skip to content

Slapukai EPIB tinklalapyje

Norėdami pagerinti Jūsų apsilankymo mūsų tinklalapyje patirtį, naudojame slapukus. Tęsdami naršymą šiame tinklalapyje ir nekeisdami savo naršyklės slapukų nustatymų, Jūs sutinkate su slapukų naudojimu. Slapukų naudojimo nustatymus pakeisti galite bet kada vėliau.

Sutinku
 
 
 

Konkurso taisyklės

1 straipsnis. Konkurso tema

Europos Parlamentas ir Acheno tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondas kviečia jaunimą iš visų ES valstybių narių dalyvauti konkurse ES plėtros, integracijos ir Europos tapatybės tema.

Europos Karolio Didžiojo premija apdovanojami projektai, kuriuos įgyvendinant:

 • skatinamas Europos ir tarptautinių klausimų supratimas,
 • puoselėjamas bendros Europos tapatybės ir integracijos pojūčio vystymas,
 • rodomas pavyzdys Europoje gyvenančiam jaunimui ir pateikiama praktinių pavyzdžių, kaip europiečiai gyvena kartu kaip viena bendruomenė.

Vykdant šiuos projektus gali būti organizuojami įvairūs su Europa susiję jaunimo renginiai ir jaunimo mainai ar įgyvendinami internetiniai projektai.

2 straipsnis. Paraiškų pateikimo terminas

Paraiškų pateikimo terminas yra 2019 m. sausio 28 d. Paraiškos turi būti užpildytos Europos Karolio Didžiojo jaunimo premijos interneto svetainėje (www.charlemagneyouthprize.eu).

Norėdami gauti daugiau informacijos apie konkursą, kreipkitės į Europos Karolio Didžiojo jaunimo premijos sekretoriatą adresu ECYP2019@ep.europa.eu

3 straipsnis. Reikalavimai dalyviams

Paraiškos pateikėjai turi būti 16–30 metų amžiaus ir vienos iš 28 Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai arba gyventojai.

Dalyviai gali teikti paraiškas atskirai arba grupėmis. Jei paraišką teikia grupė arba jei projektas yra tarptautinis, paraiška gali būti pateikta tik vienoje šalyje, glaudžiai susijusioje su projektu.

Paraiškas galima teikti visomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis.

Konkursui pateikti projektai turi būti pradėti ir:


a) užbaigti laikotarpiu nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 28 d. arba
b) tebevykdomi.


Visose paraiškose turi būti pateikta ši informacija:

 • Paraiškos pateikėjo pavardė ir vardas arba atsakingo kontaktinio asmens pavardė ir vardas, jei paraišką teikia grupė žmonių ar organizacija
 • Gyvenamoji šalis
 • Pilietybė
 • Gimimo data
 • E. pašto adresas
 • Telefono numeris
 • Interneto svetainė (jei yra)
 • Projekto pavadinimas
 • Santrauka anglų, prancūzų arba vokiečių kalba
 • Šalis, kurioje pateikta paraiška dėl projekto
 • Išsamus projekto aprašymas
 • ES finansavimo deklaracija

Bus priimami tik užpildžius internetinę paraiškos formą pateikti projektai.

4 straipsnis. Neteiktini projektai

Konkursui netinka (nepriimami) šie projektai:

 • projektai, kurie dar tik planuojami ir nėra pradėti vykdyti;
 • ES institucijose ir Acheno tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fonde dirbančių asmenų projektai;
 • mokslinės disertacijos ir publikacijos;
 • projektai, per ES institucijas gaunantys daugiau kaip 50 % finansavimo, skirto išlaidoms, susijusioms su dabartiniu projekto vykdymo etapu (išskyrus einamąsias išlaidas, pvz., su dalyviais susijusias išlaidas);
 • projektai, kurie jau yra apdovanoti ES institucijos premija. Tai taikytina ir galutiniams trijų ankstesnių konkursų Europos Karolio Didžiojo jaunimo premijai gauti nugalėtojams;
 • tiesiogiai arba paštu pateikti projektai, projektai, pateikti su nevisiškai užpildytomis paraiškomis arba su keliomis dalimis išsiųstomis paraiškomis.

5 straipsnis. Vertinimo kriterijai

Projektai bus vertinami pagal šiuos kriterijus:

 • projektai turi atitikti konkurso tikslus: skatinti savitarpio supratimą Europos ir tarptautiniu mastu; puoselėti bendros Europos tapatybės pojūčio vystymą ir pateikti praktinių pavyzdžių, kaip europiečiai gyvena kartu kaip viena bendruomenė
 • pirmenybė bus teikiama kelioms valstybėms narėms atstovaujančio jaunimo kartu sukurtiems projektams
 • ypatingas dėmesys bus teikiamas savanoriškai vykdomiems projektams

6 straipsnis. Atrankos procedūra

Europos Karolio Didžiojo jaunimo premijos laimėtojai bus atrenkami dviem etapais.

Pirmajame etape nacionalinės vertinimo komisijos, susidedančios bent iš dviejų Europos Parlamento narių ir vieno jaunimo organizacijos atstovo, iki 2019 m. kovo 15 d. kiekvienoje iš 28 valstybių narių atrinks po vieną nacionalinį laimėtoją.

Antrajame etape Europos vertinimo komisija, kurią sudarys trys Europos Parlamento nariai, Europos Parlamento Pirmininkas ir keturi Acheno tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondo atstovai, iki 2019 m. balandžio 11 d. iš 28 nacionalinių vertinimo komisijų pateiktų projektų atrinks nugalėtoją.

Europos vertinimo komisijos sprendimas yra galutinis. Komisija pasilieka teisę atmesti bet kurį konkurso reikalavimų neatitinkantį projektą.

7 straipsnis. Premija

Premija už geriausią projektą – 7 5000 EUR, už antrą vietą – 5 000 EUR ir už trečią vietą – 2 500 EUR.

Po vieną atstovą iš visų 28 atrinktų nacionalinių projektų bus pakviesta į apdovanojimų ceremoniją, vyksiančią 2019 m. gegužės 28 d. Achene (Vokietija), kuriame jie praleis keletą dienų.

Premijas už tris geriausius projektus įteiks Europos Parlamento Pirmininkas ir Acheno tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondo atstovas.

Be piniginių premijų, laimėtojai taip pat bus pakviesti apsilankyti Europos Parlamente (Briuselyje arba Strasbūre).

8 straipsnis. Autorių teisės

Europos Parlamentas ir Acheno tarptautinės Karolio Didžiojo premijos fondas pasilieka teisę naudoti konkurso dalyvių pateiktą medžiagą pristatymų metu ir žiniasklaidoje bei ją dauginti reklamos tikslais.

9 straipsnis. Atsakomybė

Organizatoriai negali būti laikomi atsakingais už konkurso nutraukimą, atidėjimą ar pakeitimą dėl nenumatytų aplinkybių. Labai rekomenduojama paraiškas teikti nelaukiant paskutinės dienos. Dėl galimo interneto lėtumo, serverių sutrikimų ar kitų nuo organizatorių nepriklausančių problemų teikiamos paraiškos gali būti negautos iki nustatyto termino.

10 straipsnis. Įsipareigojimas laikytis taisyklių

Norint dalyvauti konkurse, turi būti visapusiškai pritarta minėtosioms taisyklėms.