skip to content

Sīkdatņu politika EP Informācijas biroja mājas lapā

Mēs lietojam sīkdatnes (cookies-angļu.val.), lai nodrošinātu jums labāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Šīs sīkdatnes mēs izmantojam tikai statistikas vākšanas nolūkos, izmantojot Google Analytics; personas dati netiek vākti. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kā atslēgt sīkdatnes jūsu datorā, lūdzu apmeklējiet www.aboutcookies.org

Turpināt
 
 
 

Konkursa nolikums

1. pants. Konkursa tēma

Eiropas Parlaments un Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonds aicina jauniešus no visām ES dalībvalstīm piedalīties konkursā par ES attīstības, integrācijas un eiropeiskās identitātes jautājumiem.

Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balva tiek piešķirta projektiem, kas

 • veicina sapratni Eiropā un visā pasaulē;
 • sekmē kopīgas eiropeiskās identitātes sajūtas un integrācijas veidošanu;
 • kalpo par paraugu Eiropā dzīvojošajiem jauniešiem un sniedz praktiskus piemērus par eiropiešu kā vienas kopienas locekļu dzīvi.

Šie projekti var būt veltīti dažādu Eiropas dimensijas jaunatnes pasākumu, jauniešu apmaiņas programmu vai tiešsaistes projektu īstenošanai.

2. pants. Pieteikšanās termiņš

Pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 28. janvāris. Pieteikumi ir jāaizpilda tiešsaistē Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas tīmekļa vietnē (www.charlemagneyouthprize.eu).

Papildu informāciju par konkursu var saņemt, sazinoties ar Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas sekretariātu pa e-pastu ECYP2019@ep.europa.eu.

3. pants. Dalības noteikumi

Dalībniekiem ir jābūt vecumā no 16 līdz 30 gadiem un vienas no Eiropas Savienības 28 dalībvalstu pilsoņiem vai pastāvīgajiem iedzīvotājiem.

Dalībnieki var pieteikties individuāli vai grupās. Grupu un pārrobežu projekti būtu jāiesniedz tikai vienā no valstīm, kas ir cieši saistīta ar projekta īstenošanu.

Pieteikumu var iesniegt jebkurā no ES oficiālajām valodām.

Konkursam pieteiktajiem projektiem jābūt uzsāktiem un
a) pabeigtiem laikposmā no 2018. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 28. janvārim vai
b) vēl joprojām jānotiek.

Pieteikumā jāiekļauj šāda informācija:

 • pieteikuma iesniedzēja uzvārds un vārds vai — grupas vai organizācijas gadījumā — atbildīgās kontaktpersonas uzvārds un vārds
 • rezidences valsts
 • valstspiederība
 • dzimšanas datums
 • e-pasta adrese
 • tālruņa numurs
 • tīmekļa vietne (ja tāda ir)
 • projekta nosaukums
 • kopsavilkums angļu, franču vai vācu valodā
 • projekta iesniegšanas valsts
 • pilnīgs projekta apraksts
 • deklarācija par ES finansējumu.

Pieņems tikai tos projektus, kas iesniegti, izmantojot pieteikuma veidlapu tīmekļa vietnē.

4. pants. Neatbilstība konkursam

Konkursam nevar pieteikt (nepieņems) šādus projektus:

 • projektus, kas joprojām ir plānošanas stadijā vai vēl nav sākti;
 • projektus, kurus iesniegušas personas, kas strādā Eiropas Savienības iestādēs un Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fondā;
 • zinātniskus darbus un publikācijas;
 • projektus, kuru finansējumu vairāk nekā 50 % apmērā nodrošina ES iestādes nolūkā segt ar projekta faktiskās īstenošanas posmu saistītos izdevumus (izņemot kārtējos izdevumus, piemēram, dalībnieku izmaksas);
 • projektus, kas jau ir saņēmuši apbalvojumu, ko piešķīrusi kāda Eiropas Savienības iestāde. Tas nozīmē arī projektus, kas jau iepriekš ir saņēmuši Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā pirmo, otro vai trešo balvu;
 • projektus, kas iesniegti personīgi vai pa pastu, un projektus ar nepilnīgi aizpildītu vai vairākās daļās iesniegtu pieteikumu.

5. pants. Vērtēšanas kritēriji

Projektus vērtēs atbilstoši šādiem principiem:

 • tiem jāatbilst konkursa mērķiem, proti, jāveicina sapratne Eiropā un visā pasaulē; jāveicina kopīgas eiropeiskās identitātes sajūtas veidošana un jāsniedz praktiski piemēri par eiropiešu kā vienas kopienas locekļu dzīvi;
 • priekšroka tiks dota projektiem, ko kopīgi izstrādājuši vairāku dalībvalstu jaunieši;
 • uzmanība tiks pievērsta tiem projektiem, kurus veic brīvprātīgi.

6. pants. Atlases process

Eiropas jaunatnes Kārļa Lielā balvas ieguvēju izvēlēsies divās kārtās.

Pirmā kārtadalībvalstu atlases komisijas, kuru sastāvā ir vismaz divi Eiropas Parlamenta deputāti un viens jaunatnes organizāciju pārstāvis, katrā no 28 dalībvalstīm līdz 2019. gada 15. martam noteiks valsts mēroga uzvarētāju.

Otrā kārtaEiropas atlases komisija, kuras sastāvā ir trīs Eiropas Parlamenta deputāti, Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un četri Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonda pārstāvji, līdz 2019. gada 11. aprīlim no dalībvalstu atlases komiteju iesniegtajiem 28 projektiem noteiks uzvarētāju.

Eiropas atlases komitejas lēmums ir galīgs. Atlases komiteja patur sev tiesības noraidīt jebkuru pieteikumu, kas neatbilst šī konkursa noteikumiem.

7. pants. Balva

Balva par labāko projektu ir EUR 7500, par otro — EUR 5000 un par trešo — EUR 2500.

Uz balvas piešķiršanas ceremoniju 2019. gada 28. maijā Āhenē, Vācijā, tiks uzaicināti dalībvalstu atlases komiteju izraudzīto 28 labāko projektu pārstāvji.

Balvas trīs labākajiem projektiem pasniegs Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs un Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonda pārstāvji.

Papildus šai balvai laureāti tiks uzaicināti apmeklēt Eiropas Parlamentu (Briselē vai Strasbūrā).

8. pants. Autortiesības

Eiropas Parlaments un Āhenes pilsētas Kārļa Lielā Starptautiskās balvas fonds patur sev tiesības izmantot iesniegtos materiālus informācijas sniegšanai un publicēšanai plašsaziņas līdzekļos, kā arī reklāmas nolūkos.

9. pants. Atbildība

Konkursa rīkotāji nav atbildīgi par šī konkursa atcelšanu, atlikšanu vai citām izmaiņām neparedzētu apstākļu dēļ. Ļoti ieteicams pieteikumu iesniegšanu neatlikt līdz pēdējam brīdim. Lēns interneta savienojums, serveru problēmas vai citas grūtības, kuras rīkotāji nevar ietekmēt, var traucēt pieteikuma iesniegšanu paredzētajā termiņā.

10. pants. Noteikumu akceptēšana

Piedaloties šajā konkursā, konkursa dalībnieki pilnībā piekrīt minētajiem dalības noteikumiem.