skip to content
 
 
 

2008. gada balvas ieguvēji


    
    
    

PIRMĀ VIETA

"Studenti bez robežām"

Programmā "Studenti bez robežām" katru gadu 135 studenti no Slovākijas, Rumānijas, Ukrainas un Serbijas piedalās vadības semināros. Programma veicina pieredzes apmaiņu starp studentiem par tādiem jautājumiem kā Eiropas izglītības iespējas, ES paplašināšanās un kopīgie fondi. Divu nedēļu laikā nometnē viņi cits citu iepazīstina arī ar savu kultūras mantojumu. Pēc programmas beigām viņi atgriežas mājās un turpina šo pieredzes apmaiņu un interesentu grupas veidošanu tiešsaistē.
Vasaras nometnes laikā notiek cilvēktiesību seminārs un vēstures semināri, radot kopīgu Eiropas identitātes un integrācijas gaisotni.
Dalībniekus atlasa, pamatojoties uz iesniegtajām esejām, kurām katru gadu ir cita tēma, piemēram, "2008. gads — Eiropas starpkultūru dialoga gads". Dalībniekiem ir iespēja nolasīt savas esejas semināros, uzsākot diskusiju par aktuāliem jautājumiem. Atlases procedūra notiek, sadarbojoties piecu valstu pārstāvjiem.
ES mērķi par sabiedrības bez valstu robežām izveidošanu ir saskaņā ar "Studenti bez robežām" programmu: ES dalībvalstu, kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu jaunās paaudzes pārstāvji, kas izveidojuši savu Eiropas kopienas modeli, izmēģina praksē dzīvošanu multikulturālā Eiropā. Tādējādi nometne ir forums, kas māca Eiropas vērtības, tādas kā kultūras, etnisko un reliģisko saprašanos starp jauniem vadītājiem.
Programma "Studenti bez robežām" ir Eiropas sadarbības paraugs, jo tā veicina Eiropas integrāciju, proti, pēc vasaras programmas beigām studenti atgriežas mājas un integrē programmā savas vietējās kopienas.
Bijušie dalībnieki, 1500 studenti no 5 valstīm, šodien veido kopienu, ko dēvē par Rákóczi ģimeni, kas piedāvā praktiskus piemērus par dzīvošanu kopā Eiropas sabiedrībā un kalpo arī kā tiešsaistes interesentu grupa, forums darba vietu radīšanai, kolektīviem finansējuma pieteikumiem, izglītības projektiem un juridiskiem jautājumiem.

 

OTRĀ VIETA

"Eiropas festivāls Londonā"

"Eiropas festivāls Londonā" ir ikgadējs pasākums, kas ilgst divas nedēļas un ietver dažādas atklātas publiskās lekcijas, debates un mākslas pasākumus dažās no Londonas prestižākajām vietām. Festivāls veicina jauniešu un citu cilvēku iesaistīšanos Eiropas tematikā un popularizē kultūras Eiropā. Tas sadarbojas ar daudziem partneriem, tostarp Londonas Ekonomikas skolu, TATE modern galeriju, Čelsijas mākslas un dizaina koledžu, the Federal Trust, opendemocracy.net, cafebabel.com, Institut Français un Rumānijas Kultūras institūtu.
Pirmais festivāls notika 2007. gada martā, lai atzīmētu Romas līguma 50. gadadienu. Vairāk nekā 1500 cilvēki apmeklēja 10 festivāla pasākumus, tostarp gadadienā, proti, 25. martā, 250 cilvēki piedalījās galvenajās debatēs par Eiropas vērtībām.
Festivālu radīja Lorenzo Marsili un Niccolo Milanese, kā arī tika izveidota festivāla komanda 11 brīvprātīgu jauniešu sastāvā no 9 dažādām Eiropas valstīm, kuri darbojas, lai pildītu pilsonisko pienākumu un baudītu notikuma gaisotni. Segolene Pruvot ir kļuvusi par komandas vadītāju. Festivāla komanda visu gadu strādā dažādās vietās, izmantojot dažādus saziņas līdzekļus, jo visa komanda bieži pārvietojas pa Eiropu. Festivāls aktīvi veicina attiecības ar studentu biedrībām Apvienotajā Karalistē un ārzemēs, kā arī aktīvi atbalsta citu jaunu cilvēku iniciatīvas.
Festivāls popularizē gan kultūras atšķirības, gan tās kopīgās iezīmes, un tiecas bagātināt kopējo Eiropas identitāti. Festivāls ir kļuvis par ikgadēju notikumu Londonas kultūras kalendārā, un martā paredzētā 2008. gada "Eiropas festivāla Londonā" programma ir pat vēl piesātinātāka.

 

TREŠĀ VIETA

Dž. G. Bairona 1. vidusskola (Atēnas)

Jau 30 gadus (kopš 1979. gada) Dž. G. Bairona 1. vidusskola cenšas informēt skolēnus par Eiropas Savienību un ieaudzināt viņos Eiropas identitāti. Mūsu centieni attiecībā uz darbībām ES jomā tika palielināti pēc 1981. gada, kad Grieķija kļuva par Eiropas Savienības dalībvalsti, un pēc 1996. gada, lai veicinātu vēl labāku savstarpējo saprašanos starp cilvēkiem no dažādām Eiropas valstīm, veidotu kopēju Eiropas identitāti, kā arī sniegtu dažus praktiskus piemērus par eiropiešiem, kuri dzīvo kā viena kopiena.

Visu šo darbību rezultātā mūsu skolas mācību programmā tika iekļauts pavisam jauns priekšmets — Eiropas studiju kurss. Šādu virzību Grieķijas Izglītības ministrija vēl nav panākusi vasts līmenī.
2008. gadā mēs veicām šādus pasākumus:
i) esam nodibinājuši kontaktus ar Žešovas 10. ģimnāziju (Polija);
ii) gatavojam pasākumu "Eiropas pavasaris", kas notiks martā un pievērsīs uzmanību jautājumiem par multikulturālismu;
iii) esam uzaicinājuši 22 skolēnus no Emmausas Roterdamas koledžas (Nīderlande), lai ceturto reizi pēc kārtas kopīgi atzīmētu Eiropas dienu 9. maijā.

Gadu gaitā īstenojot pasākumus daudzās jomās, Eiropas Savienībā vairākiem tūkstošiem mūsu skolēnu esam spējuši padziļināt izpratni. Mēs aizvien turpinām centienus, jo uzskatām, ka efektīvākais veids, kādā cilvēkus saistīt ar Eiropas idejām, ir izglītība. Mēs vienmēr paturam prātā Žaka Delora vārdus: "Mums jāiemācās prast, mums jāiemācās rīkoties, mums jāiemācās līdzāspastāvēt... mums jāiemācās pastāvēt."

 .