skip to content

Az Európai Parlament Magyarországi Tájékoztatási Irodájának cookie (süti) szabályzata

Weboldalunkon cookie-kat használunk a jobb felhasználói élmény érdekében. A cookie-kat nem használjuk személyes adatok gyűjtésére, kizárólag statisztikai okokból a Google Analyticsen keresztül.

Folytatás
 
 
 

Versenyszabályok

1. cikk: A verseny témája

Az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány a tagállamok ifjúsága számára az EU fejlődéséről, az integrációról és az európai identitás kérdéseiről szóló versenyt hirdet.

A „Nagy Károly Európai Ifjúsági Díjat” olyan projekteknek ítélik oda, amelyek:

 • elősegítik az európai és nemzetközi szemléletet,
 • elősegítik a közös európai identitástudat kialakulását és az integráció közös ügyként való felfogását;
 • mintaként szolgálnak az Európában élő fiatalok számára, és gyakorlati példát mutatnak európaiak egy közösségként való együttélésére.

Pályázni lehet különböző, európai dimenziójú ifjúsági rendezvények, diákcserék szervezésével vagy online projektekkel.

2. cikk: Jelentkezési határidő

A benyújtási határidő meghosszabbítva! Az új határidő: 2019. február 18.

A jelentkezéseket online felületen, a Nagy Károly Európai Ifjúsági Díj honlapján kell kitölteni (www.charlemagneyouthprize.eu).

A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljon a Nagy Károly Európai Ifjúsági Díj Titkárságához:ECYP2019@ep.europa.eu

3. cikk: Részvételi feltételek

A résztvevők 16 és 30 év közötti fiatalok és az Európai Unió 28 tagállama valamelyikének állampolgárai kell hogy legyenek, vagy valamelyik tagállamban állandó lakóhellyel kell rendelkezniük.

Csoportos vagy egyéni részvétel is lehetséges; Csoportos vagy határokon átnyúló projektek esetén a projektet csak az egyik, a projekthez szorosan kapcsolódó országban kell beadni.

A jelentkezések az Európai Unió bármelyik hivatalos nyelvén beadhatók.

A versenyre olyan projekteket lehet benevezni, amelyek már elkezdődtek és


a) 2018. január 1. és 2019 január 29. között értek véget, vagy
b) még tartanak.


A jelentkezéseknek tartalmazniuk kell az alábbi információkat:

 • a jelentkező vezeték- és utóneve, illetve csoport vagy szervezet esetén a felelős kapcsolattartó vezeték- és utóneve;
 • lakóhely szerinti ország;
 • a jelentkező nemzetisége;
 • születési dátuma;
 • e-mail címe;
 • telefonszáma;
 • honlap (amennyiben van);
 • a projekt címe;
 • összefoglaló angolul, franciául vagy németül;
 • az ország, ahol benyújtották a projektet;
 • a projekt teljes körű bemutatása;
 • uniós támogatásról szóló nyilatkozat.

Csak az online űrlapon beadott projektek fogadhatók el.

4. cikk: A részvételt kizáró körülmények

Az alábbi projektek nem nevezhetők be a versenyre (nem fogadhatók el):

 • még tervezési szakaszban levő, vagy el nem indított projektek;
 • az európai intézményekben, illetve az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítványnál dolgozó személyek által benyújtott projektek;
 • egyetemi szakdolgozatok és kiadványok;
 • az uniós intézményektől 50%-nál nagyobb arányú támogatásban részesülő projektek, melyek támogatása a projekt tényleges végrehajtási szakaszához kapcsolódó költségek fedezését célozza (nem számítva a folyó kiadásokat, mint például a résztvevők költségeit);
 • olyan projektek, amelyek valamely uniós intézménytől már kaptak díjat. Ezek közé tartozik a Nagy Károly Európai Ifjúsági Díjért megrendezett korábbi versenyek három győztese is;
 • a személyesen vagy postai úton, illetve hiányos jelentkezési dokumentációval vagy több részletben benyújtott projektek.

5. cikk: Értékelési szempontok

A projekteket az alábbi szempontok alapján értékelik:

 • teljesíteniük kell a verseny által kitűzött alábbi célokat: az európai és nemzetközi szemlélet elősegítése, a közös európai identitás kialakulásának előmozdítása és gyakorlati példák bemutatása az európaiak egy közösségként való együttélésére;
 • elsőbbséget élveznek a több tagállamot képviselő fiatalok közös projektjei;
 • külön figyelmet kapnak az önkéntes alapon megvalósított projektek.

6. cikk: A kiválasztás folyamata

A Nagy Károly Európai Ifjúsági Díjért folyó verseny győztesét kétlépcsős eljárásban választják ki.

Első szakasz: 2019. március 15-ig mind a 28 tagállamban a legalább két európai parlamenti képviselőből és az ifjúsági szervezetek egy képviselőjéből álló nemzeti zsűri kiválasztja a nemzeti győztest.

Második szakasz: a három európai parlamenti képviselőből, a parlament elnökéből és az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány négy képviselőjéből álló európai zsűri 2019. április 11-ig kiválasztja a nemzeti zsűrik által benyújtott 28 projekt közül a győztest.

Az európai zsűri döntése végleges. A zsűri fenntartja magának a jogot minden olyan nevezés elutasítására, amely nem felel meg a versenykiírás feltételeinek.

7. cikk: A díj

A legjobb projekt díja 7500 euró, a második helyezetté 5000 euró, a harmadik helyezetté pedig 2500 euró.

A nemzeti szinten kiválasztott 28 projekt egy-egy képviselője meghívást kap a németországi Aachenben 2019. május 28-án tartandó díjkiosztó ünnepségre.

A három legjobb projektnek járó díjat az Európai Parlament elnöke és az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány képviselője adja át.

A díjjal együtt a győztesek meghívást kapnak az Európai Parlamentbe (Brüsszelbe vagy Strasbourgba).

8. cikk: Szerzői jogok

Az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány fenntartja magának a jogot a benyújtott anyagok prezentációkon és a médiában való felhasználására, illetve promóciós célú sokszorosítására.

9. cikk: Felelősség

A szervezők nem vonhatók felelősségre, ha előre nem látható körülmények miatt a verseny visszavonására, elhalasztására vagy módosítására kerül sor. A jelentkezések benyújtását ajánlatos nem az utolsó pillanatra halasztani. Lassú internetkapcsolat, szerverproblémák vagy más, a szervezők által nem befolyásolható problémák merülhetnek fel, melyek következtében a jelentkezés esetleg nem érkezik be a határidőre.

10. cikk: A szabályok elfogadása

A versenyen való részvétel egyben a fenti szabályok teljes mértékű elfogadását jelenti.