[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
 
 
 

Buaiteoirí 2017

(From left): Farah abdi (Never Arrive); Mirko Gragnato and Rozemarijn Tiben (Juvenilia); Artur Meier and Tomasz Tomalik (Worcation)
(From left): Farah abdi (Never Arrive); Mirko Gragnato and Rozemarijn Tiben (Juvenilia); Artur Meier and Tomasz Tomalik (Worcation)
 .

Dámhadh Duais Charlemagne don Óige na bliana seo ar chlár raidió Oíche Erasmus ón bPolainn. Bhí an searmanas ar siúl in Aachen, an Ghearmáin, ar an 23 Bealtaine.

Maidir leis an duais

Tugann Pharlaimint na hEorpa agus Fondúireacht Dhuais Idirnáisiúnta Charlemagne an duais amach gach bliain do dhaoine óga idir 16 bliana agus 30 bliain d’aois a raibh baint acu le tionscadail ina gcabhraítear le tuiscint idir daoine ó thíortha éagsúla na hEorpa a chur chun cinn.

Tugadh cuireadh d’ionadaithe ón 28 dtionscadal náisiúnta bhuaiteacha go dtí an searmanas bronnta ar an 23 Bealtaine in Aachen agus bronnadh dioplóma agus bonn orthu. Fuair na tionscadail a tháinig sa chéad, sa dara agus sa tríú áit €7,500, €5,000 agus €2,500 faoi seach.

Buaiteoirí Dhuais Charlemagne don Óige 2017

1 Oíche Erasmus (an Pholainn)

Is clár raidió ar líne é Oíche Erasmus do mhic léinn atá ag smaoineamh ar thréimhse staidéir a dhéanamh thar lear mar chuid den chlár Erasmus. Craoladh é ar stáisiún raidió na mac léinn Radio Meteor UAM ag Ollscoil Adam Mickiewicz in Poznań. Ba mhic léinn ón bPolainn ag staidéar thar lear agus eachtrannaigh ag staidéar sa Pholainn iad na haoichainteoirí. Pléadh saincheisteanna éagsúla sna hagallaimh amhail conas doiciméid a thíolacadh, conas ábhair a roghnú, árasán a aimsiú i dtír eile, na difríochtaí idir ollscoileanna agus na deiseanna a chruthaíonn siad, an córas oideachais agus an saol laethúil do mhic léinn.

2 Athaimsigh an Eoraip (an Danmhairg)

Ba imeacht é Athaimsigh an Eoraip a tharla in Aalborg i dTuaisceart na Danmhairge, a raibh mórshiúl le bratacha AE, cainteanna faoi thodhchaí na hEorpa, baile ilchultúrtha ina bhféadfaí foghlaim faoi ilchineálacht shaibhir na cathrach agus cóisir sráide mar chuid de.

3 An Sinne an Eoraip (an Ísiltír) 
Is ardán ilmheán ar líne é An Sinne an Eoraip ar ar féidir le daoine óga a scéalta a thíolacadh, ag léiriú cad atá i gceist le bheith Eorpach. Creideann cruthaitheoirí an ardáin go bhfuil sé tábhachtach, ag féachaint ar léiriú diúltach na hEorpa faoi láthair, slí nua le féachaint ar an Eoraip a léiriú d’Eorpaigh óga.

Lean an duais ar Twitter trí úsáid a bhaint as an haischlib @EUYouthPrize agus lean an ócáid le #ECYP2017.