skip to content

Cookies on the EU website

We use cookies to give the best experience on our site. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Continue
 
 
 

Il-programm tar-radju Europhonica IT jirbaħ il-Premju Karlu Manju għaż-Żgħażagħ 2019

Rebbieħa nazzjonali
Rebbieħa nazzjonali

Matul ċerimonja vivaċi fis-sala muniċipali ta' Aachen fit-28 ta' Mejju, il-programm tar-radju Taljan Europhonica IT intgħażel bħala r-rebbieħ tal-Premju Karlu Manju għaż-Żgħażagħ ta' din is-sena minn 285 proġett. Fid-diskors ta' tifħir tiegħu, il-Viċi President tal-Parlament Ewropew, Rainer Wieland qal li Europhonica huwa l-eżempju perfett ta' kif tressaq l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea lejn iċ-ċittadini, kemm billi tgħinhom jifhmu l-funzjonament tal-istituzzjonijiet kif ukoll billi ttejjeb il-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni ċivika tagħhom.

Il-premju, li jingħata b'mod konġunt mill-Parlament Ewropew u mill-Fondazzjoni Internazzjonali tal-Premju Karlu Manju, huwa miftuħ għall-inizjattivi mmexxija minn żgħażagħ ta' bejn is-16 u t-30 sena li jkunu ħadu sehem fi proġetti li jgħinu biex jitrawwem il-fehim bejn persuni minn pajjiżi differenti tal-Ewropa. Mill-2008, ikkompetew għal dan il-Premju iktar minn 3000 proġett.

Mis-27 sat-30 ta' Mejju ġew mistiedna f'Aachen 28 rappreżentant ta' proġetti nazzjonali u ngħataw diploma u medalja. Fit-30 ta' Mejju, huma għenu fiċ-ċerimonja tal-għoti tal-Premju Internazzjonali Karlu Manju ta' Aachen, li ngħata lil António Guterres, Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti. Huwa rikonoxxut bħala promotur eċċellenti tal-mudell Ewropew tas-soċjetà.

L-Ewwel Premju: L-Italja – Europhonica IT (RadUni – Associazione Operatori Radiofonici Universitari) – www.raduni.org

Europhonica IT huwa programm tar-radju kondiviż li jsemma' leħen il-midja indipendenti tal-istudent u tal-universitajiet. L-istudenti u l-professjonisti żgħażagħ juru l-idea tagħhom tal-Ewropa billi joħolqu tim editorjali magħmul minn żgħażagħ minn Franza, l-Italja, Spanja, il-Portugall, il-Greċja u l-Ġermanja, u jxandru kull xahar mill-Parlament Ewropew fi Strasburgu.

It-Tieni Premju: Il-Finlandja – Iċ-Ċittadinanza Ewropea Tiegħek (Parlament Ewropew taż-Żgħażagħ) www.eypfinland.org

Il-proġett "Iċ-Ċittadinanza Ewropea Tiegħek" jagħti liż-żgħażagħ Finlandiżi mod eċċitanti u li jistgħu jidentifikaw miegħu biex jitgħallmu dwar kif jittieħdu d-deċiżjonijiet fl-UE u dwar il-kulturi Ewropej. Permezz tal-proġett, inħolqu konnessjonijiet sinifikanti bejn l-istudenti tal-iskola sekondarja u dawk tal-iskejjel vokazzjonali, b'rappreżentanza tajba tal-minoranzi lingwistiċi u etniċi. Erba' avvenimenti internazzjonali tal-proġett laqqgħu flimkien madwar 500 żagħżugħ u żagħżugħa biex jiddiskutu, jiddibattu, u jiffurmaw il-fehmiet tagħhom dwar temi Ewropej ta' żmienna.

It-Tielet Premju: L-Awstrija – Musulmani kontra l-Anti-Semitiżmu, Muslimische Jugend Österreich – www.mjoe.at

Il-proġett pilota "Musulmani kontra l-Anti-Semitiżmu" għandu l-għan li jqajjem kuxjenza fost il-Musulmani żgħażagħ taż-żewġ sessi, u huwa l-ewwel wieħed li jfittex li jitfa' dawl fuq il-kwistjoni tal-anti-Semitiżmu minn perspettiva kritika fost il-Musulmani. Għal dan il-għan, ġew organizzati laqgħat ta' ħidma ma' esperti u nħolqu postijiet fejn Musulmani u Lhud setgħu jiltaqgħu biex jippromwovu identità komuni Awstrijaka u Ewropea.

Midja soċjali – @EUYouthPrize  #ECYP2019