skip to content

Slapukai EPIB tinklalapyje

Norėdami pagerinti Jūsų apsilankymo mūsų tinklalapyje patirtį, naudojame slapukus. Tęsdami naršymą šiame tinklalapyje ir nekeisdami savo naršyklės slapukų nustatymų, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Slapukų naudojimo nustatymus pakeisti galite bet kada vėliau.

Sutinku
 
 
 

2009 m. premijos laureatai

PIRMOJI PREMIJA

"YOUrope needs YOU!" AEGEE Krokuva

Projektą "YOUrope needs YOU!" (liet. "Europai reikia TAVĘS!") sumanė ir parengė Europos studentų forumo AEGEE nariai. Juo siekiama suteikti galimybę moksleiviams iš visos Europos tapti aktyviais visuomenės nariais. Rengdami seminarus gilinsime moksleivių europinių klausimų suvokimą, parodysime, kokias galimybes Europa siūlo, ir skatinsime juos pasinaudoti šiomis galimybėmis pasitelkiant neformaliojo švietimo metodus. Mintis parengti projektą kilo tarptautinei studentų grupei, dalyvavusiai programoje "European School 2" (liet. "Europinė mokykla 2") - pažengusiųjų lygio mokyme projektų plėtojimo europiniu lygmeniu tema. Atlikdami tyrimą, projekto sumanytojai išsiaiškino, kad pamokose Europa moksleiviams dažnu atveju pateikiama kaip dirbtinis darinys apsiribojant tik istorija ir geografinėmis sienomis. Tai, kad nėra taikomi jokie sąveikieji ar neformaliojo mokymo metodai, dar labiau susilpnina vidurinių mokyklų moksleivių domėjimąsi Europa, europiniais klausimais ir vertybėmis. Siekdami pakeisti tokią padėtį, projekto "YOUrope needs YOU!" rengėjai ieško aukštųjų mokyklų studentų, norinčių pasidalyti savo žiniomis su moksleiviais rengiant mokyklose seminarus, ir rengia juos. Pirmieji mokymo kursai įvyko Vokietijoje ir Nyderlanduose, dar trejus numatoma organizuoti Lenkijoje, Ispanijoje ir Turkijoje. Gavę projekto grupės parengtus lankstinukus, kuriuose apibendrinami apie Europą ir ES, europinę kultūrų įvairovę, europinę tapatybę ir vertybes žinotini faktai, taip pat gaires apie tai, kaip surengti seminarą, ir išmokyti konkrečių sričių specialistų, kursų dalyviai turės rengti seminarus moksleiviams. Pirmasis toks seminaras buvo surengtas 2008 m. gruodžio mėn. Gostynyje, Lenkijoje. Su Europa ir jos teikiamomis galimybėmis buvo supažindinti Lenkijos moksleiviai ir 30 pagal mainų programą Lenkijoje viešėjusių moksleivių iš Prancūzijos. Paaugliai parodė didžiulį susidomėjimą seminaro tema bei taikytais mokymo metodais ir palankiai įvertino jų mokymo programos pakeitimus. Šiuo metu projekto grupę sudaro savanoriškai kartu dirbantys studentai iš septynių skirtingų šalių, įskaitant ES valstybes nares ir ne ES šalis, trokštantys pasidalyti su vidurinių mokyklų moksleiviais savo vizija apie tolerantišką ir aktyvią visuomenę.

 

ANTROJI PREMIJA

"Festival Européen de Théâtre Universitaire d'Albi" Festivalis "Acthéa"

"Acthéa" yra Europos studentų teatro ir gatvės vaidinimų festivalis. Šis renginys - tai kultūros fejerverkų savaitė - rengiami tarptautinio teatro spektakliai, įvairių stilių koncertai ir gatvės vaidinimai. Per dešimt savo gyvavimo metų festivalis įgavo pavidalą bei išsiplėtė ir jo šiandieninis pripažinimas įrodo pasiektus laimėjimus - "Acthéa" tapo didžiausiu studentų organizuojamu kultūros renginiu Albi mieste. Šis festivalis rengiamas balandžio mėn. ir trunka visą savaitę. Kiekvieną vakarą publikai rodomi du spektakliai Albi miesto teatre, kuriuose su užsidegimu vaidina talentingi universitetų studentai iš visos Europos. Visa savaitė užpildyta renginiais, tarp jų skirta vaikams diena, kurios metu jie supažindinami su Europa ir jos tautų kultūra pasitelkiant muziką ir gatvės vaidinimus.

Festivalio "Acthéa" iniciatyvinę grupę, praėjus šešeriems metams nuo Albi-Karmo kalnakasybos mokyklos įsteigimo, subūrė tuo metu šioje mokykloje studijavęs Mathieu Lauras. Šiandien ši grupė peraugo į pelno nesiekiančią studentų asociaciją, priklausančią Albi kalnakasybos mokyklos studentų sąjungai (BDE). Šią asociaciją sudaro maždaug trisdešimt kalnakasybos mokyklos studentų iš įvairių kursų. Šie inžinerinių specialybių studentai savanoriškai organizuoja festivalį ir aukoja savo laisvalaikį stengdamiesi užtikrinti, kad renginys pasisektų. Jiems labai praverčia patirtis, sukaupta per dešimt festivalio gyvavimo metų.

Festivalis "Acthéa" - tai kultūros renginys, suteikiantis palankias galimybes visiems. Į jį suvažiuoja per šimtą komikų iš visos Europos, kurių visą savaitę rodomi pasirodymai pagyvina miestą ir prisideda prie tolesnio festivalio plėtojimo. Pagrindinis festivalio tikslas - atverti plačiajai visuomenei duris į pramogų pasaulį siekiant paskatinti mainus tarp Europos artistų ir Prancūzijos publikos. Todėl buvo nustatytas tik simbolinis 1 euro įėjimo mokestis, o koncertai vyksta nemokamai. Tikriems teatro meno aistruoliams nustatytas ypatingas 3 eurų mokestis už visos savaitės renginius. Kiekviena studentų teatro trupė gali dalytis savo aistra teatrui rodydama vaidinimus savo kalba. Veiksmas scenoje, kalbėjimo ypatybės, kūno kalba ir gestikuliacija - visa tai leidžia aktoriams būti suprastiems užsienio žiūrovų.  
2009 m. festivalis įgaus dar didesnį tarptautinį mastą - Albi miesto teatro scenoje vaidins studentų teatro trupių iš Prancūzijos ir užsienio šalių. Šį kartą festivalyje varžysis aštuonios teatro trupės. Ypač džiaugiamės, kad į festivalį pirmą kartą atvyks teatro trupės iš Serbijos ir Rusijos. Jau trečią kartą renginyje dalyvaus teatro trupė "Papillons Blancs" (liet. "Baltieji drugeliai"), kurioje vaidina negalią turintys jauni žmonės. Apie šių metų festivalio "Acthéa 2009" mastą vėl galima spręsti iš šių skaičių: 18 680 EUR biudžetas, 8 konkurse dalyvaujančios teatro trupės iš Prancūzijos ir užsienio šalių, 100 komikų, per 200 teatro žiūrovų kiekvieną vakarą, 1 000 plakatų, 8 000 skrajučių ir iki 200 klausytojų kiekviename koncerte.

 

TREČIOJI PREMIJA

"Oberkannte Unterlippe" Die Diplomaten in Gummistiefeln

"Oberkante Unterlippe" (liet. "iki čia") - tokiu žodžių žaismu pavadintas į ekologiją orientuotas praktine veikla ir tyrimais grindžiamas švietimo projektas, kuriame dalyvaujantis jaunimas iš Nyderlandų, Lenkijos ir Vengrijos kartu su priimančiosios šalies atstovais iš Susto miesto tiria potvynių problemą visuotiniu politiniu aspektu. Buitinėje kalboje posakis "iki čia" reiškia, kad indas yra pilnas ar tuoj bus perpildytas, ir šiuo atveju jis vartojamas nurodant didėjantį vandens lygio kilimo ir potvynių pavojų tankiai apgyvendintuose kultūriniuose Vidurio Europos regionuose, kuriuose dėl sparčiai plėtojamos pramonės, kaip manoma, kanalizuoti natūralūs vandentakiai. Tačiau "Oberkante Unterlippe" taip pat pavadintas konkretus Lipės upės, Reino intako, žemupio regioninės žemėtvarkos tyrimas.

Projekte nagrinėjamas apsaugos nuo potvynių srityje iškilęs politinis iššūkis - kaip demokratinis iššūkis vietos savivaldos institucijoms ir kaip užduotis, neturinti geografinių ribų. 2007 m. vasaros potvyniai dar kartą aiškiai parodė, kad būtina neatidėliotinai pasirūpinti apsauga nuo jų, kad esant blogam orui prie upių gyvenantys žmonės nebūtų nuolat persekiojami baimės, kad upė išsiverš iš savo krantų. Žmonių veikla yra pagrindinis veiksnys, lemiantis klimato kaitą, taigi ir su ja susijusią potvynių problemą, todėl mes, žmonės, privalome rasti šios problemos sprendimo būdų. Manydami, kad mūsų pastebėjimai, susiję su potvyniais, nėra tik vietinė problema, susisiekėme su jaunimu iš Opolės Štšelcės (Lenkija), Šarošpatako (Vengrija) ir Kampeno (Nyderlandai) miestų, susigiminiavusių dalyvaujant poriniuose projektuose. Supažindinę su mūsų atlikto Lipės žemupio tyrimo rezultatais, pakvietėme juos aptarti tai kartu vietoje praktiniu požiūriu, nes gamtos ir aplinkos apsaugai nėra jokių geografinių ribų: problemos turi būti tiriamos ir sprendžiamos tarpvalstybiniu lygmeniu. Po to jie atliko atitinkamus lyginamuosius tyrimus, susijusius su potvynių problema, savo šalyse: prie Oderio upės, tekančios šalia Opolės Štšelcės miesto, prie Bodrogo upės Šarošpatake ir prie Eiselio upės Kampene. Vėliau atliekant bendrą tyrimą Lipės upės užliejamų lankų vietose, kurių pirminė būklė buvo atkurta, šiais tyrimais buvo pasinaudota kaip lyginamąja medžiaga.

2007 m. rudenį kaip tarptautinė darbo grupė susirinkome prie Lipės krantų, kur atlikome bendrus ekologinius ir biologinius tyrimus. "Ar yra vietinis atsakas į visuotines problemas?" - tai klausimas, kurį mes pasirinkome pagrindine mūsų projekto tema, susiedami veiklą vietos lygmeniu su socialiniais uždaviniais visuotiniu mastu. Siekiame parodyti, kad globalizacijos rezultatai taip pat visada juntami vietos lygmeniu ir kad jie paveikia atskirus žmones, bet mes taip pat - o tai svarbiausia - ieškome būdų, kurie paskatintų pilietinę visuomenę demokratiškai įsitraukti į globalizacijos procesą. Norime paskatinti visuomenę dalyvauti ir aktyviai įsitraukti į globalizacijos procesą, o ne pasiduoti jai. Tai tikslai, kuriuos tikimės pasiekti įgyvendinę savo projektą. Be to, bendras susitelkimas tiriant potvynių grėsmės problemą, patiriamą bendruomenių, iš kurių yra projekte dalyvaujančios mokyklos, yra tai, kas sieja šias bendruomenes tyrimo srityje, taigi šis projektas tampa daugiau nei paprasta mokyklų partnerystė. Po to, kai kiekviena projekte dalyvaujanti grupė pristatė savo vietos ekologinio tyrimo rezultatus, mes praleidome dešimt dienų Lipės upės užliejamose lankose tirdami įrodomus projekto, vykdyto siekiant atkurti pirminę šių lankų būklę, rezultatus. Šį darbą projekto dalyviai atliko susiskirstę į mišrių tautybių pogrupius, kuriems buvo pavesta išsamiau ištirti atskiras tyrimo sritis, pavyzdžiui, atlikti vandens analizę, ištirti fauną ir florą, taip pat padaryti grafinį ir teatralizuotą padėties ir aplinkos būklės pristatymą. Ataskaitos apie biologinę tirtų vietų būklę buvo parengtos pasitelkiant kūrybiškus šiuolaikinėmis perdavimo priemonėmis grindžiamus rezultatų apdorojimo ir pateikimo būdus. Šio tyrimo rezultatai parodė, kad atkurti Lipės upės užliejamų lankų pirminę būklę pavyko, nes faunos ir floros rūšių atkūrimas šiose vietose pasitvirtino kaip efektyvi priemonė mažo ir vidutinio lygio potvynių atveju. Tačiau jie taip pat parodė, kad visuotinio atšilimo poveikis biologiniams Lipės upės regiono rodikliams irgi juntamas. Projektą užbaigėme surengdami grupės diskusiją, kurioje dalyvavo sprendimų priėmėjai ir projekto dalyviai. Galiausiai išsiuntėme praktinių rezultatų ataskaitos ir reikalavimų imtis politinių ir ekologinių veiksmų visose projekte dalyvavusiose šalyse sąrašo kopijas kompetentingiems parlamentams ir ministrams. Tarpininkaujant dr. Peteriui Liesei, Europos Parlamento nariui, kuris taip pat dalyvavo grupės diskusijose, Europos Parlamentas ir atsakingas ES Komisijos narys apie šį projektą taip pat buvo informuoti. Projektas buvo labai gerai įvertintas ekspertų, kai laimėjo Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės aplinkos apsaugos ministerijos įsteigtą premiją, įteiktą konkurse "Jugend forscht" (liet. "Jaunimo tyrimai"), kuriame keli mūsų projekto dalyviai pristatė projektą. Šiuo metu rengiamės tęsti projekto darbą: 2009 m. rudenį vadovaujant mūsų kolegoms iš Nyderlandų surengsime renginį, pavadintą "Klimato kaitos poveikis Nyderlandų atveju". Šiame renginyje dalyvaus jaunimas iš penkių šalių (NL, PL, H, S ir D). Tai bus jau penkioliktas bendras europinis projektas.

 .