skip to content

Sīkdatņu politika EP Informācijas biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
 

2009. gada balvas ieguvēji

PIRMĀ VIETA

"YOUrope needs YOU!" AEGEE, Krakova

"YOUrope needs YOU!" ir izstrādājuši un iecerējuši Eiropas Studentu foruma AEGEE dalībnieki. Tā mērķis ir dot iespēju vidusskolu skolēniem visā Eiropā kļūt par aktīviem sabiedrības locekļiem. Ar neformālām izglītības metodēm semināros mēs padziļināsim viņu izpratni par Eiropas jautājumiem, parādīsim Eiropas piedāvātās iespējas un mudināsim jauniešus šīs iespējas izmantot. Projektu iecerēja starptautiska komanda augstākā līmeņa apmācības kursa "Eiropas skola 2" norises laikā, un šis kurss bija orientēts uz Eiropas mēroga projektu attīstību. Veicot izpēti, projekta ierosinātāji secināja, ka mācību procesā par Eiropu bieži stāsta kā par kaut ko mākslīgu, aprobežojoties ar vēsturi un ģeogrāfiskajām robežām. Fakts, ka netiek izmantotas interaktīvas un neformālas mācīšanas metodes, mazina vidusskolas skolēnu interesi par Eiropu, tās jautājumiem un vērtībām. Lai mainītu šo situāciju, "YOUrope needs YOU!" vēršas pie universitāšu studentiem, kuri vēlas dalīties ar savām zināšanām, vadot seminārus skolās, un apmāca viņus par instruktoriem. Pirmās apmācības notika Vācijā un Nīderlandē, vēl trīs notiks Polijā, Spānijā un Turcijā. Pēc brošūras saņemšanas, kuru izveidojusi projekta komanda, apkopojot tajā visus faktus, ko vērts zināt par Eiropu, ES, multikulturālismu, Eiropas identitāti un vērtībām, kā arī norādījumus par semināru organizēšanu, un, pabeidzot apmācību pie šo jomu ekspertiem, dalībnieki vada seminārus skolās. Pirmais vidusskolu seminārs notika 2008. gada decembrī Gostinā, Polijā. Skolēnus no Polijas un 30 apmaiņas studentus no Francijas iepazīstināja ar Eiropu un tās iespējām. Pusaudži izrādīja lielu interesi par šo tēmu un izmantotajām metodēm, kā arī atzinīgi vērtēja izmaiņas mācību programmā. Šobrīd projekta komandā brīvprātīgi strādā septiņu dažādu valstu pārstāvji, tostarp no ES dalībvalstīm un valstīm, kas nav ES dalībvalstis, kuri par savu tolerantas un aktīvas sabiedrības redzējumu vēlas pastāstīt vidusskolu skolēniem.

 

OTRĀ VIETA

"Festival Européen de Théâtre Universitaire d'Albi" Acthéa

Acthéa ir Eiropas universitāšu teātru un ielu izrāžu festivāls. Acthéa ir kultūras notikumu nedēļa, kuras laikā notiek starptautisko teātru izrādes, dažādu stilu koncerti, ielu izrādes. Balstoties uz desmit gadu pastāvēšanas laikā iegūto pieredzi, festivāls ieguvis savu formu un saturu, un tā šodienas panākumi pierāda tā sasniegumus — Acthéa ir kļuvis par lielāko studentu organizēto kultūras pasākumu Albi. Šis festivāls notiek aprīlī ilgāk nekā nedēļu. Katru vakaru Albi teātrī publika var noskatīties divas izrādes, kuras aizrautīgi spēlē talantīgi, jauni universitāšu studenti no visas Eiropas. Katru nedēļas dienu notiek pasākumi, tostarp bērniem veltītajā dienā, kad, izmantojot mūziku un ielu izrādes, viņus iepazīstina ar Eiropu un tās kultūrām.

Sešus gadus pēc Albi-Carmaux School of Mines dibināšanas Acthéa komandu izveidoja Mathieu Lauras, kurš tolaik bija School of Mines students. Šodien tā ir bezpeļņas studentu asociācija, kas ietilpst Albi School of Mines studentu apvienības (BDE) sastāvā. To veido apmēram 30 Albi School of Mines studenti, kas beiguši šo skolu dažādos gados. Šie tehnisko zinātņu studenti savā brīvajā laikā izvēlas brīvprātīgi piedalīties darbā, lai nodrošinātu pasākuma veiksmīgu norisi. Iepriekšējo desmit festivālu pieredze ir ārkārtīgi noderīga.

Acthéa ir kultūras atklāšana visiem. Nedēļas laikā uzstājas vairāk nekā 100 Eiropas komiķi, kuri liek pilsētai iemirdzēties un festivālam attīstīties. Festivāla galvenais mērķis ir atvērt durvis uz izklaides pasauli plašai publikai, lai veicinātu apmaiņu starp Eiropas māksliniekiem un Francijas skatītājiem. Tāpēc mēs esam noteikuši simbolisku ieejas maksu — 1 eiro, bet koncertu apmeklējumi ir par brīvu. Īsteniem festivāla cienītājiem ir noteikta īpašā likme — 3 eiro par visu nedēļu. Katra studentu trupa var uzvest iestudējumu savā valodā un dalīties kaislībā uz teātri. Skatuves iekārtojums, runas veids, ķermeņa kustības un žesti — tie visi ir līdzekļi, lai ārzemju skatītāji saprastu aktierus.

Festivāls 2009. gadā būs vēl starptautiskāks nekā jebkad agrāk — vairākas Francijas un ārzemju studentu trupas rādīs iestudējumus Albi pilsētas teātrī. Šogad sacentīsies astoņas trupas. Pirmo reizi mēs vērosim Serbijas un Krievijas trupu uzvedumus. Trešo reizi piedalīsies trupa, kuras sastāvā ir gados jauni cilvēki ar īpašām vajadzībām — Papillons Blancs (Baltie taureņi). Informāciju par Acthéa 2009 var apkopot dažos skaitļos: budžets EUR 18 680, sacenšas 8 Francijas un ārzemju teātra trupas, 100 komiķi, vairāk nekā 200 teātra skatītāji katru vakaru, 1000 plakāti un 8000 skrejlapas, līdz 200 apmeklētājiem koncertos.

 

TREŠĀ VIETA

"Oberkannte Unterlippe" Die Diplomaten in Gummistiefeln

"Oberkante Unterlippe" (Līdz šejienei) vārdu spēle, kas ietverta ekoloģiski orientēta, praktiska un uz izpēti balstīta projekta nosaukumā, un šajā projektā jaunieši no Nīderlandes, Polijas un Ungārijas kopā ar uzņēmējpilsētas Zēstes jauniešiem strādā pie tēmas ar globālu politisku dimensiju. Sarunvalodā izteiciens "Oberkante Unterlippe" nozīmē, ka mērs ir pilns vai trauka saturs iet pāri malām, un šajā gadījumā tas attiecas uz pieaugošo ūdens līmeņa celšanos un plūdu risku Centrāleiropas blīvi apdzīvotajos kultūrvides reģionos, kur rūpnieciskais progress, domājams, novedis pie dabisko ūdensteču kanalizācijas. Vienlaicīgi "Oberkante Unterlippe" ir īpaša Reinas pietekas Lipes upes lejteces reģionālās plānošanas pētījuma nosaukums.

Projekts attiecas uz politisko uzdevumu, ko rada plūdu novēršana, kas ir gan demokrātisks uzdevums vietējām varas iestādēm, gan pasākums, kurš pārsniedz teritoriālās robežas. 2007. gada vasaras plūdi kārtējo reizi parādīja, ka plūdu novēršanas jautājums jāizskata steidzami, lai sliktu laika apstākļu periodos cilvēkus, kuri dzīvo pie upēm, nemāktu pastāvīgas bailes, ka šīs upes izies no krastiem. Tā kā cilvēki ir galvenie klimata pārmaiņu un ar tām saistīto plūdu problēmu izraisītāji, mūsu pienākums ir atrast šīs problēmas risināšanas ceļus. Mēs aplūkojam plūdus ne tikai kā vietēju problēmu, tāpēc mēs vērsāmies pie jauniešiem sadraudzības pilsētās Stšelcē Opolskē (Polijā), Šārošpatakā (Ungārijā) un Kampenā (Nīderlandē), izstāstījām viņiem par Lipes upes pētījumu rezultātiem un aicinājām diskutēt ar mums par šo tēmu praktiski un uz vietas, jo daba un vides aizsardzība nepazīst robežas: problēmas jāanalizē un pasākumi jāizstrādā pārrobežu līmenī. Viņi veica salīdzinošus plūdu situācijas pētījumus savās valstīs — Oderas upē pie Stšelce Opolske pilsētas, Bodrogā Šārošpatakas pilsētā un Eiselas upē Kampenas pilsētā. Mēs varējām izmantot šos pētījumus, lai salīdzinātu ar savu kopīgo pētījumu par tām Lipes upes ūdens pļavu daļām, kuras tika atjaunotas savā dabīgajā stāvoklī.
Mēs visi sanācām kopā kā starptautiska darba grupa 2007. gada rudenī Lipes krastos un veicām kopīgus ekoloģiskus un bioloģiskus praktiskos pētījumus. "Vai ir lokālas atbildes uz globālām problēmām?" Šo jautājumu mēs izvirzījām par projekta centrālo tēmu, kurā tiek radīta saikne starp vietējo darbību un sociāliem uzdevumiem globālā mērogā. Mūsu mērķis ir parādīt, ka globalizācijas rezultāti vienmēr jūtami arī vietējā līmenī un tie ietekmē konkrētus cilvēkus, taču vissvarīgākais ir, ka arī mēs meklējam ceļus, kā demokrātiski iesaistīt pilsonisko sabiedrību darbībā. Mēs aicinām nevis atkāpties globalizācijas priekšā, bet drīzāk mudinām līdzdarboties un aktīvi piedalīties. Tie ir mūsu projekta turpmākie mērķi. Turklāt kopīgais uzsvars uz plūdu draudiem, ko piedzīvo kopienas, kurās atrodas iesaistītās skolas, sasaista šīs kopienas ar pētījumā skarto tēmu, vienkāršojot partnerattiecības starp skolām. Pēc tam, kad katra komanda bija uzstājusies ar prezentāciju par saviem vietējiem ekoloģiskajiem pētījumiem, mēs pavadījām desmit dienas Lipes upes applūstošajās pļavās, pētot īstenotā projekta uzskatāmos rezultātus pēc to atjaunošanas dabīgajā stāvoklī. Mēs izveidojām jauktas valstspiederības apakšgrupas, kas sīkāk pētīja individuālas tēmas, tādas kā ūdens analīzes, flora un fauna, kā arī sniedza grafiskas un teatralizētas situācijas un vides prezentācijas. Bioloģiskos ziņojumus papildināja radošas un uz datu nesējiem apstrādātas rezultātu prezentācijas. Pētījumi parāda, ka Lipes atjaunošana bijusi veiksmīga, jo atkal ieviestā flora un fauna ir efektīvs līdzeklis attiecībā uz zema un vidēja līmeņa plūdiem. Tomēr tie arī rāda, ka globālās sasilšanas rezultāti ir redzami Lipes reģiona bioloģiskajos rādītājos. Projekta noslēgumā mēs noorganizējām grupas diskusiju, kurā piedalījās gan lēmuma pieņēmēji, gan projekta dalībnieki. Nobeigumā mēs nosūtījām kompetentajiem parlamentiem un ministriem praktisko rezultātu kopijas un sarakstus, kuros uzskaitītas prasības par veicamajām politiskajām un ekoloģiskajām darbībām visās iesaistītajās valstīs. Eiropas Parlamenta deputāts Dr. Peter Liese, kurš arī piedalījās grupas diskusijā, nodrošina, ka Eiropas Parlaments un atbildīgie ES komisāri tiek informēti. Projekts saņēma plašu ekspertu atzinību, iegūstot Ziemeļreinas-Vestfāles vides balvu, ko piešķīra "Jugend forscht" (Jaunatnes pētījumu) konkursā, kurā mūsu dalībnieki uzstājās ar projekta prezentāciju. Pašlaik mēs gatavojamies projekta turpinājumam: 2009. gada rudenī mēs organizēsim Nīderlandē pasākumu "Klimata pārmaiņu ietekme uz Nīderlandi" (pagaidu nosaukums), ko vadīs mūsu Nīderlandes draugi. Tajā piedalīsies jaunieši no piecām valstīm (NL, PL, H, S un D). Tas būs mūsu piecpadsmitais kopīgais Eiropas projekts.

 .