Draga/i   ,

Hvala na sudjelovanju u natjecanju za Europsku nagradu za mlade "Karlo Veliki". 

Vaša je prijava je zabilježena. 

Primljeni su sljedeći privici:

 


 

Vaš će projekt biti proslijeđen Uredu za informiranje Europskog parlamenta u Vašoj državi koji će koordinirati evaluaciju svih projekata iz Vaše države.

Srdačno,

tim Europske nagrade za mlade "Karlo Veliki".