocht Aontaithe)

Is comhdháil idirnáisiúnta bhliaintúil í Comhairle Eorpach na nÓg a thugann daoine óga atá diongbháilte faoi thodhchaí an Aontais Eorpaigh le chéile. Is é is aidhm léi ná ionchur a chur ar fáil do cheapadh beartais na hEorpa. Bhí comhdháil na bliana seo caite ar siúl ón 15-19 Samhain sa Bhruiséil agus bhí trí phainéal tiomanta ann ag déileáil le himirce agus gnóthaí baile, aontas fuinnimh agus gníomhachtaí ar son na haeráide, agus oideachas go fostaíocht.

Lean an duais ar Twitter trí úsáid a bhaint as an haischlib @EUYouthPrize agus lean an ocáid le #ECYP2016.