skip to content
 
 
 

2011. évi díjazottak

ELSŐ DÍJ

Egyesült Királyság, "Europe & Me" (Európa & én)

A "Europe & Me" egy internetes életmód-magazin, amelyet európai fiatalok hoztak létre hozzájuk hasonló fiatal európaiak számára. Mottója szerint a magazin célja "Európát személyesebbé tenni", hiszen Európával gyakran csak a politikát és a bürokráciát társítjuk. A magazint 2007 szeptemberében alapították, az első megjelenésre pedig 2008 júliusában került sor. Az új számok háromhavonta jelennek meg a www.europeandme.eu internetes oldalon. 2011 januárjában a magazin elindított egy folyamatos frissítés alatt álló blogot "6th Sense" (Hatodik érzék) címmel, hogy olvasóiknak a három hónapos kiadási ciklus alatt is friss hírekkel szolgáljanak. Alapító csapatunk nyolc főből áll, akik hat különböző országból érkeztek. Íróink és olvasóink húsz különböző országban is fellelhetők. A magazin kevesebb mint három év alatt tizenegy kiadást élt meg, Európában húszezresnél nagyobb olvasótáborra tett szert, valamint pályázatot nyert egy fiatal európai újságíróknak szánt workshop megszervezésére, amelyet aztán meg is valósított. Munkatársai emellett egész Európát végigstoppolták, hogy a kontinens sokszínűségét feltérképezzék és egy több mint ezeregyszáz résztvevőből álló online közösséget építsenek. A magazinban eddig száznál is több író munkái jelentek meg. A szerkesztők, a szerzők és az online közösség önkéntes alapon, közösen egy célért dolgoznak: hogy egy új, nemzetközi életérzést mutassanak be. A "Europe & Me" korábban pályázott már a Károly-díjra, de európai szinten még nem kapott díjat. Ennek ellenére meggyőződésünk, hogy a tény, miszerint még mindig keményen dolgozunk és esetünkben nem egy tiszavirág életű projektről van szó, a mi malmunkra hajtja a vizet. Bátorítottak minket, hogy újra pályázzunk. Tavaly óta a projekt terjeszkedése minden elképzelésünket felülmúlta, és teljesen új távlatok nyíltak előttünk. Egy évvel ezelőtt a "Europe & Me" nem volt több egy jópofa magazinnál, amelyet néhány ember közös munkával hozott létre. A magazin azonban mára egy olyan platformmá vált, amely lehetőséget nyújt az emberek számára, hogy kezdeményezzenek, fejlődjenek és hasonló gondolkodású egyénekkel ismerkedjenek. Ezt többek között az is jól példázza, hogy a tavalyihoz képest idén kétszer olyan hosszú pályázatot nyújtottunk be. Ezekkel az új kezdeményezésekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy a meglévő közösségünkbe több száz új embert toborozzunk, mindazzal együtt, amivel már tavaly is rendelkeztünk, szeretnénk idén is próbálkozni.

MÁSODIK DÍJ

Görögország "Balkans Beyond Borders" (Balkán határon túl)

Balkans beyond Borders 2010: A BBB-projekt 2009-ben egy rövidfilm-fesztivállal indult, amelynek záróeseményére Belgrádban került sor. A fesztiválra olyan délkelet európai fiatalok jelentkezhettek, akiket érdekel a regionális együttműködés politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális vetülete, illetve a filmkészítés. A projekt fő célja az volt, hogy a meghívott fiatalok bemutathassák régiójuk helyzetét, ugyanakkor mélyíthessék azzal kapcsolatos ismereteiket, hogy országuk jövőbeli fejlődése szempontjából mennyire fontos a regionális együttműködés. Az előválogatón tíz rövidfilm esett át, amelyet a záróeseményen vetítettek le a közönségnek, a nyertes filmet pedig benevezték a görögországi Naoussa Filmfesztiválra, és számos más eseményen is levetítették. Balkans beyond Borders 2011: A projekt 2010-ben kibővült, és ma már 4 különböző komponenst is magában foglal. A BBB legfőbb tevékenysége továbbra is az évente esedékes tematikus rövidfilm-fesztivál megszervezése, évről évre más balkáni városban. 2010-ben a fesztivál témája "Nem félünk a nagy ronda válságoktól" volt. Olyan fiatal filmkészítők kaptak meghívást erre az eseményre, akik a "válság" egy aspektusáról készítettek filmet. A nyertes alkotásokat egy egész éven át reklámozzák, segítve ezzel a régió fiataljainak kultúráját és kreativitását. A második komponens három workshop megszervezése. Különböző országokból tíz fiatal a régió egyik fővárosába utazik, hogy egy hét alatt a hagyományos filmkészítési módszereket hátrahagyva közös rövidfilmet készítsenek. A három film a válság ugyanazon mozzanatából indul ki, és struktúrájában is ugyanazon momentumok köré épül, ezáltal közvetett módon tükrözve, hogy a különböző kulturális háttérrel rendelkező csoportok hogyan reagálnak a válságra. A filmeket a fesztiválon is levetítik majd. A harmadik komponens a régió azonos célokkal és érdeklődési körökkel rendelkező fiataljaiból álló hálózat támogatása. A "BBB-nagykövetek" feladata a BBB-projekt és céljainak népszerűsítése saját országukban azáltal, hogy saját nyelvükön ismertetik tevékenységeinket, valamint ötleteket adnak a célok megvalósításához és e téren felelősséget is vállalnak. A felsőoktatási intézményekben olyan szemináriumokra is sor kerül majd, amelyek a régió szempontjából fontos témákat érintenek, valamint vitafórumokra, amelyeken az eszmecserét a fesztivál egyik rövidfilmjének levetítésével indítják el. Ez arra ösztönzi majd a hallgatókat, hogy az egyetemeken régióspecifikus tanulmányokat folytassanak.

HARMADIK DÍJ

Spanyolország "Escena Erasmus projekt"

A 2009-ben főként Erasmus-ösztöndíjjal rendelkező diákok számára indított Escena Erasmus projekt a maga nemében úttörőnek számít. Célja egy olyan színházi hálózat létrehozása, amely segíti az európai egyetemi színházi társulatok közötti tapasztalatcserét, és ily módon megfelelő teret biztosít a gyümölcsöző kulturális és nyelvi eszmecseréhez. Mivel a közös európai felsőoktatási térség most formálódik, úgy gondoljuk, hogy Európa egységét olyan egyéb tapasztalatoknak is elő kell segíteniük, amelyek az oktatással is összefüggnek. Az ilyen jellegű tapasztalatoknak minden felsőoktatási térségben elérhetővé kellene válniuk. Úgy véljük, hogy a felsőoktatás világának kellene kezdeményeznie az olyan tevékenységek népszerűsítését, amelyek gazdagítják az európai cserekapcsolatokat, valamint platformot teremtenek a különböző európai népek, kultúrák és nyelvek közötti integráció és kölcsönös megismerés számára. Az Escena Erasmus éppen ezért támogatja egy egyetemi hálózat létrehozását, amely lehetővé teszi a főként Erasmus-ösztöndíjjal rendelkező hallgatók számára a színházi tapasztalatcserét. Ezáltal ugyanis Európa megvalósul "kicsiben": különböző országokból érkező színészek a saját nyelvükön egy európai közönségnek játszanak. Az Escena Erasmus projektet fiatal egyetemi diplomások és PhD-hallgatók hozták létre és irányítják a mai napig. Az egyetemi színházi mozgalomból kerültek ki, és mára megalapították a CRIT (Companyia de Recerca i Innovació Teatral) elnevezésű hivatásos színtársulatot. Az Escena Erasmus központja a Valenciai Egyetemen található. Ez volt a második olyan európai egyetem, amely Erasmus-ösztöndíjasokat fogadott. Az Escena Erasmus európai színházi projekt tehát a következőket kínálja: a) egy szemeszteren vagy egy teljes éven át színházi workshopok, amelyek zárásaként az Erasmus-hallgatók és a helyi diákok közösen bemutatnak egy előadást (70% Erasmus- / 30% helyi hallgatók), b) a workshopon részt vevő hallgatókból színházi társulat alapítása évente egy darab színpadra állítása érdekében, amely a partneregyetemeken megszervezett turnén vesz részt, valamint c) hosszú távú európai egyetemi hálózat létrehozása a színházi tapasztalatcsere céljából, amelynek központja a Valenciai Egyetem.