skip to content
 
 
 

2010 m. premijos laureatai

PIRMOJI PREMIJA

Deutschland/VOKIETIJA "Europos skaitmeninio programinio valdymo (CNC) tinklas - EUROPOS traukinys"

Sėkmingas projektas "EUROPOS traukinys" susilaukė daugiausia dėmesio išskirtinėje šių metų Europos mokyklų bendradarbiavimo programoje "Comenius" - projekto idėją 2006 m. lapkričio mėn. sumanė BBS TGHS Bad Kroicnacho profesinė mokykla, kuri projektą ir koordinavo. Šis projektas - iki šiol didžiausias Europos Sąjungos remtas programos "Comenius" projektas. Daugiau kaip 1 500 auklėtinių iš 24 Europos profesinio lavinimo mokyklų, pasidalydami darbus, pagal "Airbus" principą sukonstravo ir pagamino atskiras lokomotyvo dalis ir jas sujungė. Prie lokomotyvo prikabinti vagonai - sukurti atskirose šalyse ir pristatantys joms būdingus požymius. "EUROPOS traukinio" tarpuvėžis - 90 mm, bendras ilgis - maždaug 8 m. Lokomotyvo ir vagonų plotis - 100 mm, ilgis - maždaug 300 mm. "EUROPOS traukinys" rieda bėgiais, kurie sudaro 12 metrų skersmens ratą. Projekto veiksmams suderinti ir nustatyti prireikė iš viso trijų susitikimų - Albi (Prancūzija), Ivrea (Italija) ir Barselonoje (Ispanija). 2009 m. vasaros pradžioje projekte dalyvavę moksleiviai ir jų mokytojai pagaliau galėjo džiaugtis savo ilgamečio darbo vaisiais. Per bendrą baigiamąjį susitikimą Bad Kroicnacho mieste Vokietijoje ir mokykloje partnerėje Gelio mieste Belgijoje nekantriai laukta bandymo rezultatų - ar visos gatavos dalys tikrai viena kitai tinka ir ar "EUROPOS traukinys" galės sėkmingai startuoti. Šie renginiai sulaukė didelio spaudos, radijo ir televizijos susidomėjimo (be kitų, dalyvavo SWR, ZDF, "ZDF Infokanal" ir SAT.1 komandos). Pelnytas ilgamečio ir gana daug laiko pareikalavusio bendro projekto kulminacinis taškas buvo sėkmingas baigiamasis jo pristatymas Europos Parlamente Briuselyje. Projektas "EUROPOS traukinys" simbolizuoja įvairiapusišką Europos idėją ir įspūdingai iliustruoja Europos bendradarbiavimo prasmingumą.

 

ANTROJI PREMIJA

Éire/AIRIJA ´´Tu esi čia´´

"Tu esi čia" (angl. "You Are Here") - tai literatūrinis projektas, kurio metu keturiolika jaunų žmonių dirbo drauge siekdami sukurti antologiją, kurioje būtų aprašyta jaunų žmonių, besimėgaujančių judėjimo laisve Europoje ir dirbančių šalyje, kurioje jie nėra užaugę, veikla. Knygoje istorija pradedama Berlyno sienos griūtimi ir aprašomi 1980 m. arba vėliau gimę asmenys, kuriems Berlyno siena tėra tik istorinis prisiminimas, bei apžvelgiama, kaip šis pokytis paskatino naujovišką dabartinę praktiką antropologijoje, vizualiajame mene, dramoje, politinėjė veikloje, poezijoje ir literatūroje. Šiandieninėje Europoje jaunieji menininkai ir veikėjai derina formas ir dirbdami keliauja, gyvena svečioje šalyje ir visą laiką domisi gimtųjų šalių tradicijomis ir lūkesčiais. Po sienos griuvimo išaugusi Europos karta daugiau nebejaučia pareigos spręsti nacionalinius klausimus, o verčiau nori, dirbdama ir keliaudama nevaržoma sienų, įgyti unikalios asmeninės patirties, nes tam galimybių suteikia vertimas ir internetas. "Tu esi čia" - tai minėtųjų meninių, intelektinių ir veiklos projektų rinkinys, suteikiantis galimybę sužinoti, ar šie jauni žmonės pasinaudodami po 1989 m. įgyta laisve ir pliuralizmu iš tikrųjų 2009 m. kuria naują, platesnę visos Europos masto tradiciją.

 

TREČIOJI PREMIJA

България/BULGARIJA "BEST Engineering Competition (BEC)"

Konkursas "BEST Engineering Competition (BEC)" - tai renginys, kuriuo siekiama sutelkti įvairių kultūra, temperamentu ir kalba besiskiriančių Europos šalių jaunimą ir skirti jiems išspręsti tam tikrą uždavinį. Jį organizavo savanoriškai dirbę BEST padalinio Sofijoje nariai. Šiais sparčiai plėtojamų technologijų laikais nepaprastai svarbu, kad jauni specialistai būtų imlūs naujoms idėjoms. Kita vertus, jie turi sugebėti išsaugoti tapatybę ir ideologiją. Tai įvairovės, būtinos šiandienos atviro ir įvairiais ryšiais susieto pasaulio pažangai, pagrindas. Konkurse BEC dalyvavo 21 dalyvis iš 11 Europos šalių. Jiems suteiktas apgyvendinimas, maitinimas, transportas ir suplanuota kultūrinė veikla. Prieš tai visi dalyviai atrinkti pagal 150 (iš viso) paraiškų, kurias pateikė technikos universitetų studentai iš visos Europos. Dalyviai suskirstyti į 5 tarptautines komandas. Konkursą sudarė šie etapai: - atvejo tyrimas, kurio pagrindą sudarė problema "Laužo ir atliekų rinkimo roboto, naudojančio ekologiškus energijos šaltinius, konstravimas"; - komandinis konstravimas - dalyviai sukonstravo jutiklinį robotą, galintį automatiškai judėti vingiuota linija. Pristatymas vyko Sofijos technikos universitete. Tarp žiūrovų buvo daugiau kaip 100 studentų, oficialių svečių, pvz., įmonių atstovai, rektorius ir fakultetų dekanai. Apie renginį pranešė nacionalinė žiniasklaida - BTV ir PRO-bg. Parengta speciali programa, kad užsieniečiai pajustų Bulgarijos atmosferą ir susipažintų su jos kultūra - surengta išvyka į Plovdivą, bulgariškas vakaras, pamoka bulgarų kalba, pažintinės varžybos mieste ir tarptautinis vakaras. Nuostabiu įvairių kultūrų deriniu atskleista didžiulių pranašumų visais atžvilgiais! Šis inžinerinis konkursas puikus pavyzdys, kad europiečiai gali kartu dirbti ir bendradarbiauti siekdami savo tikslų ir palaikydami Europos dvasią!

 .