skip to content

Cookies on the EU website

We use cookies to give the best experience on our site. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Continue
 
 
 

Dwar il-Premju

Ta' kull sena, mill-2008 'l hawn, il-Parlament Ewropew u l-Fondazzjoni tal-Premju Internazzjonali Karlu Manju ta' Aachen jistiednu żgħażagħ mill-Istati Membri kollha tal-UE jissottomettu proġetti mwettqa miż-żgħażagħ u għaż-żgħażagħ li juru parteċipazzjoni attiva fl-iżvilupp tal-Ewropa.

© Karlspreisstiftung/Andreas Herrmann
© Karlspreisstiftung/Andreas Herrmann

MIN JISTA' JIPPARTEĊIPA?

Żgħażagħ ta' bejn is-16 u t-30 sena minn kwalunkwe Stat Membru tal-UE jistgħu jissottomettu proġetti għall-Premju Karlu Manju għaż-Żgħażagħ Ewropej.

Il-proġetti jistgħu jitressqu individwalment jew, preferibbilment, fi gruppi. Dawn għandhom jippromwovu l-komprensjoni Ewropea u internazzjonali; irawmu l-iżvilupp ta' sens kondiviż ta' identità u integrazzjoni Ewropej; u jservu ta' mudell għaż-żgħażagħ li jgħixu fl-Ewropa filwaqt li joffru eżempji prattiċi ta' Ewropej li jgħixu flimkien bħala komunità waħda.

X'TIP TA' PROĠETT NISTGĦU NRESSQU?

Rebbieħa preċedenti ġew ippremjati għal proġetti bħalma huma skambji taż-żgħażagħ u avvenimenti fil-qasam tal-isport, l-arti u l-kultura. Jistgħu wkoll jkunu proġetti online b'dimensjoni Ewropea. Agħti daqqa t'għajn hawnhekk biex taqra dwar proġetti rebbieħa preċedenti.

X'JIĠRI JEKK NIRBĦU?

L-aħjar proġett jieħu premju ta' €7500, it-tieni €5000 u t-tielet €2500. Bħala parti mill-premju, it-tliet rebbieħa finali Ewropej jiġu mistiedna jżuru l-Parlament Ewropew fi Brussell jew fi Strasburgu.

Rappreżentant minn kull wieħed mit-28 rebbieħ nazzjonali jiġi mistieden Aachen għal diversi jiem sabiex jattendi bosta avvenimenti, inkluża ċ-ċerimonja tal-għoti tal-Premju Karlu Manju għaż-Żgħażagħ, li dejjem issir jumejn qabel il-festa ta' Lapsi, il-jum li fih jingħata l-Premju Internazzjonali prestiġjuż Karlu Manju ta' Aachen.

Il-premji għall-aħjar tliet proġetti jiġu ppreżentati mill-President tal-Parlament Ewropew u minn rappreżentanti tal-Fondazzjoni tal-Premju Internazzjonali Karlu Manju ta' Aachen.

Il-proġett tagħkom jirċievi wkoll ħafna attenzjoni permezz tal-midja tal-Parlament Ewropew u tal-Fondazzjoni.

... u fl-aħħar iżda mhux l-inqas, iż-żjara f'Aachen tkun opportunità unika biex tiltaqgħu u tagħmlu kuntatti ma' żgħażagħ dinamiċi oħra minn madwar l-Ewropa kollha, pjattaforma biex taqsmu l-viżjoni tagħkom dwar l-Ewropa quddiem il-mexxejja Ewropej u, għal ħafna, tkun il-bidu ta' ħbiberiji fit-tul ma' żgħażagħ tal-istess fehma mill-Ewropa kollha!