skip to content

Slapukai EPIB tinklalapyje

Norėdami pagerinti Jūsų apsilankymo mūsų tinklalapyje patirtį, naudojame slapukus. Tęsdami naršymą šiame tinklalapyje ir nekeisdami savo naršyklės slapukų nustatymų, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Slapukų naudojimo nustatymus pakeisti galite bet kada vėliau.

Sutinku
 
 
 

2008 m. premijos laureatai


    
    
    

PIRMOJI PREMIJA

"Studentai be sienų"

Programa "Studentai be sienų" skirta 135 studentams iš Slovakijos, Rumunijos, Ukrainos ir Serbijos, dalyvaujantiems kasmetiniame lyderystės mokymo seminarų cikle. Šia programa studentai skatinami keistis patirtimi klausimais, susijusiais su Europos švietimo sistemos teikiamomis galimybėmis, ES plėtra ir bendrais fondais. Dvi savaites vykstančioje stovykloje jie taip pat dalijasi kultūros paveldu. Programai pasibaigus, studentai grįžta namo ir tęsia keitimąsi patirtimi ir studentų bendruomenės stiprinimo veiklą internetu.

Vasaros stovyklos metu vykstantis seminaras žmogaus teisių tema ir istorijos seminarai stiprina bendrą studentų supratimą apie tai, kas yra europinė tapatybė ir integracija.
Programos dalyviai atrenkami remiantis jų pateikiamais rašiniais, kurių tema kiekvienais metais skiriasi, pavyzdžiui, 2008 m. jie rašė Europos tarpkultūrinio dialogo metų tema. Dalyviai turi galimybę aptarti aktualius klausimus seminaruose pristatydami savo rašinius. Programos dalyvius atrenka komisija, sudaryta iš penkių šalių atstovų.

ES siekis sukurti bendriją be sienų atitinka programos "Studentai be sienų" tikslus, nes ji jaunosios kartos atstovams iš ES šalių, esamų ar būsimų šalių kandidačių suteikia praktinę galimybę pagyventi kaip europinei bendruomenei Europos kultūrų įvairovės sąlygomis. Taigi stovykla yra forumas, skirtas puoselėti europines vertybes, kaip antai kultūrinis, etninis ir religinis jaunųjų lyderių tarpusavio supratimas.

Programa "Studentai be sienų" yra pavyzdinis europinio bendradarbiavimo modelis, nes ji stiprina europinę integraciją: baigę vasaros stovyklos programą, studentai sugrįžta namo ir tęsia integracijos veiklą įtraukdami į programą vietos bendruomenes.

Buvę programos dalyviai, t. y. 1 500 studentų iš penkių šalių, dabar yra susibūrę į bendruomenę, vadinamą Rákóczi šeima. Ši bendruomenė siūlo praktinių pavyzdžių, kaip Europos žmonės gali gyventi kartu tarsi viena bendruomenė, taip pat yra internetinė bendruomenė ir naujų darbo vietų kūrimo, kolektyvinio paraiškų gauti fondų lėšų teikimo, švietimo projektų plėtojimo ir teisinių klausimų sprendimo forumo pavyzdys.

 

ANTROJI PREMIJA

Londono Europos festivalis

Londono Europos festivalis - tai kasmet organizuojamas dvi savaites trunkantis renginys, kurio metu prestižinėse Londono vietose vyksta nemokamos viešos paskaitos, diskusijos ir meno renginiai. Rengiant šį festivalį jaunimas ir kiti skatinami įsitraukti į veiklą sprendžiant europinius klausimus ir suteikiama proga iškilmingai pagerbti kultūrinę Europos tautų įvairovę. Festivalį remia daugybė partnerių, tarp jų Londono ekonomikos mokykla, šiuolaikinio meno galerijų tinklas "TATE modern", Čelsio meno ir dizaino koledžas, Federalinis patikos fondas, interneto portalus opendemocracy.net ir cafebabel.com valdančios bendrovės, taip pat Prancūzijos institutas bei Rumunijos kultūros institutas.

Pirmasis festivalis buvo surengtas 2007 m. kovo mėn. Romos sutarties penkiasdešimtosioms metinėms paminėti. Dešimt festivalio renginių aplankė 1 500 žmonių, tarp jų 250 asmenų, kurie dalyvavo metinių proga kovo 25 d. surengtoje pagrindinėje diskusijoje Europos vertybių klausimu.

Festivalį įsteigė Lorenzo Marsili ir Niccolo Milanese. Jo iniciatyvinę grupę sudaro 11 jaunuolių iš 9 skirtingų Europos šalių, kurių visi yra savanoriai, dirbantys vedini pilietinės pareigos ir nuotykių dvasios. Iniciatyvinei grupei vadovauja Segolene Pruvot. Festivalio iniciatyvinė grupė visus metus dirba skirtingose vietose, tad jos nariams tenka bendrauti įvairiomis ryšių priemonėmis, nes dažnai jie būna išsibarstę po visą Europą. Ši grupė stiprina ryšius su Jungtinės Karalystės ir kitų šalių studentų sąjungomis ir aktyviai skatina jaunimo iniciatyvumą.

Festivalis suteikia progą iškilmingai pagerbti Europos tautų kultūrų įvairovę ir bendrumą, skatina stiprinti bendrą europinės tapatybės jausmą. Jis tapo kasmetiniu Londono kultūros kalendoriaus renginiu. Kovo mėn. vyksiančio 2008 m. Londono Europos festivalio programoje numatyta ypač daug renginių.

 

TREČIOJI PREMIJA

1-oji vidurinė Bairono mokykla Atėnuose

Jau trisdešimt metų (nuo 1979 m.) 1-ojoje vidurinėje Bairono mokykloje moksleivius stengiamasi informuoti apie Europos Sąjungą, ir ugdyti jų europinės tapatybės jausmą. 1981 m. Graikijai tapus Europos Sąjungos nare ėmėme dar aktyviau vykdyti su ES susijusią veiklą, o po 1996 m., siekdami dar labiau skatinti skirtingų Europos šalių gyventojų tarpusavio supratimą, - ugdyti europinės tapatybės jausmą ir pateikti praktinių pavyzdžių, rodančių kaip skirtingų Europos tautybių žmonės gali gyventi kartu tarsi viena bendruomenė.

Visa ši veikla sudarė prielaidas įtraukti į mokyklos mokymo programą visiškai naują dalyką - Europos studijų kursą. Iki šiol nacionaliniu lygmeniu būtent to nepavyko padaryti Graikijos švietimo ministerijai.

2008 m. mūsų nuveikti darbai:
i) užmezgėme ryšius su Žešuvo 10-ąja gimnazija Lenkijoje;
ii) ruošiamės kovo mėn. vyksiančiam renginiui "Europos pavasaris", kurio pagrindinė tema - kultūrų įvairovė;
iii) jau ketvirtus metus iš eilės kviečiame 22 studentus iš Roterdamo Emmaus koledžo Nyderlanduose gegužės 6 d. kartu paminėti Europos dieną.

Suderinę visą šią veiklą per visus šiuo metus sugebėjome praplėsti kelių tūkstančių savo studentų žinias apie Europos Sąjungą. Šia linkme dirbame ir toliau, nes manome, kad veiksmingiausias būdas išaiškinti žmonėms europines idėjas yra juos šviesti. Visuomet prisimename Jacques'o Delors'o žodžius: "Turime mokytis pažinti, mokytis veikti, mokytis sugyventi [...] mokytis gyventi".

 .