skip to content

Cookies on the EU website

We use cookies to give the best experience on our site. Continue without changing your settings, and you'll receive cookies, or change your cookie settings at any time.

Continue
 
 
 

Rebbieħa 2011

L-EWWEL PREMJU

Ir-Renju Unit "Europe & Me"

Europe & Me hija rivista onlajn dwar l-istil ta' ħajja maħluq minn żgħażagħ Ewropej għal żgħażagħ Ewropej. Il-motto tagħha huwa "nagħmlu l-Ewropa personali", minħabba li l-Ewropa ħafna drabi tiġi identifikata mal-politika u l-burokrazija. Din ir-rivista inħolqot f'Settembru 2007 u ġiet ippubblikata l-ewwel darba f'Lulju 2008. Kull tliet xhur toħroġ ħarġa ġdida fuq www.europeandme.eu. F'Jannar 2011, ir-rivista nediet blogg li jiġi aġġornat regolarment bl-isem "6th Sense", sabiex jikkumplimenta ċ-ċiklu ta' pubblikazzjoni ta' tliet xhur. It-tim tagħna huwa magħmul minn tmien persuni b'sitt nazzjonalitajiet differenti, u l-kittieba u l-qarrejja tagħna ġejjin minn għoxrin pajjiż differenti. F'anqas minn tliet snin, ir-rivista ppubblikat ħdax-il edizzjoni, laħqet udjenza Ewropea ta' aktar minn għoxrin elf qarrej, rebħet finanzjamenti biex jiġi organizzat workshop għal ġurnalisti żgħażagħ Ewropej, esplorat l-Ewropa kollha biex tiskopri l-ħafna uċuħ differenti tagħha u bniet komunità onlajn ta' aktar minn elf u mitt parteċipant. Kienu aktar minn mitt awtur li kitbu għar-rivista. L-edituri, l-awturi u x-xogħol komunitarju jaħdmu flimkien b'mod volontarju għal mira komuni: biex ikun hemm sens ta' stil ta' ħajja ġdid u transnazzjonali. Europe & Me preċedentement applikat għall-Premju Charlemagne iżda ma ngħatatx premju fil-livell Ewropew. Madankollu nemmnu li l-fatt li għadna nistinkaw u li dan mhux proġett ta' darba għandu jkun favurna mhux kontrina. Aħna ġejna mħeġġa nerġgħu napplikaw. Mis-sena l-oħra, il-proġett kiber u qabeż dak li mmaġinajna u daħal f'dimensjonijiet kompletament ġodda. Is-sena l-oħra, Europe & Me kienet prinċipalment rivista ta' divertiment li fuqha kienu jaħdmu n-nies flimkien. Illum il-ġurnata, Europe & Me hija pjattaforma li tippermetti lill-persuni jieħdu l-inizjattiva, jiżviluppaw lilhom infushom u li jsibu persuni bl-istess mentalità. Forsi ħaġa li turi dan hija: in-numru ta' paġni fl-applikazzjoni tagħna mis-sena l-oħra rduppjaw. B'dawn l-inizjattivi l-ġodda kollha, li jressqu flimkien mijiet ta' nies aktar milli ressaqna preċedentement aħna, barra dak kollu li kellna s-sena l-oħra, nixtiequ nerġgħu nippruvaw.

IT-TIENI PREMJU

Il-Greċja "Balkans Beyond Borders"

Balkans beyond Borders 2010 Il-proġett BBB beda fl-2009 bħala kompetizzjoni għall-films qosra u wara dan isir avveniment finali f'Belgrad. Dan indirizza ż-żgħażagħ mix-Xlokk tal-Ewropa b'interess fl-aspetti politiċi, soċjali, ekonomiċi u kulturali ta' koperazzjoni reġjonali u l-produzzjoni tal-films. L-objettiv ewlieni tal-proġett kien li ż-żgħażagħ jiġu mistiedna sabiex jirriflettu dwar is-sitwazzjoni tar-reġjuna tagħhom u biex jikber il-fehim tagħhom tal-importanza tal-koperazzjoni reġjonali għall-iżvilupp futur tal-pajjiżi tagħhom. Intgħażlu minn qabel għaxar films u ntwerew waqt l-avveniment finali u l-film rebbieħ ġie ppreżentat għall-Festival tal-Films Naoussa fil-Greċja u wara ntwera f'diversi okkażjonijiet. Balkans beyond Borders 2011: fl-2010 l-proġett ġie estiż u issa fih erba' komponenti differenti. L-attività ewlenija tal-BBB tibqa' l-organizzazzjoni tal-festival annwali tal-films qosra tematiċi, f'belt Balkana differenti kull sena. Fl-2010, it-tema tal-festival kienet "Who is afraid of the Big Bad Crises" (Min qed jibża' mill-Kriżijiet Kbar u Kefrin). Iż-żgħażagħ huma mistiedna jipparteċipaw b'film li jittratta aspett ta' "kriżi". Il-films rebbieħa jiġu promossi matul is-sena u b'hekk jiġu promossi l-kultura u l-kreattività taż-żgħażagħ tar-reġjun. It-tieni komponent huwa l-organizzazzjoni tat-tliet workshops. Għaxar żgħażagħ li ġejjin minn pajjiżi differenti jiltaqgħu għal ġimgħa f'belt kapitali tar-reġjun sabiex jipproduċu film qasir kollettiv, u jisfidaw il-metodi tradizzjonali tal-produzzjoni tal-films. It-tliet films jibdew kollha fl-istess żmien ta' kriżi u huma mibnija kollha fuq l-istess kunċett, u indirettament jirriflettu kif ambjenti u gruppi kulturali differenti jirrelataw mal-kriżi. Il-films se jintwerew waqt il-festival. It-tielet komponent huwa l-appoġġ ta' grupp ta' individwi mir-reġjun b'miri u b'interess komuni. "L-Ambaxxaturi BBB" se jippromwovu l-BBB u l-miri ta' dan il-proġett f'pajjiżhom billi jsemmu l-attivitajiet tagħna fil-lingwa lokali, kif ukoll jipprovdu ideat u jieħdu r-responsabilità sabiex dawn l-ideat jitwettqu. Se jiġu organizzati wkoll seminars akkademiċi, u dawn se jittrattaw suġġetti relevanti għar-reġjun, u diskussjonijiet li qabilhom jintwera film qasir mill-festival, sabiex jitqajmu diskussjonijiet fost il-parteċipanti. Dan isir sabiex l-istudenti jiġu mħeġġa biex jispeċjalizzaw fl-istudju tar-reġjun waqt li jkunu l-università.

IT-TIELET PREMJU

Spanja "Il-Proġett Escena Erasmus"

Il-Proġett Escena Erasmus, imniedi fl-2009, huwa proġett Ewropew pijunier indirizzat prinċipalment għall-istudenti tal-Erasmus. Dan beħsiebu jsir netwerk teatrali li jippromwovi l-iskambji fost il-kumpaniji teatrali universitarji Ewropej. B'hekk, dan jikkonstittwixxi spazju produttiv għall-iskambju kulturali u lingwistiku. Ladarba qed jiġi żviluppat spazju Ewropew Komuni għal edukazzjoni ogħla, inqisu li l-Ewropa għandha tingħaqad ukoll minn esperjenzi oħra li huma wkoll relatati mal-edukazzjoni. Tali esperjenzi għandhom ikunu wkoll parti minn kwalunkwe spazju ta' edukazzjoni ogħla. Inqisu li d-dinja akkademika għandha tieħu l-inizjattiva billi tippromwovi attivitajiet li jtejbu l-esperjenza tal-iskambju Ewropew u joħolqu spazji għall-integrazzjoni u l-fehim fost il-popli, il-kulturi u l-lingwi differenti fl-Ewropa. Għall-istess raġuni, Escena Erasmus jippromwovi l-ħolqien ta' netwerk universitarju li jippermetti l-iskambju ta' esperjenzi teatrali żviluppati prinċipalment mill-istudenti tal-Erasmus. Għax din hija wkoll l-Ewropa: atturi minn pajjiżi differenti jirreċtaw f'lingwa barranija għal udjenza Ewropea. Escena Erasmus ġie żviluppat u mmexxi minn gradwati universitarji żgħażagħ u persuni li għandhom il-PhDs. Dawn ħarġu mill-moviment teatrali universitarju u issa ħolqu kumpanija teatrali professjonali li jisimha CRIT (Companyia de Recerca i Innovació Teatral). Escena Erasmus stabilixxa s-sede ewlenija tiegħu fl-università ta' Valencia, li hija t-tieni università Ewropea li tilqa' l-istudenti tal-Erasmus li jkunu ġejjin minn pajjiżi oħra. Għaldaqstant, il-Proġett Teatrali Ewropew "Escena Erasmus" joffri: - semestru u sena sħiħa ta' workshops teatrali bi spettaklu finali għall-istudenti tal-Erasmus u l-istudenti lokali (70% studenti tal-Erasmus / 30% studenti lokali) - il-ħolqien ta' kumpanija teatrali bl-istudenti li jipparteċipaw fil-workshops, liema kumpanija ttella' spettaklu fis-sena li żżur l-universitajiet msieħba. - il-ħolqien ta' netwerk ta' skambju teatrali fit-tul bejn l-universitajiet Ewropej bis-sede ewlenija tiegħu fl-Università ta' Valencia.