skip to content
 
 
ECYP winners 2018 on stage
ECYP winners 2018 on stage
 

Versenyszabályok

1. cikk: A verseny témája

Az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány a tagállamok fiatalsága számára az EU fejlődéséről, az integrációról és az európai identitás kérdéseiről szóló versenyt hirdet.

Az „Európai Ifjúsági Nagy Károly-díjat” olyan projekteknek ítélik oda, amelyek:

• elősegítik az európai és nemzetközi szemléletet,
• elősegítik a közös európai identitástudat kialakulását és az integráció közös ügyként való felfogását;
• mintaként szolgálnak az Európában élő fiatalok számára, és gyakorlati példát mutatnak európaiak egy közösségként való együttélésére.

Pályázni különböző, európai dimenziójú ifjúsági rendezvények, csereprogramok szervezésével vagy online projektekkel lehet.

2. cikk: Jelentkezési határidő

A jelentkezési határidő: 2020. január 31., 00:00 (közép-európai idő szerint). A jelentkezéseket online felületen, az Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj honlapján kell benyújtani (www.charlemagneyouthprize.eu).
A pályázattal kapcsolatos további tájékoztatásért kérjük, küldjön e-mailt a következő címre: ECYP2020@ep.europa.eu

3. cikk: Részvételi követelmények

A pályázaton 16 és 30 év közötti fiatalok vehetnek részt, akik az Európai Unió valamelyik tagállamának állampolgárai vagy állandó lakóhellyel rendelkeznek az Unió valamelyik tagállamában.
Csoportos vagy egyéni részvétel is lehetséges; Csoportos vagy határokon átnyúló projektek esetén a projektet csak az egyik, a projekthez szorosan kapcsolódó országban kell beadni.

A projekteket az Európai Unió valamennyi hivatalos nyelvén be lehet nyújtani. A versenyre olyan projekteket lehet benevezni, amelyek már elkezdődtek és:

a) 2019. január 1. és 2020. január 31. között fejeződtek be, vagy
b) még tartanak.

A jelentkezéseknek tartalmazniuk kell az alábbi információkat:
• a jelentkező vezeték- és utóneve, illetve csoport vagy szervezet esetén a felelős kapcsolattartó vezeték- és utóneve;
• a lakóhely szerinti ország;
• állampolgárság
• születési idő;
• e-mail-cím;
• telefonszám;
• honlap (amennyiben van);
• a projekt címe;
• összefoglaló angolul, franciául vagy németül;
• a projekt teljes körű bemutatása;
• uniós támogatásról szóló nyilatkozat.
Csak az online űrlapon beadott projektek fogadhatók el.

4. cikk: Kizárási kritériumok

Az alábbi projektek nem nevezhetők be a versenyre:

• még tervezési szakaszban levő, vagy el nem indított projektek;
• az európai intézményekben, illetve az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítványnál dolgozó személyek által benyújtott projektek;
• egyetemi szakdolgozatok és kiadványok;
• olyan projektek, amelyek már részesültek valamilyen uniós díjban, illetve amelyek több mint 75 %-os uniós támogatásban részesültek (például a Horizont 2020, az Erasmus+, a Jean Monnet vagy más uniós támogatási program keretében);
• az Európai Ifjúsági Nagy Károly-díjért megrendezett korábbi versenyek három nyertese.

5. cikk: Értékelési kritériumok

A projekteket az alábbi szempontok alapján értékelik:

• teljesíteniük kell a verseny által kitűzött alábbi célokat: az európai és nemzetközi szemlélet elősegítése; a közös európai identitás kialakulásának előmozdítása és gyakorlati példák bemutatása európaiak egy közösségként való együttélésére;
• elsőbbséget élveznek több tagállamot képviselő fiatalok közös projektjei;
• külön figyelmet kapnak az önkéntes alapon megvalósított projektek.

6. cikk: A kiválasztás folyamata

Az Európai Ifjúsági Nagy Károly-díjért folyó verseny győzteseit kétlépcsős eljárásban választják ki.
Először, 2020. március 20-ig minden uniós tagállamban a legalább két európai parlamenti képviselőből és az ifjúsági szervezetek egy képviselőjéből álló nemzeti zsűri kiválasztja a nemzeti győztest.

Ezt követően a három európai parlamenti képviselőből, az Európai Parlament elnökéből és az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány négy képviselőjéből álló európai zsűri 2020. áprilisig kiválasztja a nemzeti zsűrik által benyújtott nemzeti győztes projektek közül a győztest.

Az európai zsűri döntése végleges. A zsűri fenntartja magának a jogot minden olyan nevezés elutasítására, amely nem felel meg a versenykiírás feltételeinek.

7. cikk: Jutalom

A legjobb projekt díja 7 500 euró, a második helyezetté 5 000 euró, a harmadik helyezetté pedig 2 500 euró.
A nemzeti szinten kiválasztott projektek egy-egy képviselője meghívást kap a németországi Aachenben 2020. május 19-én tartandó díjkiosztó ünnepségre és egy többnapos ott-tartózkodásra.

A három legjobb projektnek járó díjat az Európai Parlament elnöke és az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány képviselője adja át.

A díjjal együtt a győztesek meghívást kapnak az Európai Parlamentbe (Brüsszelbe vagy Strasbourgba).

8. cikk: Szerzői jog

Az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány fenntartja magának a jogot a benyújtott anyagok prezentációkon és a médiában való felhasználására, illetve promóciós célú sokszorosítására.

9. cikk: Felelősség

A szervezők nem vonhatók felelősségre, ha előre nem látható körülmények miatt a verseny visszavonására, elhalasztására vagy módosítására kerül sor.

10. cikk: A szabályok elfogadása

A versenyen való részvétel egyben a fenti szabályok teljes mértékű elfogadását jelenti.