skip to content

Cookies on the EU website

We use cookies to give the best experience on our site. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Continue
 
 
 

APPLIKA ISSA!

Id-Data ta' l-Iskadenza għas-sottomissjonijiet ġiet estiża sal-23 ta' Frar 2015!

Dwar il-Premju

"Il-Premju Charlemagne għaż-Żgħażagħ Ewropej" għandu l-għan li jħeġġeġ l-iżvilupp ta' koxjenza Ewropea fost iż-żgħażagħ, kif ukoll il-parteċipazzjoni tagħhom fil-proġetti ta' integrazzjoni Ewropea.
Il-Premju jingħata għal proġetti mwettqa minn żgħażagħ li jkattru l-fehim, jippromwovu l-iżvilupp ta' sens kondiviż ta' identità Ewropea, u joffru eżempji prattiċi ta' Ewropej li jgħixu flimkien bħala komunità waħda.
"Il-Premju Charlemagne għaż-Żgħażagħ Ewropej" jingħata b'mod konġunt u annwali mill-Parlament Ewropew u l-Fondazzjoni għall-Premju Internazzjonali Charlemagne ta' Aachen.

Il-premju għall-aħjar proġett huwa ta' €5 000, it-tieni, €3 000 u t-tielet, €2 000. Bħala parti mill-premju, it-tliet rebbieħa finali jiġu mistiedna jżuru l-Parlament Ewropew (fi Brussell jew fi Strasburgu). Barra minn hekk, ir-rappreżentanti tas-28 proġett nazzjonali magħżula jiġu mistiedna għal mawra ta' erbat ijiem f'Aachen, il-Ġermanja.
Il-premijiet għall-aħjar tliet proġetti jiġu ppreżentati mill-President tal-Parlament Ewropew u minn rappreżentant tal-Fondazzjoni tal-Premju Internazzjonali Charlemagne ta' Aachen.

 

Linji gwida dwar kif trid timtela l-formola tal-applikazzjoni

  1. Importanti! Kull grupp jew individwu għandu jimla l-formola tiegħu stess. Il-formoli mimlija minn persuni oħrajn (eż. għalliema, persuna li għandhom iktar minn 30 sena, eċċ.) ma jiġux aċċettati.
  2. Niżżel il-Formola "Dikjarazzjoni mill-Applikant" (Dikjarazzjoni dwar l-Iffinanzjar mill-UE), imliha, iffirmaha, u tellagħha bħala dokument mehmuż (attachment).
  3. Għad-dettalji tal-proġett, mitlub ittella' d-deskrizzjoni sħiħa tiegħek bħala dokument mehmuż. Importanti! Jekk tehmeż id-dokument tiegħek bħala pdf, int mitlub tinkludi wkoll l-istess dokument bħala fajl tal-Word. Jekk hemm bżonn, ehmeż iżjed minn fajl wieħed. Il-formats aċċettati huma: doc(x), pdf, xls(x), ppt, odt, txt, jpg, gif.
  4. Jekk ikun possibbli, mitlub tippreżenta l-proġett tiegħek f'lingwa waħda biss.
  5. Jekk jogħġbok tinsiex tippreżenta sommarju tal-proġett tiegħek bl-Ingliż (EN), bil-Franċiż (FR) jew bil-Ġermaniż (DE).Importanti! Is-sommarju għandu jkun qasir iżda eżawrjenti, u jkopri l-aspetti ewlenin tal-proġett tiegħek. Ta' sikwit, is-sommarju jkun l-ewwel element li tosserva l-ġurija fil-valutazzjoni tal-proġett.
  6. Jekk jogħġbok innota li fil-każ ta' grupp jew proġetti multinazzjonali, il-proġett jista' jiġi ppreżentat f'pajjiż wieħed biss.
  7. Wara li tkun imlejt l-informazzjoni kollha meħtieġa, ikklikkja fuq SUBMIT u stenna l-messaġġ ta' konferma. Wara tista' tipprintja kopja tal-applikazzjoni għar-rekords tiegħek.
  8. Jekk jogħġbok, kun ċert li tħassar it-tfittxijiet tiegħek fil-browser qabel ma tibgħat l-applikazzjoni. F'każ ta' diffikulta', jekk jogħġbok ibgħatilna stampa tal-iskrin f'dan l-indirizz: ecyp2015@ep.europa.eu

Project registration

*


Anness:

*